Tematyka

Europejski Kongres Mobilności Pracy jest największym cyklicznym wydarzeniem w Europie, poświęconym tematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkich stron zainteresowanych delegowaniem pracowników, od biznesu przez organizacje pozarządowe, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aż po środowisko akademickie i prawnicze.

Czytaj więcej

Uczestnicy V EKMP będą mieć możliwość spotkania i skonsultowania swoich wątpliwości z ekspertami z Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Otrzymają konkretną wiedzę na temat obowiązujących przepisów, ich prawidłowej interpretacji i aktualnych wytycznych, którymi kierują się instytucje właściwe w zakresie egzekucji prawa regulującego delegowanie pracowników. Jest to wiedza, którą można wykorzystywać w codziennej działalności firmy. Szczególnie w drugim, bardziej warsztatowym dniu Kongresu, uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania i rozwiązania konkretnych problemów, których nie mają szans uzyskać nigdzie indziej.

 

Tradycyjnie pierwszy dzień Kongresu będzie miał charakter polityczny, drugi natomiast będzie dedykowany biznesowi.

Dzień pierwszy – sesja plenarna

Pierwszy dzień Kongresu jest okazją do pogłębienia wiedzy na temat kierunku prac nad nowelizacją prawa regulującego zasady wysyłania pracowników za granicę, prowadzanych w poszczególnych krajach dyskusjach o ochronie lokalnych rynków pracy, „dumpingu socjalnym” i rzekomo nieuczciwej konkurencji ze strony wschodnioeuropejskich pracowników. Wystąpią czołowi politycy i urzędnicy. W programie będzie miejsce dla przedstawicieli pracodawców i pracowników oraz prawników specjalizujących się w tematyce świadczenia usług w Unii Europejskiej.

Jak co roku, organizatorzy Kongresu zaprosili m.in. Marianne Thyssen, europejską komisarz odpowiedzialną za projekt zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych oraz rozporządzeń, w oparciu o które ZUS poświadcza druki A1.

Dzień pierwszy – Gala Labor Mobilis 2017

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu będzie uroczysta gala, podczas której zostanie wręczona statuetka Labor Mobilis. Wydarzeniu zawsze towarzyszy unikalna oprawa artystyczna. W tym roku będzie to koncert zespołu Bester Quartet.

Dzień drugi – dla biznesu.

Drugi dzień dedykowany jest przede wszystkim pracodawcom wysyłającym swoich pracowników za granicę. Program obejmuje cykl praktycznych warsztatów, które prowadzą prawnicy z praktyką w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz państwach, do których polscy pracodawcy najczęściej delegują pracowników (Niemcy, Francja, Belgia). Co roku zainteresowaniem cieszy się warsztat, który prowadzi Anna Siwiecka, naczelnik w Centrali ZUS. W jej kompetencjach leżą wszystkie procedury i zasady wydawania formularzy A1 przez oddziały ZUS w całej Polsce.

Wybrane zagadnienia

 

1
Zmiany przepisów europejskich o delegowaniu pracowników w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2
Czy równa płaca za tę samą pracę jest fair jeśli zależy od miejsca jej wykonywania?
3
Wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności czy ochrona praw pracowników transgranicznych?
4
Dyskryminacyjne praktyki kontrolne, klauzula Moliera, opłaty za notyfikację, transgraniczne koszty pracy, pojęcie tej samej pracy w tym samym miejscu w kontekście zastępowania oraz w kontekście równej płacy. Jednolita strona internetowa.
5
Bezpieczeństwo socjalne pracowników delegowanych.
6
Studia przypadków – nadużycia i dobre praktyki w delegowaniu pracowników.
7
Przyszłość delegowania pracowników. Wzmocnienie egzekucji czy nowe prawo?
8
Specyfika delegowania pracowników w branży budowlanej i remontowej.
9
Specyfika delegowania pracowników tymczasowych.
10
Zmiany przepisów 2017/2018: kto jest zagrożony i w jakim zakresie?
11
Kontrole w polskich firmach delegujących do Francji.
12
Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 12 – najnowsza praktyka, orzecznictwo i planowane zmiany.
13
Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 13 – najnowsza praktyka i orzecznictwo i planowane zmiany.
14
Krytyczne pojęcia z zakresu poświadczania formularzy A1: marginalność, zastępowanie, pozorność, działalność krajowa w praktyce ZUS i orzecznictwie.
15
Odmowa wydania A1 przez ZUS.