Członkami Rady Programowej V EKMP są wybitni eksperci ze świata nauki w dziedzinie europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Czytaj więcej

Rada programowa

dr Magdalena Bernaciak

Europejski Instytut Związków Zawodowych ETUI (BE)

Magdalena Bernaciak pracuje jako Senior Researcher w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (European Trade Union Institute, ETUI) w Brukseli. W swoich badaniach zajmuje się socjoekonomicznymi aspektami rozszerzenia UE na Wschód i stosunkami pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2015 nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka pod jej redakcją „Market Expansion and Social Dumping in Europe” („Ekspansja rynku i dumping społeczny w Europie”).
Magdalena Bernaciak uzyskała tytuł doktora politologii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (Central European University, CEU) w Budapeszcie. Odbyła też pobyty badawcze w Instytucie Badań Społecznych i Ekonomicznych (WSI) w Düsseldorfie i w Grupie Badań nad Stosunkami Pracy (IRRU) na Uniwersytecie Warwick.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Arkadiusz Sobczyk

Uniwersytet Jagielloński (PL)

Profesor nauk prawnych. Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej; uczestnik szeregu doniosłych projektów związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, przejmowaniem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, outsourcingiem, zatrudnieniem tymczasowym itp., dotyczących kilkutysięcznych grup pracowniczych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Catherine Barnard

Uniwersytet w Cambridge (UK)

Profesor prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge.
Jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych autorytetów w dziedzinie europejskiego rynku wewnętrznego i prawa pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Leszek Mitrus

Uniwersytet Jagielloński (PL)

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic de Wispelaere

Instytut HIVA KU Leuven (BE)

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere jest obecnie starszym badaczem w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Wanda Sułkowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (PL)

Ekspert z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współtworzyła cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu. Autorka licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Zsolt Darvas

Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (HU)

Członek brukselskiego think tanku Bruegel, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Corvinusa w Budapeszcie, gdzie od 1994 r. prowadzi kursy ekonometrii. Przed przystąpieniem do Bruegel był doradcą ds. badań w Argenta Financial Research Group w Budapeszcie (2005-2008). Wcześniej pracował w jednostce badawczej Banku Centralnego Węgier (1994-2005), pełniąc funkcję zastępcy dyrektora w latach 2001-2005. Pracował gościnnie w placówkach badawczych w Banku Finlandii, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank, Stockholm School of Economics i Bruegel, a także nad projektami badawczymi KE, PE, OECD, Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Rozwoju. Jego zainteresowania badawcze obejmują makroekonomię, finanse i analizy szeregów czasowych. Jego obecne prace koncentrują się na kwestiach takich jak europejskie zarządzanie gospodarcze, integracja i rozwój finansów, nierówność dochodów i wzrost indemnifikacyjny, szacowanie rzeczywistych luk produkcyjnych oraz ilościowa teoria pieniądza.
czytaj więcej >>> <<< zwiń