logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Prelegenci

Najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wszyscy prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

Od 2014 roku Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W latach 2007–2013 minister rozwoju regionalnego, w latach 2011–2014 senator VIII kadencji, w latach 2013–2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

W 2018 roku została powołana na stanowisko ministra przedsiębiorczości i technologii. Od 2015 do 2018 roku pełniła funckję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zna język angielski, niemiecki i francuski.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (uniwersytety w Antwerpii i Gandawie, Instytut Maksa Plancka i in.) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Anna Siwiecka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrala)

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W drugim dniu Kongresu corocznie prowadzi cieszące się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty z procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic De Wispelaere

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere pełni funkcję Senior Researcher'a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Steffen Pasler

ETL Rechtsanwälte

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Herwig Verschueren

University of Antwerp

Profesor z międzynarodowego i europejskiego prawa pracy i zabezpieczeń społecznych na Uniwersytecie w Antwerpie w Belgii. W okresie 1992-2004r. był urzędnikiem ds. swobody przepływu pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Komisji Europejskiej. W swoich badaniach skupia się przede wszystkim na prawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników mobilnych. Jest autorem wielu publikacji, podręczników i prac naukowych na ten temat, i występuje w wielu międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych. Jest ekspertem Europejskiej Sieci Akademickiej „MoveS”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. dr. Arne Petermann

Berufsakademie für Gesundheits-und Sozialwesen Saarland w Saarbrücken (BAGSS)

Profesor zarządzania na Berufsakademie für Gesundheits-und Sozialwesen Saarland w Saarbrücken (BAGSS), dyrektor naukowy w Institut für Qualität und Management BAGSS (IQM). Od 2007 do 2014 roku wykładał zarządzanie na Freie Universität w Berlinie. Założyciel i prezes Linara GmbH and Linara FairCare GmbH - międzynarodowych agencji HR wyspecjalizowanych w transgranicznym sektorze opieki domowej w Europie. Założyciel firmy 3P Projects GmbH, prowadzącej działalność doradczo-szkoleniową w Berlinie. Od 2017 r. prezes zarządu Verband für häuslicher Betreuung und Pflege (VHBP) e.V. W badaniach skupia się na branży HR, przywództwie i przedsiębiorczości, zarządzaniu wewnętrznym, teorii path-dependance, opiece domowej i symulacji społecznej. Wyniki swoich prac prezentował na renomowanych konferencjach międzynarodowych, w tym na Academy of Management oraz na American Marketing Association Educators Conference. Nagradzany za publikacje w książkach oraz czasopismach recenzowanych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Danuta Jazłowiecka

Parlament Europejski

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Zbigniew Bartuś

Dziennik Polski, Polska Press

Prowadzący Sesji Plenarnej VI EKMP. Publicysta, reportażysta, felietonista oraz dziennikarz śledczy i gospodarczy Dziennika Polskiego i mediów Grupy Polska Press - czołowych krajowych gazet regionalnych oraz Polski The Times. Wieloletni szef oddziału Dziennika Polskiego w Małopolsce Zachodniej, laureat kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień dziennikarskich - ogólnopolskich (w tym Wolności Słowa, Grand Press, Dziennikarz Ekonomiczny Roku) i regionalnych (Grand Prix Dziennikarzy Małopolski). Członek Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz. Współzałożyciel Klubu Rotary w Oświęcimiu. Członek Stowarzyszenia Alumni (uczestników programów Departamentu Stanu USA).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Christophe Wilner

Wilner Avocats

Absolwent Université Paris-V, na którym ukończył prawo bankowe i finansowe oraz prawo biznesowe i podaatkowe, członek paryskiej palestry. Mówi płynnie po polsku, angielsku i francusku. W praktyce zajmuje się głównie ogólnym systemem opodatkowania, prawem biznesowym oraz prawem pracy, w tym m. in. prawem karnym pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Piotr Kozłowski

KOZLOWSKI

Niemiecki Adwokat Piotr Kozłowski jest założycielem niemieckiej kancelarii adwokackiej i podatkowej KOZLOWSKI specjalizującej się w obsłudze polskich przedsiębiorstw w Niemczech. Piotr Kozłowski obsługuje od strony prawnej i podatkowej wiele polskich przedsiębiorstw delegujących pracowników do Republiki Federalnej Niemiec. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę niemieckiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności kwestie działalności transgranicznej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada tytuł Fachanwalt für Steuerrecht-adwokat specjalista prawa podatkowego. Z uczestnikami V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy podzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami związanymi z oddelegowaniem pracowników z Polski do Niemiec i bieżącą obsługą księgową takiego oddelegowania. Przedstawi obowiązki podatkowe pracodawców delegujących pracowników do Niemiec, najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązywania. Kancelaria KOZLOWSKI obok głównej siedziby w Berlinie posiada oddziały w Szczecinie i Warszawie. Posługuje się biegle i doradza Klientom w językach: polskim, niemieckim i angielskim.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Beata Donay

Wendler Tremml

Beata Donay ukończyła prawo na Uniwersytecie w Kolonii. Od 2004 roku jest adwokatem (Rechtsanwältin) w kancelarii WENDER TREMML w Düsseldorfie i zajmuje się głównie doradztwem na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych wykonujących usługi w Niemczech i delegujących pracowników w tym celu do Niemiec. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii delegowania pracowników oraz zagadnień transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka poradnika z serii „ABC polskiego przedsiębiorcy w Niemczech” na temat wybranych zagadnień związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez niemieckie urzędy i instytucje.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Magdalena Grygorowicz

Credo Experto, Inicjtywa Mobilności Pracy

Od 2005 r. jako certyfikowana księgowa i właścicielka kancelarii podatkowej specjalizuje się w usługowym doradztwie w zakresie zatrudniania transgranicznego, rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego krajowego i zagranicznego. Aktywnie współpracuje z firmami z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i pracy tymczasowej, projektując i realizując legalne i nowoczesne modele funkcjonowania podmiotów delegujących pracowników za granicę.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Hilde Thys

Agoria

Hilde Thys pracuje jako szef zatrudnienia międzynarodowego w „Agoria”, belgijskiej federacji pracodawców dla przemysłu technologicznego, gdzie zajmuje się międzynarodowym zatrudnieniem. Jest także przewodniczącą Komitetu UE w Ceemet, Europejskiego Technika i Pracodawców Przemysłu, które reprezentuje 200 000 firm zapewniających 35 milionów miejsc pracy. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie dla firm zajmujących się aspektami społecznymi, imigracyjnymi i podatkowymi. Jej praktyczne i prawne doświadczenie jest przydatne w jej kontaktach z Brukselą. Dokładnie wie, jakie pytania mają firmy i gdzie są bariery w odniesieniu do delegowania pracowników. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Leuven oraz LL.M. Prawo europejskie Uniwersytetu Sztokholmskiego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Dominika Nowak

DLA Piper // Wioska Ekspertów

Dominika Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw w obszarze prawa pracy, w szczególności w zakresie: wsparcia prawnego przy rozpoczęciu i rozwijaniu działalności na rynku polskim, przygotowania, wdrożenia oraz zmian dokumentacji prawno-pracowniczej. Zapewnia bieżące wsparcie w zakresie indywidualnego prawa pracy, w kwestiach związanych z czasem pracy, dyskryminacją oraz mobbingiem, rozwiązaniem stosunku pracy, odpowiedzialnością materialną oraz porządkową pracowników, outsourcingiem. Ponadto, doradza klientom różnorodnych branży odnośnie prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych, zwolnień grupowych oraz specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej. Dodatkowo, prowadzi praktykę DLA Mobility w Polsce, oferującą wsparcie w sprawach imigracyjnych, w szczególności, w zakresie delegowania polskich i zagranicznych pracowników oraz legalizacji pobytu i pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marta Zięba-Szklarska

Świat Kadr // Wioska Ekspertów

Ekspert w zakresie HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia. Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych również w obszarze finansów osobistych. Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Współpracuje z Firmami Doradczymi, Kancelariami, Izbami, Instytucjami Rynku Pracy, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami na terenie Polski i całego świata. Zaangażowana w projekty społeczne, w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarzadzaniem kosztami PFRON z Międzynarodową Fundacja REAXUM. Jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet i Mentorem w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL Voices Chapter Poland. Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku na rynku finansowym i do dziś łączy finanse z HR wierząc, że to dwie nierozerwalne kwestie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marco Rocca

CNRS - University of Strasbourg

Dr Marco Rocca jest naukowcem CNRS na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji oraz wykładowcą europejskiego i międzynarodowego prawa pracy (Université de Liège, Belgia). Jego badania doktoranckie, które dotyczyły relacji między delegowaniem pracowników a zbiorowym prawem pracy i zostały opublikowane w książce "Delegowanie pracowników i zbiorowe prawo pracy: tam i z powrotem. Między rynkiem wewnętrznym a prawami podstawowymi "(Intersentia, 2015). Jest członkiem projektu MEAT.UP.FFIRE, finansowanego przez Komisję Europejską DG EMPL, badającego warunki pracy i relacje przemysłowe w sektorze mięsa wieprzowego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Wojewódka

