Prelegenci i zaproszeni goście

Autor: Stefan Schwarz Stefan Schwarz Ekspert ds Zatrudnienia [email protected]
Stefan Schwarz
Kosiniak-Kamysz

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Doktor nauk medycznych. Od listopada 2011 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. Jeden z założycieli stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców, a od 2008 r. sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

brak_zdjecia

Anna Siwiecka

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Danuta Jazłowiecka

Danuta Jazłowiecka

Posłanka Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie delegowania pracowników, członkini Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Kieruje pracami związanymi z projektem nowej dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych. Wybitny ekspert i reprezentant unijnych władz ustawodawczych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy.

Małgorzata HANDZLIK

Małgorzata Handzlik

Posłanka Parlamentu Europejskiego z ramienia frakcji EPL (Grupa Europejskiej Partii Ludowej), ekspert w zakresie delegowania pracowników. Członkini Komisji Handlu Wewnętrznego, a także Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Pełni w niej funkcję wicekoordynatora oraz odgrywa kluczową rolę w pracach nad treścią nowej dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

Sułkowska1

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Ekspert z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współtworzyła cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu. Autorka licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

brak_zdjecia

prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Ekspert narodowy trESS, Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert m.in. w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz międzynarodowych rozwiązań społecznych. Zawodowo zajmuje się m.in. tematyką międzynarodowych i polskich standardów zabezpieczenia społecznego, prawem swobodnego przepływu osób oraz europejską polityką społeczną i prawem europejskim.

brak_zdjecia

prof. dr hab. Barbara Wagner

Członkini Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. Ekspert w zakresie teorii i praktyki ubezpieczeń społecznych – o ogromnym dorobku naukowym i wieloletnim doświadczeniu zawodowym (autorka około 200 publikacji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego). Z ogromnym zaangażowaniem propaguje m.in. ideę nieustającego dialogu środowisk praktyków biznesowych, naukowców i decydentów.

Rafał Rzeźniczak

Rafał Rzeźniczak

Przedsiębiorca. Jako Prezes firmy będącej liderem na rynku transgranicznego świadczenia usług opieki, wyznaczał trendy i zasady rynkiem tym rządzące. Z eksportem usług związany od roku 2004. Promotor legalnych form zatrudnienia w transgranicznych usługach opieki domowej.

Stefan Schwarz

Stefan Schwarz

Przedstawiciel Inicjatywy Mobilności Pracy, popularyzator i ekspert z zakresu bezpiecznej pracy za granicą – brał udział m. in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, który tworzy wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Absolwent UEK. Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji Agencji Zatrudnienia ATERIMA. Inicjator działań, które doprowadziły  do zwolnienia z VAT usług opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania.