logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Prelegenci

Najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wszyscy prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

Od 2014 roku Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W latach 2007–2013 minister rozwoju regionalnego, w latach 2011–2014 senator VIII kadencji, w latach 2013–2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W 2018 roku została powołana na stanowisko ministra przedsiębiorczości i technologii. Od 2015 do 2018 roku pełniła funckję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zna język angielski, niemiecki i francuski.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Polska prawniczka i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Anna Siwiecka (tbc)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrala)

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W drugim dniu Kongresu corocznie prowadzi cieszące się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty z procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic De Wispelaere

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere pełni funkcję Senior Researcher'a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Filip van Overmeiren

Uniwersytet w Gandawie

Prawnik i pracownik akademicki z czternastoletnim doświadczeniem w krajowym i międzynarodowym prawie socjalnym, specjalizujący się w krajowym i europejskim/międzynarodowym bezpieczeństwie socjalnym w szczególności w koordynacji systemów zabezpieczenia socjalnego w UE, wpływie rynku wewnętrznego na ochronę bezpieczeństwa socjalnego oraz w swobodnym przepływie obywateli Unii. W 2018 został zmianowany profesorem na Uniwersytecie w Gandawie. Zaangażowany w projekty doradcze, zarówno jako praktykujący prawnik jaki i pracownik naukowy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Michele Faioli

Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie

Michele Faioli jest profesorem na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Prowadzi kursy z zakresu porównawczego prawa pracy i stosunków pracy. Jest pracownikiem naukowym na Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI-FGB), gdzie przewodniczy projektom Eurofound oraz instytucji unijnych nt. relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami, włoskiego i europejskiego prawa pracy, bezpieczeństwa socjalnego. Prowadzi stronę internetową www.seri-fgb.eu. Profesor Faioli wydał szereg prac m.in. na temat delegowania pracowników, bezpieczeństwa socjalnego czy międzynarodowego prawa pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marek Benio

Inicjatywa Mobilności Pracy

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Twórca Pracowni Legalnego Delegowania – mechanizmu transferu wiedzy między środowiskiem nauki, biznesu i administracji. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Nauczyciel akademicki. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Propagator debat oksfordzkich. Tutor. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Dwukrotny laureat studenckiej nagrody „Mentora” w kategorii Innowator.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Stefan Schwarz

Inicjatywa Mobilności Pracy

Organizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Współzałożyciel i prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Ekspert rynku pracy. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Kiełbasa

Inicjatywa Mobilności Pracy

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo europejskie) Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz języka angielskiego (m.in. polskiego Kodeksu cywilnego na j. angielski) i włoskiego. Wykładowca na studiach z zakresu angielskich tłumaczeń prawniczych Katedry UNESCO UJ. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP Kraków oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego UE, delegowania pracowników oraz w zagadnieniach transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Steffen Pasler

ETL Rechtsanwälte

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Zbigniew Bartuś

Dziennika Polski, Polska Press

Prowadzący Sesji Plenarnej VI EKMP. Publicysta, reportażysta, felietonista oraz dziennikarz śledczy i gospodarczy Dziennika Polskiego i mediów Grupy Polska Press - czołowych krajowych gazet regionalnych oraz Polski The Times. Wieloletni szef oddziału Dziennika Polskiego w Małopolsce Zachodniej, laureat kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień dziennikarskich - ogólnopolskich (w tym Wolności Słowa, Grand Press, Dziennikarz Ekonomiczny Roku) i regionalnych (Grand Prix Dziennikarzy Małopolski). Członek Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz. Współzałożyciel Klubu Rotary w Oświęcimiu. Członek Stowarzyszenia Alumni (uczestników programów Departamentu Stanu USA).
czytaj więcej >>> <<< zwiń