LABOR MOBILIS

Autor: Stefan Schwarz Stefan Schwarz Ekspert ds Zatrudnienia [email protected]
Stefan Schwarz

Konferencja „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego” to nie tylko prelekcje, wykłady, dyskusje i wymiana doświadczeń, ale również niepowtarzalna okazja dla docenienia osób zasłużonych na polu popularyzacji i ułatwiania Polakom legalnej pracy w Unii Europejskiej.


Ta idea leży u podstaw nagrody honorowej Labor Mobilis. Zostaje ona przyznana osobie, której dokonania na tym polu zyskują największe uznanie Kapituły Konkursowej. Specjalnie w tym celu zaprojektowana statuetka została wręczona podczas uroczystej gali, która odbyła się 11 kwietnia 2013 roku, czyli w pierwszy dzień konferencji.

 

 Laureatem nagrody Labor Mobilis 2013 została Pani Danuta Jazłowiecka.

 

Danuta_Jazlowiecka

 

Listę wszystkich nominowanych do nagrody Labor Mobilis 2013 można zobaczyć tutaj.

 

Kapituła Konkursu Labor Mobilis 2013

Przechwytywanie

Honorowy Członek Kapituły
prof. dr hab. Jerzy Hausner

Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 90-tych pełnił funkcję szefa zespołu doradców Wicepremiera ds. gospodarczych, Pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP. W latach 2001-2005 był posłem na Sejm RP. W październiku 2001 r. wszedł w skład gabinetu Leszka Millera jako Minister pracy i polityki społecznej. Od stycznia 2003 r. Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także Wiceprezes Rady Ministrów. W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) piastował stanowisko Wicepremiera i Ministra gospodarki i pracy. Laureat wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez PKPP Lewiatan.

brak_zdjecia

Prof. dr hab. Barbara de Ankerburg-Wagner

Autorka około 200 publikacji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Zagraniczne staże i pobyty naukowe m.in. w Uniwersytetach: Wilno, Praga, Sofia, Zagrzeb, Pecs, Oxford, Bordeaux, Uppsala, Bochum, Helsinki, Padwa. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku oraz emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pełniąc funkcję Kierownika Katedry Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

Lesław Abramowicz

Lesław Abramowicz (PSUS, ZUS)

Ekonomista, od października 2004 roku Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Specjalista w zakresie finansów oraz zarządzania zarówno w sferze jednostek budżetowych, funduszy celowych, jak i produkcji materialnej.

Rafał Rzeźniczak

Rafał Rzeźniczak (przedstawiciel Mecenasa Gali)

Współzałożyciel, wspólnik i Prezes Promedica24 Group. Z branżą opieki nad osobami chorymi i starszymi związany od roku 2004. Jako Prezes firmy będącej liderem na rynku transgranicznego świadczenia usług opieki, wyznaczał trendy i zasady rynkiem tym rządzące. Promotor legalnych form zatrudnienia w transgranicznych usługach opieki domowej. Studiował w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, absolwent Francuskiego Instytutu Zarządzania.

Stefan Schwarz

Stefan Schwarz (Inicjatywa Mobilności Pracy)

Przedstawiciel Inicjatywy Mobilności Pracy. Ekspert z zakresu bezpiecznej pracy za granicą – brał udział m. in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, który tworzy wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji Agencji Zatrudnienia ATERIMA.

Dr Marek Benio

dr Marek Benio

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, związany od 1994 roku z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych poświęconych systemom emerytalnym. Autor wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, gospodarki i administracji publicznej. Promotor naukowy ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Prowadzi wykłady na studiach I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Regulamin konkursu

  1. Statuetka Labor Mobilis jest nagrodą o charakterze honorowym, przyznawaną jeden raz w roku kalendarzowym za działania na rzecz mobilności pracy, upowszechnianie legalnego i bezpiecznego zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej w ramach swobodnego przepływu pracowników oraz swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej
  2. Kandydatem, Nominowanym i Laureatem może być osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub instytucja, bez względu na narodowość, siedzibę lub miejsce działalności
  3. Statuetka wręczana jest na konferencji „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”
  4. Kandydatów, z krótkim uzasadnieniem, może zgłosić każdy zarejestrowany uczestnik konferencji, członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz członkowie Kapituły Konkursowej
  5. Zgłoszenia należy wysyłać pocztą zwykłą lub elektroniczną, na adres biura konferencji, najpóźniej na jeden miesiąc przed konferencją
  6. Spośród zgłoszonych kandydatów, każdy członek Kapituły Konkursowej wskazuje od jednego do trzech Nominowanych
  7. Spośród Nominowanych Kapituła w drodze głosowania wyłania tylko jednego Laureata zwykłą większością głosów.