Labor Mobilis 2013 – nominowani

Autor: Stefan Schwarz Stefan Schwarz Ekspert ds Zatrudnienia [email protected]
Stefan Schwarz

Laureatem nagrody Labor Mobilis 2013 została Pani Danuta Jazłowiecka.

 

Danuta_Jazlowiecka

 

 

 

 Lista wszystkich nominowanych do nagrody Labor Mobilis 2013:

 

Małgorzata HANDZLIK

Małgorzata Handzlik

Od 2004 roku poseł Parlamentu Europejskiego z ramienia frakcji EPL (Grupa Europejskiej Partii Ludowej). Zasiada w Komisji Handlu Wewnętrznego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Pełni w niej funkcję wicekoordynatora. Odgrywa znaczącą rolę w pracach nad treścią nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników. W komisji IMCO doprowadziła do przegłosowania zapisów korzystnych dla przedsiębiorców delegujących. Poseł Małgorzata Handzlik, pracowała nad opinią jako sprawozdawca-cień w jednej z trzech komisji zaangażowanych w przygotowanie zapisów nowej dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

 

Nominowana za skuteczne doprowadzenie do przegłosowania w komisji IMCO korzystnej opinii dotyczącej projektu dyrektywy wdrożeniowej, w której lepsza ochrona praw pracowników delegowanych nie jest osiągnięta kosztem dodatkowych i nieproporcjonalnych obciążeń dla firm delegujących.

Danuta Jazłowiecka

Danuta Jazłowiecka

Jest członkiem polskiej delegacji w centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i sprawozdawcą dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Od kwietnia 2012 prowadzi intensywne konsultacje z partnerami społecznymi, reprezentującymi zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jako poseł sprawozdawca, odpowiada za prowadzenie prac nad projektem dyrektywy na forum PE, który o ostatecznym kształcie zapisów zadecyduje wspólnie z państwami członkowskimi. Danuta Jazłowiecka odpowiedzialna jest za przygotowanie raportu dotyczącego delegowania pracowników, ze względu na wagę i zawiłość zagadnienia nazywanego „Puszką Pandory”. Kwestie poruszane w projekcie dyrektywy są bardzo ważne dla obywateli naszego kraju, skąd od dawna, a w ostatnich latach szczególnie do pracy za granicę wyjeżdża, bardzo dużo zwłaszcza młodych ludzi.

 

Nominowana za niezłomną walkę, żeby nowa dyrektywa wdrożeniowa  zwiększała ochronę praw pracowniczych, ale jednocześnie nie prowadziła do wprowadzania nieproporcjonalnych utrudnień  i biurokracji w transgranicznym świadczeniu usług.

Tomasz Major

Tomasz Major

Prawnik, przedsiębiorca. Właściciel Kancelarii Brighton&Wood, Prezes i założyciel Izby Pracodawców Polskich, autor publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników. Na co dzień wdraża dla swoich klientów nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników. Doradza polskim eksporterom usług i agencjom zatrudnienia. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie zatrudnienia transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzysta wiele polskich firm.

 

Nominowany za błyskotliwą przemowę, którą na zaproszenie Pani Poseł Handzlik wygłosił w Komisji IMCO 19 września 2012r. W swojej wypowiedzi, bogato zilustrowanej praktycznymi przykładami, zwracał uwagę na absurdalność niektórych przepisów proponowanych w projekcie nowej dyrektywy wdrożeniowej przez Komisję Europejską.

Guido Vreuls

Guido Vreuls

Przedsiębiorca, Wiceprezes ds. Delegowania Polskiego Forum HR. Szef holenderskiej agencji pośrednictwa pracy „Otto” na Europę Centralną. W latach 2006 – 2008 wiceprezes klubu piłkarskiego Odra Opole. Aktywnie zaangażowany w pomoc polskim emigrantom zarobkowym. W 2006 r. jego firmę odznaczono Medalem Europejskim za usługi pośrednictwa i organizacji pracy przyznawanym wspólnie przez Business Center Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W 2012 – firmie OTTO przyznano tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi oraz tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze charytatywnym. Jest członkiem koalicji „Prezesi Wolontariusze” zrzeszającej zaangażowanych społecznie prezesów firm.

 

Nominowany za aktywny udział w konsultacjach społecznych nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników.