II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków

Nagroda Labor Mobilis

U podstaw nagrody honorowej Labor Mobilis leży idea
docenienia osób zasłużonych na polu popularyzacji mobilności
i ułatwiania Polakom legalnej pracy w Unii Europejskiej.

W trakcie II Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy
nagroda zostanie wręczona już po raz drugi.

W ubiegłorocznej edycji konkursu laureatem została
Pani Danuta Jazłowiecka, wyróżniona za „walkę,
by dyrektywa wdrożeniowa zwiększała ochronę praw
pracowniczych, ale jednocześnie nie prowadziła
do nieproporcjonalnych utrudnień
i biurokracji w transgranicznym świadczeniu usług”.

Gala wręczenia nagrody Labor Mobilis 2014 będzie mieć
miejsce 7 kwietnia 2014, czyli w pierszym dniu kongresu.

 

    Pobierz regulamin Konkursu 2014 w PDF     Pobierz harmonogram Konkursu 2014 w PDF

Kapituła konkursu Labor Mobilis

prelegent-j

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Członek Honorowy Kapituły

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Polityki Pieniężnej, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek opiniodawczo-doradczej Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Laureat Nagrody Kisiela.

prelegent-j

Danuta Jazłowiecka
Parlament Europejski

Posłanka Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie delegowania pracowników, członkini Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Kieruje pracami związanymi z projektem nowej dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych. Wybitny ekspert i reprezentant unijnych władz ustawodawczych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureat nagrody Labor Mobilis 2013.

prelegent-j

Barbara Balon
Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego

Absolwentka Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Ekspert w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych. Uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych. Prowadzi aktywną działalność w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego propagując przy tym wiedzę na temat ubezpieczeń. Od 2004 roku pełni funkcję przewodniczącej zarządu małopolskiego oddziału stowarzyszenia. Od 1999 roku nadzoruje wypłatę świadczeń jako Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

prelegent-j

Łukasz Puciłowski
Przedstawiciel przedsiębiorców

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych z dyscypliny nauki o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Przedsiębiorca. Zarządza firmą będącą liderem na rynku transgranicznego świadczenia usług opieki domowej. Odpowiedzialny za rozbudowę firmy i wprowadzenie jej na nowe rynki: Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria, Słowacja oraz Czechy. Bezpośrednio nadzorował wprowadzenie sprzedaży usług opiekuńczych w Polsce w czerwcu 2013 roku.

prelegent-s

Stefan Schwarz
Inicjatywa Mobilności Pracy

Absolwent UEK. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Inicjator działań promujących eksport usług jako przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w UE oraz walki przeciw zapisom w projekcie dyrektywy wdrożeniowej, które zablokują delegowanie. Popularyzator i ekspert z zakresu bezpiecznej pracy za granicą – brał udział m. in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. W 2010 roku zapoczątkował działania, które skutecznie doprowadziły do zwolnienia z VAT usług opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania.

prelegent-b

dr Marek Benio
Uniwersytet Ekonomiczny

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, związany od 1994 roku z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych poświęconych systemom emerytalnym. Autor wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, gospodarki i administracji publicznej. Promotor naukowy ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych.

„Obcy związek upomni się o delegowanych”

 
„Dziennik Gazeta Prawna” pisze dziś o wyroku wydanym przez TSUE, który zdaniem Inicjatywy może wpłynąć na zasady delegowania pracowników.

„Moratorium dla tranzytu to tylko częściowy sukces”

Dziennik Gazeta Prawna
 
W dzisiejszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" przeczytać możemy wypowiedzi w ramach debaty zorganizowanej przez dziennik na temat niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLOG).

III EKMP: Polskie usługi w rozdartej Europie

III EKMP
 
Naruszanie przez państwa członkowskie prawa unijnego, dyskryminowanie polskich firm usługowych przez zagraniczne instytucje kontrolne, zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące rewizji dyrektywy 96/71, problemy z implementacją dyrektywy wdrożeniowej. Wydarzenia ubiegłego roku nie napawają polskich eksporterów usług optymizmem. Jak radzić sobie ze wzrastającą niepewnością w branży delegowania w rozdartej Europie dowiedzą się uczestnicy III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, już w kwietniu.

„Firmy zgubią się w gąszczu przepisów”

Stefan Schwarz
 
„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o przygotowywanym w unijnym trybunale wyroku dot. płac polskich pracowników przy budowie elektrowni jądrowej w Finlandii, którzy scedowali swoje roszczenia na...

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE