Aktualności

10 stycznia 2018

Przemówienie Poseł Martiny Dlabajovej do uczestników V EKMP

Poseł do PE Martina Dlabajová (ALDE, Czechy) nie mogła uczestniczyć w tegorocznej edycji EKMP. Nagrała jednak krótkie przemówienie do wszystkich uczestników, które zostało wyświetlone podczas pierwszego dnia Kongresu.

Pani Poseł podsumowała swoją pracę w Parlamencie Europejskim i trwające obecnie prace nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. W jej ocenie skrócenie przez stanowisko Rady UE okresu delegowania do 12 miesięcy z 24 miesięcy proponowanych w raporcie Parlamentu było dużym błędem. Jej zdaniem, nie został dotychczas osiągnięty odpowiedni balans pomiędzy stanowiskami poszczególnych państw członkowskich. Ten brak wciąż może zostać naprawiony w trialogu pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją.

Martina Dlabajova była sprawozdawcą-cieniem rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Podczas IV EKMP wzięła udział w panelu dyskusyjnym wraz z Danutą Jazłowiecką i Gillesem Savarym.

Wystąpienie V EKMP: Martina Dlabajova

Dyskusje ekspertów - relacja z pierwszego dnia V EKMP

Poprzedni post

Delegowanie pracowników: choroba czy symptom? Przemówienie prof. Danny'ego Pietersa

Następny post