◄ Strona główna

PL | EN

Podsumowanie I dnia Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

“Pewna wiedza w niepewnych czasach” – sesja plenarna

 

VII Europejski Kongres Mobilności Pracy odbył się pod inspirującym hasłem “Pewna wiedza w niepewnych czasach”. W trakcie sesji plenarnej I dnia Kongresu, goście z różnych dziedzin oraz eksperci skupili się na dyskusji na temat istotnych zagadnień związanych z delegowaniem obywateli państw trzecich, przyszłością transgranicznych usług opieki domowej oraz procesem cyfryzacji w kontekście delegowania pracowników.

Przedstawiciele biznesu, prawa i nauki, włączając w to moderatorów dyskusji, takich jak Frederic De Wispelaere z HIVA, dr Kamil Matuszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i mec. Robert Lisicki z Konferencji Lewiatan, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej.

 
Odpowiedzi na pytania przedsiębiorców

 

Głównym celem Kongresu było znalezienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości przedsiębiorców związane z tematyką delegowania pracowników na jednolitym rynku UE. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność i rodzaj tych pytań i wątpliwości, które zostały poddane analizie przez adw. Karolinę Schiffter z Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, która odniosła się do wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracodawców korzystających z możliwości delegowania pracowników.

Podstawą poszukiwanych przez prelegentów i gości Kongresu rozwiązań w zakresie delegowania pracowników było prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE i praktyki działania instytucji – europejskich i krajowych.

W swoich wykładach prelegenci szeroko odwoływali się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Wśród nich byli m.in. prof. dr Herwig Verschueren z Uniwersytetu w Antwerpii oraz mec. Henrik Saugmandsgaards Oe, były Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE i Partner w Gorrissen Federspiel. Wskazywali oni zarówno na zasady interpretacji przepisów prawa UE oraz podejmowania decyzji przez Trybunał w sprawach dotyczących swobody świadczenia usług na jednolitym rynku UE, jak i na rozbieżności w interpretacji tego orzecznictwa w poszczególnych krajach UE.

Cenne spostrzeżenia na temat praktyki instytucji europejskich i krajowych w obszarze delegowania pracowników, w szczególności pracowników państw trzecich, zostały dostarczone przez wyjątkowych gości Kongresu. W swoich inspirujących przemówieniach, Cosmin Boiangiu, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu Pracy (ELA), oraz prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 
Barometr red. Bartusia

 

Wzbogaceniem pierwszego dnia plenarnego Kongresu była rozmowa przeprowadzona przez red. Zbigniewa Bartusia z Dziennika Gazety Prawnej z Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem Małopolski, oraz dr Markiem Benio z ELMI, która stanowiła doskonałe podsumowanie całodniowych dyskusji. Ta końcowa wymiana poglądów przyczyniła się do jeszcze głębszego zrozumienia istoty delegowania pracowników i przyszłości mobilności pracy w kontekście współczesnych wyzwań.

 

©2022 | All right reserved

designed by mocio.co