II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków

7 i 8 kwietnia 2014 roku przedsiębiorcy, przedstawiciele polityki, administracji i nauki spotkali się
w Krakowie, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania, dotyczące eksportu polskich usług na europejski rynek wewnętrzny.

O kongresie

Europejski Kongres Mobilności Pracy (EKMP) to największe cykliczne, niekomercyjne wydarzenie w Europie poświęcone tematyce eksportu usług i delegowania pracowników.

7 i 8 kwietnia 2014 roku przedsiębiorcy, politycy oraz przedstawiciele administracji i nauki spotkali się w Krakowie, aby znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące eksportu polskich usług i delegowania pracowników. Podobnie jak w ubiegłym roku wiele miejsca poświęcone zostało dyrektywie wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

II Europejski Kongres Mobilności Pracy uświetnili wybitni europejscy eksperci. W czasie sesji plenarnej gośćmi były osoby odpowiedzialne za negocjacje przy uchwalaniu nowych oraz interpretację już obowiązujących przepisów. W trakcie drugiego dnia uczestnicy zyskali możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących praktycznego zastosowania obowiązujących obecnie regulacji w zakresie poświadczania druków A1.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w czasie uroczystej gali – w pierwszym dniu Kongresu – wręczona została prestiżowa nagroda Labor Mobilis za wybitne zasługi dla promowania i wspierania mobilności pracy oraz eksportu usług, który daje zatrudnienie ponad 340 000 Polaków i zapewnia byt 24 000 polskich przedsiębiorstw.

 

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE