Aktualności

3 sierpnia 2017

Uwaga! Komitet organizacyjny podjął decyzję o zmianie daty Kongresu

Komitet Organizacyjny podjął decyzję o zmianie daty V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Kongres odbędzie się 20-21 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Zmiana wynika z niedostępności zaproszonych przedstawicieli Komisji Europejskiej we wcześniej planowanym terminie z uwagi na odbywające się w tym czasie Kolegium Komisarzy. Po licznych konsultacjach z zaproszonymi prelegentami i ekspertami, nowy termin został uznany za bardziej dogodny.

Europejski Kongres Mobilności Pracy to cykliczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy. Współorganizatorem tegorocznej edycji jest Ministrostwo Rozwoju, a Miastem Gospodarzem Kraków.  Szczegółowe informacje będą dostępne we wrześniu, jednak już dzisiaj zachęcamy do wpisania daty listopadowego Kongresu do swojego kalendarza.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie hasło: „Delegowanie pracowników: szansa dla słabszych czy zagrożenie dla silniejszych?”. Tradycyjnie pierwszy dzień Kongresu będzie miał charakter plenarny, drugi natomiast będzie praktyczny i dedykowany przede wszystkim biznesowi.

W pierwszym dniu Kongresu, wraz z praktykami, naukowcami oraz przedstawicielami administracji publicznej i świata polityki, będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy równa płaca za tę samą pracę jest fair, jeśli zależy od miejsca jej wykonywania? Podczas paneli dyskusyjnych porozmawiamy m.in. o wpływie delegowania na lokalną gospodarkę w państwach przyjmujących oraz o efekcie wypierania i uwolnieniu potencjału rynku pracy państw przyjmujących. Poruszymy też aktualny temat barier w świadczeniu usług czyli m.in. dyskryminacyjnych praktyk kontrolnych, klauzuli Moliera czy transgranicznych kosztów pracy. Specjaliści poruszą wątek bezpieczeństwa socjalnego pracowników delegowanych, jak również zaakcentują różnice pomiędzy znaczącą działalnością, pracą marginalną oraz zastępowaniem.

Drugi dzień będzie dedykowany przede wszystkim potrzebom biznesu. Szkolenia i warsztaty poprowadzą wybitni praktycy i eksperci specjalizujący się w prawie europejskim oraz przepisach państw do których polskie firmy delegują największą liczbę pracowników.

Pomysłodawcą oraz głównym organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy – największy w Europie think tank zajmujący się problematyką delegowania pracowników. 

 

Delegowanie pracowników: szansa dla słabszych czy zagrożenie dla silniejszych?

Poprzedni post

Pracownicy delegowani w UE: Dr Marek Benio o proponowanych zmianach

Następny post