Europejski Kongres Mobilności Pracy jest największym cyklicznym wydarzeniem w Europie, poświęconym tematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkich stron zainteresowanych delegowaniem pracowników, od biznesu przez organizacje pozarządowe, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aż po środowisko akademickie i prawnicze.

Czytaj więcej

Uczestnicy V EKMP będą mieć możliwość spotkania i skonsultowania swoich wątpliwości z ekspertami z Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Otrzymają konkretną wiedzę na temat obowiązujących przepisów, ich prawidłowej interpretacji i aktualnych wytycznych, którymi kierują się instytucje właściwe w zakresie egzekucji prawa regulującego delegowanie pracowników. Jest to wiedza, którą można wykorzystywać w codziennej działalności firmy. Szczególnie w drugim, bardziej warsztatowym dniu Kongresu, uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania i rozwiązania konkretnych problemów, których nie mają szans uzyskać nigdzie indziej.

 

Tegoroczny Kongres podzieliliśmy na dwa bloki tematyczne

Tradycyjnie pierwszy dzień Kongresu będzie miał charakter polityczny, drugi natomiast będzie dedykowany biznesowi.

Dzień pierwszy – sesja plenarna

Pierwszy dzień Kongresu jest okazją do pogłębienia wiedzy na temat kierunku prac nad nowelizacją prawa regulującego zasady wysyłania pracowników za granicę, prowadzanych w poszczególnych krajach dyskusjach o ochronie lokalnych rynków pracy, „dumpingu socjalnym” i rzekomo nieuczciwej konkurencji ze strony wschodnioeuropejskich pracowników. Wystąpią czołowi politycy i urzędnicy. W programie będzie miejsce dla przedstawicieli pracodawców i pracowników oraz prawników specjalizujących się w tematyce świadczenia usług w Unii Europejskiej.

Jak co roku, organizatorzy Kongresu zaprosili m.in. Marianne Thyssen, europejską komisarz odpowiedzialną za projekt zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych oraz rozporządzeń, w oparciu o które ZUS poświadcza druki A1.

Dzień drugi – dla biznesu. Praktyczne warsztaty

Drugi dzień dedykowany jest przede wszystkim pracodawcom wysyłającym swoich pracowników za granicę. Program obejmuje cykl praktycznych warsztatów, które prowadzą prawnicy z praktyką w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz państwach, do których polscy pracodawcy najczęściej delegują pracowników (Niemcy, Francja, Belgia). Co roku zainteresowaniem cieszy się warsztat, który prowadzi Anna Siwiecka, naczelnik w Centrali ZUS. W jej kompetencjach leżą wszystkie procedury i zasady wydawania formularzy A1 przez oddziały ZUS w całej Polsce.

 

1
Czy równa płaca za tę samą pracę jest fair jeśli zależy od miejsca jej wykonywania?
2
Wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności vs. administracyjne zabezpieczenia przed nadużyciami. Efekt wypierania czy uwolnienie potencjału rynku pracy państw przyjmujących?
3
Dyskryminacyjne praktyki kontrolne, klauzula Moliera, opłata za notyfikację, transgraniczne koszty pracy, pojęcie tej samej pracy w tym samym miejscu w kontekście zastępowania oraz w kontekście równej płacy. Jednolita strona internetowa.
4
Bezpieczeństwo socjalne pracowników delegowanych.
5
Studia przypadków – nadużycia i dobre praktyki w delegowaniu.
6
Przyszłość delegowania pracowników. Wzmocnienie egzekucji czy nowe prawo?