◄ Strona główna

PL | EN

Małopolska – region przyjazny inwestorom

Małopolska to region, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce województw najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wysokie tempo rozwoju gospodarczego, liczne instytucje wsparcia biznesu, dobra infrastruktura transportowa, to tylko niektóre z powodów, dla których światowe koncerny zdecydowały się tutaj zainwestować. Potencjał inwestycyjny regionu jest także doceniany w prestiżowych, europejskich konkursach i zestawieniach.

Niekwestionowanym liderem Małopolski jest historyczne miasto Kraków, w którym prężnie rozwija się rynek nowoczesnych usług biznesowych. Ekosystem uczelni, instytutów badawczych i globalnych korporacji tworzy też znakomite warunki dla rozwoju startupów i technologii, wyróżniających Kraków w Europie i na świecie. Kraków jest także jednym z najważniejszych polskich ośrodków akademickich oferując bogate zasoby wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wysoka jakość kształcenia oferowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą doceniana jest przez najważniejsze polskie i międzynarodowe rankingi szkół wyższych.

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać Małopolskę:

 • ponad 460 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z czego ponad 4 tys. prowadzi działalność eksportową.
 • eksport towarów i usług z Małopolski wynosi ponad 10 mld EUR – to 6. pozycja w Polsce. 
 • PKB regionu w roku 2021 wyniósł ponad 215 mld zł – to 8,2% PKB całego kraju
 • najwyższa w kraju wartość GERD (całkowite nakłady na prace badawczo-rozwojowe) w relacji do PKB (2,41%) i druga w kolejności wartość BERD (nakłady przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe) w relacji do PKB.
 • ponad 700 podmiotów prowadzących działalność B+R (2. miejsce w kraju)
 • 2. miejsce w kraju pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie firm. Jest ich aż 35%.
 • 2. miejsce pod względem udziału pracujących w B+R w pracujących ogółem
 • 3. miejsce w kraju pod względem zgłoszonych wynalazków oraz udzielonych patentów
 • Małopolska została zakwalifikowana przez Komisję Europejską do grupy umiarkowanych innowatorów. Pozostałe polskie jednostki zaszeregowane są o klasę niżej, jako wschodzący innowatorzy.
 • 1. miejsce w  kraju pod względem osób pracujących w centrach BPO (ok. 92 tys.) oraz 2. miejsce pod względem liczby centrów biznesowych (261)
 • zapewnia wysoką dostępność absolwentów studiów wyższych, w tym kierunków inżynieryjno-technicznych oraz biologicznych.
 • nowoczesna infrastruktura, służąca kształceniu kadr i funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży ICT oraz wysoki potencjał do badań nad technologiami energetycznymi.
 • Małopolska, to także jeden z najważniejszych BIO-regionów Polski, o dużym potencjale rozwoju nauk o życiu i dobrze rozwiniętym zapleczem medycznym.
 • 2. miejsce wśród województw pod względem nakładów na działalność B+R (niemal 5 mld zł rocznie).
 • Małopolska to „Europejski Regionu Przedsiębiorczości 2016”

Nie można zapominać, że olbrzymi wpływ na gospodarkę ma to, że Małopolska to jeden z najciekawszych regionów w Polsce, oferujący szeroką gamę atrakcji kulturalnych i turystycznych. Małopolska to region o największej liczbie zabytków w Polsce, kolebka polskiej kultury i cenionych tradycji. Mamy najwięcej zabytków UNESCO (14) i najwięcej parków narodowych w Polsce (6). Ponadto 11 parków krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu i 86 rezerwatów przyrody. Ponad połowa obszaru Małopolski została uznana za obszar ochrony przyrody. Dwa obszary – Babia Góra i Tatrzański Park Narodowy – to rezerwaty biosfery UNESCO. To wyjątkowe miejsca na świecie, o niepowtarzalnym pięknie przyrodniczym. Unikatowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, bogata, różnorodna i często niekonwencjonalna oferta turystyczna, mnogość wydarzeń kulturalnych, wciąż żywa tradycja, a także wyśmienita kuchnia – to wszystko powoduje, ze Małopolska to najchętniej odwiedzany region w Polsce.

Mając świadomość swoich mocnych stron Małopolska wyznaczyła 7 inteligentnych specjalizacji tj. nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego. To tym dziedzinom naukowo-gospodarczym nadaliśmy priorytet rozwojowy. Wspierają one kooperację nauki i biznesu, co znacznie ułatwia rozkwit innowacji. W obrębie specjalizacji kumulowane są środki finansowe pochodzące z RPO przeznaczone na badania i innowacje.

Aby ujednolicić działania w zakresie promocji gospodarczej i standaryzacji obsługi inwestorów oraz aby wesprzeć małopolskich przedsiębiorców w eksporcie, w 2009 roku powołano Centrum Business in Małopolska. Do najważniejszych zadań Centrum należą:

 • prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych w Małopolsce
 • rozwój ofert inwestycyjnych
 • umożliwienie kontaktu Małopolski z firmami zagranicznymi
 • rozwój i dystrybucja informacji o gospodarce regionu
 • międzynarodowa promocja potencjału gospodarczego Małopolski
 • marketing terytorialny i promocja innowacyjnych inwestycji
 • współpraca z JST, instytucjami otoczenia biznesu oraz sektorem naukowym na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski

O sile Małopolski stanowi ogromny potencjał gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii, a także zaplecze infrastrukturalne. Te wszystkie czynniki sprawiają, że Małopolska jest miejscem atrakcyjnym do inwestowania i rozwoju biznesu i coraz częściej właśnie tutaj powstaje główna siedziba polskich i międzynarodowych firm.

Więcej na businessinmalopolska.pl

©2022 | All right reserved

designed by mocio.co