logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Cennik i Rejestracja

Zapraszamy do udziału w największym wydarzeniu w Europie poświęconemu delegowaniu pracowników.

Czytaj więcej

DZIEŃ 1: SESJA PLENARNA
(poniedziałek, 20 listopada 2017)

Sesja plenarna

godz. 09:30 - 17:00

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Gala Labor Mobilis

godz. 20:00 - 24:00

Centrum Kongresowe ICE Kraków

DZIEŃ 2: DLA BIZNESU
(wtorek, 21 listopada 2017)

Cena regularna

rejestracja do 31 października

1050 PLN*
800 PLN*
800 PLN*
600 PLN*
RABAT 20%
Bezpłatnie**
Łączna wartość
PLN NETTO

Cena Last Minute

rejestracja od 1 listopada

1250 PLN*
900 PLN*
900 PLN*
600 PLN*
RABAT 20%
Łączna wartość:
PLN NETTO

* Cena nie zawiera podatku VAT.
** Zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny. Ilość miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników

Joanna Jankowska
Biuro Komitetu
Organizacyjnego V EKMP
+48 12 306 70 71
rejestracja@ekmp.pl

Udział w pierwszym dniu (Sesji Plenarnej oraz Gali Labor Mobilis) jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji miejsc za pośrednictwem internetowego formularza.

Udział w drugim dniu jest płatny. Bilet wstępu na drugi dzień uprawnia do udziału w obu dniach oraz Gali Labor Mobilis 2017.

Organizator zapewnia tłumaczenie z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na język polski w trakcie pierwszego dnia Kongresu. W drugim dniu zapewniamy tłumaczenie na język angielski i niemiecki podczas paneli odbywających się w Sali Audytoryjnej oraz tłumaczenie wybranych warsztatów na język angielski.

Kongres jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Opłaty są w całości przeznaczone na pokrycie wydatków organizacyjnych oraz cele statutowe Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy.

Pracownicy naukowi uprawnieni do bezpłatnego udziału w drugim dniu rozumiani są jako pracownicy naukowi lub naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na uczelniach wyższych lub w instytucjach badawczych, którzy wykazali istotną aktywność naukową w dziedzinie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na rynku wewnętrznym.

Zasady i warunki udziału znajdują się w Regulaminie.

Do zobaczenia na Kongresie!