◄ Strona główna

PL | EN
Marszałek Józef Gawron

VII Europejski Kongres Mobilności Pracy – o zaufaniu i europejskiej współpracy w delegowaniu pracowników w gościnnej Małopolsce

Mobilność pracowników – obywateli tzw. państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz przyszłość usług opieki nad osobami starszymi w UE były tematami przewodnimi VII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy (EKMP), który w dniach 24-25 kwietnia 2023 r. odbył się w ICE Congress Centre w Krakowie. Województwo Małopolskie przyjęło rolę Partnera Regionalnego tego unikalnego wydarzenia, które jest największą cykliczną międzynarodową konferencją poświęconą swobodzie świadczenia usług, delegowaniu pracowników oraz mobilności pracy w Unii Europejskiej. Gromadzi ono urzędujących komisarzy i urzędników UE, ministrów polskiego rządu, europosłów sprawozdawców kluczowych aktów legislacyjnych, naukowców i urzędników oraz przedsiębiorców i tych wszystkich, którym zagadnienia transgranicznej mobilności pracy w UE leżą na sercu.

VII EKMP tradycyjnie dzielił się na dwie odrębne tematycznie części, tj. dzień pierwszy – dzień sesji plenarnej oraz drugi – obejmujący warsztaty tematyczne. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron uświetnił swoją obecnością Barometr Red. Zbigniewa Bartusia – zamykający klamrą obrady w ciągu pierwszego dnia Kongresu.

„Gospodarka Małopolski odczuwa brak tych obywateli Ukrainy, którzy w związku z wojną powrócili na Ukrainę, widzimy to m.in. w rejestrach Wojewódzkiego Urzędu Pracy” – wskazał wicemarszałek Gawron. – „O ile rok temu, przed rosyjską agresją na Ukrainę, przebywali w Małopolsce migranci ekonomiczni, to nie z własnego wyboru przybyli do nas uchodźcy wojenni i to jest zupełnie inna kategoria, ponieważ decyzja o przyjeździe była wywołana sytuacją wojenną. Myśmy (jako Wojewodztwo Małopolskie – MK) stworzyli wszystko co było możliwe, aby aktywizować zawodowo uchodźców wojennych, szczególnie kobiety, gdyż ich przybyła tu zdecydowana większość (co jednak niekoniecznie wiąże się z decyzją o podjęciu pracy). Pomocne były nam w tym rozwiązania ustawowe, w tym przyznanie numeru PESEL, z dostępem do edukacji, do systemu zdrowia, ale również z dostępem do rynku pracy. Z naszej strony, w ramach projektów, które realizowaliśmy dla Małopolan, takie programy, jak program „Kariera”, „Kariera zawodowa” – otworzyły się również na te osoby. Odczuwamy przy tym jednak stan zawieszenia, spowodowany wojną, w kontekście rynku pracy”.

Odpowiadając na pytanie Red. Z. Bartusia, na ile Pan wierzy w Małopolskę otwartą, która wysyła w świat ludzi i na tym korzysta oraz przyjmuje ich u siebie i też na tym korzysta oraz, czy możemy być takim poligonem, który udowodni Europie, że budowanie barier nie ma sensu – wicemarszałek Gawron wskazał, że „Małopolska jest i była otwarta od początku rosyjskiej agresji i wybuchu wojny w Ukrainie – to wiemy i to też potwierdza sama społeczność ukraińska. W Małopolsce już bardzo dużo zrobiliśmy i wiele czynimy, aby aktywizację społeczności ukraińskiej wywołać, gdyż wojna może trwać dłużej. Potrzebujemy tu też świadomości samych uchodźców wojennych, ich aktywizacji oraz pewnej całościowej stabilizacji – to jest pewien proces. Ze strony Zarządu i w ogóle Województwa Małopolskiego, jako samorządu, traktujemy wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy jako swoich, jako Małopolan, którzy są u nas gościnnie przyjęci. Szukamy dla nich rozwiązań, żeby mogli uczestniczyć w rozwoju Małopolski, również gospodarczym – powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Dyskutanci w panelu, w którym wziął udział wicemarszałek Gawron zgodzili się, że duża ilość osób z Ukrainy w Polsce (i w Małopolsce) to dar, a nie skomplikowany problem. Warto, aby obywatele oraz decydenci w innych państwach członkowskich traktowali przyjaciół z innych państw członkowskich jako swoich własnych obywateli oraz, aby nauczyli się od Małopolan, jak traktować przybyszy z państw trzecich jak swoich. Zatem, podobnie jak stwierdzili uczestnicy wcześniejszych paneli w ciągu VII EKMP – potrzebne jest „zaufanie i współpraca” oraz europejskie myślenie co do praktyki stosowanych rozwiązań.

Druga część VII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, obejmująca warsztaty tematyczne – potwierdziła w praktyce istotność tych konkluzji, zwłaszcza w obszarze delegowania obywateli państw trzecich.

Uczestnicy Kongresu już wyznaczyli sobie kolejne spotkanie podczas VIII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy – w progach gościnnej Małopolski.

Dr Marcin Kiełbasa

©2022 | All right reserved

designed by mocio.co