◄ Strona główna

PL | EN

Delegowanie cudzoziemców obywateli państw trzecich z Polski i do Polski

Termin: 3 marca, 2023 11:00

Czas trwania: 11:00-14:30

Miejsce: Konfederacja Lewiatan

Adres: Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Koszt: 300 zł/750 zł/bezpłatnie zł netto/os.

Pierwsza rozgrzewka przed EKMP odbędzie się we Warszawie, 3 marca 2023 (piątek) w godzinach 11:00-14:30.

Dla kogo?

Zapraszamy przedsiębiorców, menadżerów, specjalistów ds. kadr i płac, inspektorów pracy, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawników, księgowych, doradców biznesowych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się delegowaniem pracowników w ramach swobody świadczenia usług, kontrolą legalności pacy w sytuacji, gdy pracownicy nie są obywatelami żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani Szwajcarii.

Tematyka:

Cz. I Ogólne zasady delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług

 • Umowny wybór prawa mającego zastosowanie do umów o pracę lub umów cywilnoprawnych 
 • Przepisy wymuszające swoje zastosowanie: czas pracy, wynagrodzenie, urlopy, bhp, uprawnienia rodzicielskie, użyczanie pracowników, niedyskryminacja, podróże służbowe, warunki zakwaterowania.  
 • Zasada korzystności  
 • Notyfikacja (proste zgłoszenie), przedłużenie okresu delegowanie powyżej 12 miesięcy. Delegowanie długoterminowe 
 • Ustalanie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych:  
 • A1 dla pracowników delegowanych i dla pracowników wykonujących stale pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich. 

Cz. II – Specyfika delegowania cudzoziemców 

 • Legalny pobyt i legalne zatrudnienie w państwie wysyłającym 
 • Znaczenie miejsca zamieszkania 
 • Czasowe wykonywanie pracy, trwanie stosunku pracy w okresie delegowania warunek powrotu do państwa wysyłającego po wykonaniu zadania  

Cz. III – Pytania i odpowiedzi 

 • Czy można delegować cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia?  
 • Czy można delegować cudzoziemca w formie pracy tymczasowej? 
 • Jak udowodnić miejsce zamieszkania?  
 • Uzupełniam zespół do wykonania usługi w innym p. cz. – Czy mogę zatrudnić cudzoziemca w celu oddelegowania (tylko do tego projektu)? 
 • Wiem, że nie trzeba występować o zezwolenie na pracę w państwie przyjmującym, ale czy cudzoziemiec musi posiadać wizę pobytową zezwalającą na pracę w tym państwie? Czy może wykonywać pracę bez takiej wizy np. w ramach ruchu bezwizowego w okresie do 90 dni?   
 • Fikcyjne zatrudnienie w państwie wysyłającym. 
 • Badanie legalności zatrudnienia i pobytu w sytuacji transgranicznej   

– kompetencje inspekcji pracy i innych organów kontroli (ZUS, Straż Graniczna) 

– współpraca instytucji kontrolnych (rola Europejskiego Urzędu Pracy – ELA, narzędzia unijne: d. platforma do pracy nierejestrowanej, IMI, EESSI, cyfrowa weryfikacja A1) 

Prowadzący: 

Agata Kostyk-Lewandowska

dr Marek Benio

Koszt udziału w Rozgrzewce:

 • dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających: 300 zł netto/os,
 • dla osób spoza Stowarzyszenia: 750 zł netto/os,
 • dla pracowników naukowych i administracji publicznej: bezpłatnie

Informacje praktyczne:

Spotkanie odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 3 marca w godzinach 11:00-14:30. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Warszawy – dokładne miejsce podamy w późniejszym czasie (liczba miejsc ograniczona). Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego. Prosimy je przesyłać na adres mailowy [email protected] lub [email protected] z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wyślemy mailem. Prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji z uczestnictwa aby umożliwić udział osób z listy rezerwowej.  

Inne wydarzenia:

Współorganizator

Wioska ekspertów

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas pierwszego i drugiego dnia.
Wcześniejsza rezerwacja terminu konsultacji u konkretnego eksperta możliwa przy wejściu do Wioski.

Aftermovie

Partnerzy

©2022 | All right reserved

designed by mocio.co