Dzień 1: SESJA PLENARNA

W pierwszym dniu zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi najbliższej przyszłości delegowania pracowników i usług transgranicznych.
Program jest na bieżąco uzupełniany i modyfikowany.

Dzień 1: sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu Gala labor mobilis 2017

Dzień 1: Sesja plenarna 20 Listopada, poniedziałek

Sala Teatralna (ICE Kraków)

8.30 Rejestracja i poranna kawa
Rejestracja we Foyer przy wejściu głównym

9.00 - 9.10 Otwarcie V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

9.10 - 10.00 Wystąpienie inauguracyjne
Delegowanie pracowników: Szansa dla słabszych czy zagrożenie dla silniejszych?

10.00 - 10.15 Przerwa

10.15 - 11.00 Czy Europa może przetrwać bez pracowników delegowanych?
Wpływ delegowania pracowników na gospodarki państw przyjmujących

Panel 1


11.00 - 11.15 Przerwa

15 minut


11.15 - 11.30 Gość Specjalny V EKMP

11.30 - 12.15 Skrócić delegowanie, wyrównać zarobki

Panel 2


12.15 - 12.45 Przerwa owocowa

30 minut


12.45 - 14.00 Centrum i peryferia jednolitego rynku UE

Panel 3


14:00 - 15:00 Lunch

1 godzina


15:00 - 16:00 Nadużycia w pracy transgranicznej
Co poszło nie tak z mobilnością pracy?

Panel 4


16:00 - 17:00 Czekając na trilog
Panel z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

Panel 5


20:00 - 23:00 Gala Labor Mobilis 2017

Obowiązuje strój wieczorowy