Aktualności

10 stycznia 2019

Komisja Europejska, MPiT i MSZ Współorganizatorami VI Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

Europejski Kongres Mobilności Pracy przez ostatnich 5 edycji stał się największym i najbardziej opiniotwórczym wydarzeniem na temat delegowania pracowników i swobody świadczenia usług transgranicznych w UE.

Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy otrzymuje wsparcie, umożliwiające organizację EKMP na coraz wyższym poziomie, ze strony Członków, darczyńców, instytucji publicznych, czy organizacji pozarządowych. Ogromną rolę w powstaniu tego przedsięwzięcia odgrywają jednak jego Współorganizatorzy, których zaangażowanie w powstanie EKMP stanowi potwierdzenie, jak ważna jest dziedzina delegowania pracowników i swoboda świadczenia usług dla europejskiego jednolitego rynku i dla polskiej gospodarki.

Miło nam poinformować, że do grona instytucji wspierających IMP w organizacji Kongresu, obok Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, dołączyły w tym roku: Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasze przedsięwzięcie zyskuje coraz większy rozgłos oraz że staje się coraz ważniejszym wydarzeniem w kalendarium europejskich i polskich instytucji i decydentów w dziedzinie mobilności pracy.

Zaangażowanie ww. instytucji oznacza również, że na Kongresie będą obecni ich przedstawiciele najwyższego szczebla, odpowiedzialni za dziedzinę delegowania pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Komitet Organizacyjny EKMP

Wioska Ekspertów - nowe wydarzenie towarzyszące na VI EKMP

Poprzedni post

Cennik uczestnictwa w VI EKMP już dostępny!

Następny post