Program konferencji

Autor: Stefan Schwarz Stefan Schwarz Ekspert ds Zatrudnienia [email protected]
Stefan Schwarz

Czwartek, 11 kwietnia 2013

 

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
kawa, owoce – Pawilon Dydaktyczno-Sportowy
11.00 – 11:30 Uroczyste otwarcie konferencji i sesji plenarnej
Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz JM Rektor UEK
11.30 – 13.30 Sesja plenarna
Tematyka: Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Kierunki zmian w ustawodawstwie unijnym w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz swobody świadczenia usług. Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Źródła prawa. Wpływ migracji pracowników na system ubezpieczeń społecznych. Wpływ migracji pracowników na rynek pracy. Zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw delegujących związane z uchwaleniem dyrektywy wdrożeniowej o delegowaniu pracowników.Prelegenci

  • prof. dr hab. Gertruda Uścińska – ekspert narodowy trESS
  • Danuta Jazłowiecka – europosłanka, sprawozdawca nowej dyrektywy dot. delegowania
  • dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Stefan Schwarz – przedsiębiorca, Inicjatywa Mobilności Pracy

 

prowadzenie: prof. dr hab. Barbara Wagner – Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

13.30 – 14.30 Lunch
Pawilon Dydaktyczno-Sportowy
14.30 – 14.45 Reportaż dokumentalny o pracy polskich firm delegujących
PREMIEROWY POKAZ
14.45 – 16.00 Ekspercki panel dyskusyjny

  • Małgorzata Handzlik – posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • prof. dr hab. Wanda Sułkowska – UEK
  • Robert Lisicki – Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Andrzej Martynuska – Dyrektor WUP w Krakowie
  • Stefan Schwarz – przedsiębiorca, Inicjatywa Mobilności Pracy

 

prowadzenie: dr Marek Benio (UEK)

 

Tematyka: Kierunki zmian ustawodawstwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE i wpływ na rynek pracy w Polsce. Rola agencji zatrudnienia oraz firm delegujących na poziom bezrobocia. Wpływ przepisów o oddelegowaniu na polski rynek pracy. Wpływ nowej dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

 

Uroczysta gala wręczenia statuetki Labor Mobilis 2013

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

19.00 Powitanie i aperitif
przed uroczystą galą wręczenia statuetki Labor Mobilis 2013
20.00 Uroczysta galaWręczenie statuetki Labor Mobilis 2013Koncert Kasi Sochackiej, finalistki programu Mam Talent

Bankiet w formie szwedzkiego stołu połączony z degustacją wina i kuchni japońskiej

 

Piątek, 12 kwietnia 2013

 

9.00 – 10.30 Warsztaty prowadzone przez Annę Siwiecką (część I)
Problemy z interpretacją przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasady poświadczania druków A1.

  • Anna Siwiecka – naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych, Centrala ZUS

 

moderator: dr Marek Benio (UEK)

 

Tematyka: Zasady poświadczania druków A1 na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia 883/2004. Nadużywanie i obchodzenie prawa przez nieuczciwe przedsiębiorstwa delegujące. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych, w szczególności konieczność zawieszenia/wyrejestrowania działalności gospodarczej na czas oddelegowania. Zbieg tytułów z działalności gospodarczej zarejestrowanej w innym państwie członkowskim połączone z oddelegowaniem z Polski.

   
10.30 – 11:00 Dyskusja networkingowa
przerwa owocowa
   
11.00 – 13.00 Warsztaty prowadzone przez Annę Siwiecką (część II)Dyskusja, odpowiedzi na pytania przesłane przez przedsiębiorców.

moderator: dr Marek Benio (UEK)

   
13:00 Lunch
   

Ostatnia aktualizacja programu: 10 kwietnia 2013 r.

Agenda of the Conference on the Coordination of Social Security Systems (english)