Aktualności

2 października 2017

Konkretnie o delegowaniu pracowników tylko na V EKMP

Komiet Organiacyjny V EKMP wszedł w ostatnią fazę przygotowań, a my znamy coraz więcej szczegółów agendy. Jeden z paneli pierwszego dnia zostanie poświęcony kompleksowemu omówieniu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników – w dyskusji w której wezmą udział czołowi politycy, partnerzy społeczni oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Prace nad rewizją dyrektywy o delegowaniu są już na ostatniej prostej i wzbudzają coraz więcej emocji. W sporze pojawiają się z jednej strony oskarżenia o tzw. „dumping socjalny”, z drugiej strony podnoszone są argumenty o roli unijnej swobody świadczenia usług. Na 16 października zaplanowano głosowanie w tej sprawie w Komisji ds. zatrudnienia i praw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Głosowanie plenarne odbędzie się prawdopodobnie na przełomie 2017 i 2018 roku. W tym momencie toczą się prace nad kompromisem możliwym do zaakceptowania przez wszystkich zainteresowanych – państwa „starej” i „nowej” Unii, państwa wysyłające i przyjmujące pracowników delegowanych, pracodawców i pracowników. Naszym celem jest stworzenie pola do merytorycznej wymiany zdań, z uwzględnieniem zagrożenia ze strony zatrudniania „na czarno” i zagrożeń dla firm działających zgodnie z prawem.

Co zmiana dyrektywy oznacza dla europejskich firm i ich pracowników? Na czym będzie polegała rewizja rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, nad którą Parlament Europejski rozpocznie prace już w grudniu? Na te pytania odpowiedzą podczas V EKMP najlepsi eksperci z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Przygotowania do V edycji EKMP

Poprzedni post

NOWOŚĆ: Targi dla biznesu w drugim dniu V EKMP

Następny post