O konferencji

Autor: Stefan Schwarz Stefan Schwarz Ekspert ds Zatrudnienia [email protected]
Stefan Schwarz
 
Konferencja „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego” to wyjątkowe wydarzenie, które odbyło się po raz pierwszy w dniach 11-12 kwietnia 2013 roku. Wydarzenie stanowiło niespotykane dotąd połączenie wiedzy i doświadczeń środowisk akademickich, administracyjnych oraz biznesowych. To pierwsze w Polsce przedsięwzięcie tak szeroko ujmujące zagadnienia delegowania pracowników przez polskie przedsiębiorstwa.
Konferencja nieprzypadkowo zbiegła się w czasie z Międzynarodowym Dniem Zwalczania Bezrobocia oraz nawiązywała do prac Parlamentu Europejskiego nad nową dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele ustawodawców, środowisk naukowych, politycy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci organizacji mających wiele praktycznych doświadczeń w delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Aspekt praktyczny wybitnie podniósł rangę konferencji. Ma on bowiem wpływ na codzienną praktykę zawodową milionów mieszkańców Unii Europejskiej poszukujących pracy i pracujących poza granicami kraju, w którym zamieszkują.

 
Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Wydarzeniem o szczególnym charakterze i wybitnej wartości merytorycznej. Stanowi inicjatywę o dużym znaczeniu dla środowisk naukowych oraz gospodarczych.

 

Organizatorzy konferencji żywią także nadzieję, że projekt będzie miał swą kontynuację, stanowiąc przyczynek do stworzenia środowiskowej grupy ekspertów, ukierunkowanych na zbudowanie niespotykanego dotąd forum wymiany opinii, wiedzy oraz doświadczeń w kwestii mobilności pracy – istotnej zarówno z perspektywy Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wszystkich Państw Członkowskich UE.