Tematyka

Europejski Kongres Mobilności Pracy jest największym cyklicznym wydarzeniem w Europie poświęconym tematyce delegowania pracowników.

Czytaj więcej

PROWADZĄCY

Marek Tejchman

Prowadzącym pierwszego dnia Kongresu będzie Marek Tejchman - zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Marek Tejchman jest jednym z wiodących dziennikarzy ekonomicznych w Europie środkowej i wschodniej, specjalizuje się w analizie roli państwa w gospodarce. Zdobył uznanie opisując zmiany gospodarcze w tej części Europy. Poprzednio prowadził programy ekonomiczne w stacji telewizyjnej TVN CNBC.

Dziennik Gazeta Prawna jest Patronem Merytorycznym V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Europejski Kongres Mobilności Pracy to największe w Europie wydarzenie poświęcone tematyce delegowania pracowników.

Organizatorem Kongresu jest Inicjatywa Mobilności Pracy, organizacja zrzeszająca przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, zajmująca się problematyką mobilności pracy, w szczególności delegowania pracowników.

Europejski Kongres Mobilności Pracy to forum wymiany wiedzy na temat zasad delegowania prawników dla wszystkich zainteresowanych środowisk. Umożliwia to obecność zarówno pracodawców, jak i polityków, urzędników administracji publicznej, naukowców, prawników i związków zawodowych.

Lista zaproszonych prelegentów dostępna jest tutaj >>>

Uczestnicy EKMP otrzymują konkretną i aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów, ich prawidłowej interpretacji oraz aktualnych wytycznych, którymi kierują się instytucje egzekwujące prawo regulujące zasady delegowania pracowników. W drugim dniu Kongresu, dedykowanym pracodawcom, uczestnicy otrzymują odpowiedzi na pytania i rozwiązania konkretnych problemów, których nie mają szans uzyskać nigdzie indziej.

 

Dzień pierwszy – sesja plenarna

Pierwszy dzień jest okazją do pozyskania wiedzy „z pierwszej ręki” na temat kierunku dalszych prac nad nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego regulujących zasady i warunki delegowania pracowników za granicę. Panele dyskusyjne będą dotyczyć prowadzanych w poszczególnych krajach dyskusji o ochronie lokalnych rynków pracy przed „dumpingiem socjalnym” i rzekomo nieuczciwej konkurencji ze strony wschodnioeuropejskich usługodawców i ich pracowników. W panelach wystąpią czołowi europejscy prawnicy, politycy i urzędnicy oraz przedstawiciele środowisk pracodawców i pracowników. Współorganizatorem pierwszego dnia jest Ministerstwo Rozwoju.

Delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE jest rzadkim przykładem rozwiązania, na którym wszyscy korzystają. Poprawia konkurencyjność, kreuje miejsca pracy, prowadzi do stopniowego zbliżania poziomów zarobków i poziomów rozwoju gospodarczego między państwami o wysokich i niskich dochodach. Państwa wysyłające chroni przed drenażem wykwalifikowanych pracowników, a państwa przyjmujące przed obciążaniem ich systemów zabezpieczenia społecznego, infrastruktury socjalnej i usług publicznych. Wbrew obawom, nie powoduje dumpingu socjalnego ani „równania w dół”. Pozwala na lepszą alokację kwalifikacji w Europie i umożliwia konsumentom dostęp do usług, których nie świadczą lokalne firmy.

Mimo tych wszystkich oczywistych zalet, opinia publiczna w państwach starej Europy postrzega delegowanie pracowników jako źródło wielu problemów gospodarczych i społecznych: dumpingu socjalnego, lokalnego bezrobocia czy obniżania standardów socjalnych lub wręcz zamach na budowany przez lata model socjalny.

Zbadajmy wspólnie czy delegowanie pracowników i leżąca  jej podłoża swoboda świadczenia usług jest źródłem problemów, czy środkiem ich łagodzenia. Zadajmy pytanie o to skąd bierze się tak głęboka przepaść między korzyściami delegowania a jego postrzeganiem. Zapytajmy także o pierwsze efekty dyrektywy wdrożeniowej z 2014 roku, oraz o wpływ proponowanych przez Komisję zmian na swobodę świadczenia usług w UE.

Program pierwszego dnia dostępny jest tutaj >>>


Dzień pierwszy – Gala Labor Mobilis 2017

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu będzie uroczysta gala, podczas której zostanie wręczona statuetka Labor Mobilis 2017. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyć będzie unikalna oprawa artystyczna oraz bankiet. W tym roku współorganizatorem wydarzenia będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe, które realizuje najbardziej prestiżowe i doceniane przez światową krytykę wydarzenia muzyczne i kulturalne. Reżyserem wydarzenia prowadzonego przez Andrzeja Rozmusa, jest Szymon Budzyk, dyrektor naczelny i artystyczny słynnego krakowskiego Teatru Odwróconego.

Więcej informacji na temat Gali dostępne jest tutaj >>>


Dzień drugi – dla biznesu

Drugi dzień dedykowany jest pracodawcom, którzy w ramach swojej działalności delegują pracowników za granicę. W przypadku transgranicznego świadczenia usług znajomość aktualnej interpretacji przepisów dokonywanej przez urzędników i sądy jest kluczowa. Tymczasem niedookreśloność prawa stwarza problemy nawet z najbardziej podstawowymi pojęciami. Dlatego praktyczne warsztaty oparte są w dużej mierze na konkretnych przykładach, analizie przepisów i orzeczeń sądowych.

Program drugiego dnia obejmuje cykl praktycznych warsztatów, które tradycyjnie prowadzą wybitni eksperci i prawnicy z praktyką w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak co roku odbędzie się cieszący się ogromnym zainteresowaniem pracodawców warsztat prowadzony przez  Annę Siwiecką, naczelnik w Centrali ZUS. W jej kompetencjach leżą wszystkie procedury i zasady wydawania formularzy A1 przez oddziały ZUS w całej Polsce.

Program drugiego dnia dostępny jest tutaj >>>

 

Wybrane zagadnienia

1
Zmiany przepisów europejskich o delegowaniu pracowników w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2
Czy równa płaca za tę samą pracę jest fair jeśli zależy od miejsca jej wykonywania?
3
Wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności czy ochrona praw pracowników transgranicznych?
4
Dyskryminacyjne praktyki kontrolne, klauzula Moliera, opłaty za notyfikację, transgraniczne koszty pracy, pojęcie tej samej pracy w tym samym miejscu w kontekście zastępowania oraz w kontekście równej płacy. Jednolita strona internetowa.
5
Bezpieczeństwo socjalne pracowników delegowanych.
6
Studia przypadków – nadużycia i dobre praktyki w delegowaniu pracowników.
7
Przyszłość delegowania pracowników. Wzmocnienie egzekucji czy nowe prawo?
8
Specyfika delegowania pracowników w branży budowlanej i remontowej.
9
Specyfika delegowania pracowników tymczasowych.
10
Zmiany przepisów 2017/2018: kto jest zagrożony i w jakim zakresie?
11
Kontrole w polskich firmach delegujących do Francji.
12
Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 12 – najnowsza praktyka, orzecznictwo i planowane zmiany.
13
Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 13 – najnowsza praktyka i orzecznictwo i planowane zmiany.
14
Krytyczne pojęcia z zakresu poświadczania formularzy A1: marginalność, zastępowanie, pozorność, działalność krajowa w praktyce ZUS i orzecznictwie.
15
Odmowa wydania A1 przez ZUS.