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 obronił pracę doktorską pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Wiceprezes ZUS w latach 2016-2017.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marta Błędniak

Marta Bledniak Cabinet d'Avocats & DBA

Adwokat Marta Błędniak jest założycielem polsko – francuskiej kancelarii prawnej w Tuluzie, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej firm i osób fizycznych a w szczególności przedsiębiorców polskich działających już na francuskim rynku lub zamierzających rozpocząć działalność we Francji. Adwokat Marta Błędniak interweniuje w zakresie prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa transportowego, prawa pracy a w szczególności świadczy kompleksowe porady prawne w zakresie oddelegowania pracowników (zaliczki, odcinki, wynagrodzenie minimalne etc).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marek Gadacz

CRIDO // Wioska Ekspertów

Partner w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO. Specjalizuje się w różnych aspektach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych, w szczególności doradztwie w zakresie planowania podatkowego, bieżących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, opodatkowania transferu majątku czy przeprowadzania audytów podatkowych, a także zwiększania efektywności podatkowej prowadzonej działalności. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał zarówno firmom, jak i bezpośrednio osobom fizycznym w zakresie struktur wynagradzania pracowników oraz uzyskiwania przez nich innych dochodów. Marek posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w Arthur Andersen, kontynuował w Ernst&Young, a przez ostatnie lata był starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego PwC.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Barbara Surdykowska

NSZZ Solidarność

Pracuje w Biurze Eksperckim przy KK NSZZ Solidarność, gdzie zajmuje się wsparciem prawnym struktur związku zawodowego podczas różnorodnych negocjacji oraz ekspertem NSZZ Solidarność w Zespole Problemowym Ubezpieczeń Społecznych RDS. Współpracownik katedry prawa pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz korespondent Fundacji Dublińskiej Eurofound. Autorka artykułów dotyczących między innymi europejskiego dialogu społecznego, rokowań w korporacjach ponadnarodowych oraz roli związków zawodowych w semestrze europejskim. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest europeizacja stosunków przemysłowych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Stamatia Devetzi

Uniwersytet w Fuldzie

Profesor prawa ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w niemieckiej Fuldze. Studiowała prawo w Atenach, Rzymie i Osnabrück, uzyskała dyplom z prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Atenach (1994) i doktorat z Uniwersytetu w Osnabrück (1998). Po pracy jako ekspert prawny w Niemieckiej Izbie Ubezpieczeń Emerytalnych (1998-2003), w 2003 roku została profesorem w Fuldzie. W latach 2011-2016 była profesorem prawa publicznego i europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie w Osnabrück. Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w nauczaniu i badaniach w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, prawa europejskiego i prawa. Ekspert w zakresie europejskich zagadnień koordynacji zabezpieczenia społecznego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Margareta Przybyła

Parlament Europejski

Doradczyni Europoseł Danuty Jazłowieckiej. Od 2009 roku pracuje w Parlamencie Europejskim, przy Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współpracowała z Europosłanką Danutą Jazłowiecką między innymi nad Dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników oraz obecnie nad rewizją dyrektywy o delegowaniu z 1996 roku. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Europeistyka. Od 2006 r. mieszka w Brukseli, gdzie zdobywała doświadczenie m.in. w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE oraz w sektorze doradztwa europejskiego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marek Benio

Inicjatywa Mobilności Pracy // Wioska Ekspertów

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Twórca Pracowni Legalnego Delegowania – mechanizmu transferu wiedzy między środowiskiem nauki, biznesu i administracji. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Nauczyciel akademicki. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Propagator debat oksfordzkich. Tutor. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Dwukrotny laureat studenckiej nagrody „Mentora” w kategorii Innowator.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Kiełbasa

Inicjatywa Mobilności Pracy // Wioska Ekspertów

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo europejskie) Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz języka angielskiego (m.in. polskiego Kodeksu cywilnego na j. angielski) i włoskiego. Wykładowca na studiach z zakresu angielskich tłumaczeń prawniczych Katedry UNESCO UJ. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP Kraków oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego UE, delegowania pracowników oraz w zagadnieniach transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Stefan Schwarz

Inicjatywa Mobilności Pracy // Wioska Ekspertów

Organizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Współzałożyciel i prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Ekspert rynku pracy. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń