Organizatorzy

Autor: Stefan Schwarz Stefan Schwarz Ekspert ds Zatrudnienia [email protected]
Stefan Schwarz

Do udziału w konferencji „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego” jej organizatorzy i partnerzy zaprosili przedstawicieli środowisk naukowych, administracji, polityki oraz biznesu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. Po Uniwersytecie Warszawskim jest drugą uczelnią w Polsce pod względem liczby wysyłanych za granicę studentów. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przykłada szczególną wagę do utrzymywania żywej współpracy z praktyką gospodarczą. Dewiza uczelni to „Rerum cognoscere causas et valorem” („Poznawać przyczyny i wartości rzeczy”).

Fundacja GAP

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Powołana do życia w 2005 roku przez grono pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest organizatorem Sympozjów naukowych z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, które w ostatnich latach uzyskało wysoką rangę przede wszystkim za sprawą gości, którzy uświetniali swoją obecnością kolejne obrady. Wśród nich są m.in.: Aleksander Kwaśniewski, Grzegorz Kołodko, Mirosław Handke, Janina Ochojska, Dariusz Rosati, Henryka Bochniarz, Michał Kleiber, Jacek Żakowski, Janina Paradowska, Izabela Jaruga-Nowacka, Magdalena Środa, Irena Eris, Zbigniew Religa, ks. Adam Boniecki, Michał Boni, Anda Rottenberg oraz Adam Michnik.

Inicjatywa Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy jest forum dialogu i współpracy przedstawicieli nauki, biznesu i administracji. Reprezentuje interesy wszystkich środowisk zainteresowanych propagowaniem mobilności zawodowej oraz promowaniem idei swobodnego przepływu pracowników i usług. Zajmuje się problematyką delegowania pracowników w ujęciu praktycznym, przekładającym się na zawodową codzienność Polaków i pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej oraz w perspektywie naukowej. Celem organizacji jest popieranie mobilności pracowników i bezrobotnych oraz poprawa jakości prawa oraz klarownej i jednolitej jego interpretacji.

 

W gronie partnerów merytorycznych wydarzenia znajdują się:

 

Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (Oddział Małopolski w Krakowie)

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Honorowym patronatem objął konferencję Minister Pracy i Polityki Społecznej.