II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków

7 i 8 kwietnia 2014 roku przedsiębiorcy, przedstawiciele polityki, administracji i nauki spotkali się
w Krakowie, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania, dotyczące eksportu polskich usług na europejski rynek wewnętrzny.

Prelegenci

PRELEGENT-Jazlowiecka

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Ekonomista. Były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Laureat Nagrody Kisiela. Redaktor opracowanego z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego raportu „Konkurencyjna Polska”.

PRELEGENT-Mleczko

Radosław Mleczko

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, reprezentuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej m.in. w pracach Komitetu do spraw Europejskich, Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w Radzie Współpracy Rozwojowej MSZ. Studiował historię sztuki, saksofon, marketing i zarządzanie, ekonomię i negocjacje kolejno na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w De Montfort University Leicester i w Georgetown University, School of Foreign Service. Reprezentował Polskę w przygotowaniach i podczas prezydencji w UE, a także w pracach nad dyrektywą wdrożeniową w sprawie delegowania pracowników. Dzięki jego interwencji László Andor wydał przełomowe oświadczenie w sprawie zastępowania pracowników delegowanych.

Danuta Jazłowiecka

Danuta Jazłowiecka

Posłanka Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013. Kieruje pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

PRELEGENT-Jazlowiecka

Kristin Schreiber

Komisja Europejska. P.o. Dyrektora, Dyrekcja B – Zarządzanie Jednolitym Rynkiem; DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Do niedawna zastępca Szefa Gabinetu Michela Barniera, Komisarza UE odpowiedzialnego za usługi i rynek wewnętrzny. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych, Ekonomii i Prawa Europejskiego na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Pracowała m.in. w Gabinecie Komisarza UE ds. Konkurencji (Karel Van Mier) oraz w Gabinecie Komisarza UE ds. Rozszerzenia Unii (Günter Verheugen). Obecnie odpowiedzialna za system IMI, który za sprawą dyrektywy wdrożeniowej będzie miał szerokie zastosowanie w kontekście delegowania pracowników.

PRELEGENT-Jazlowiecka

Sjoerd Feenstra

Komisja Europejska. Doradca Prawny. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans; Dyrekcja B – Prawodawstwo w Dziedzinie Społecznej i Zatrudnienia, Dialog Społeczny. Swoją karierę w Komisji Europejskiej rozpoczął w 1998 r. Wcześniej pracował jako Starszy Konsultant w Ernst & Young i PriceWaterhouseCoopers. Absolwent prawa na Uniwersytecie w Groningen (Holandia), posiada tytuł magistra prawa publicznego, gospodarczego oraz prawa polityki społecznej. Jeden z głównych negocjatorów projektu dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników z ramienia Komisji Europejskiej.

PRELEGENT-Jazlowiecka

dr Mijke Houwerzijl

Profesor prawa pracy na Uniwersytecie w Tilburgu. Wykłada również europejskie i porównawcze prawo pracy na Uniwersytecie w Groningen. Swoją rozprawę doktorską, poświęconą genezie, przepisom oraz wdrażaniu dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników obroniła w 2005 r. na Uniwersytecie w Tilburgu. Jest autorką wielu publikacji na temat holenderskiego i unijnego prawa pracy, prawa pracy i polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących mobilności pracowników, migracji zarobkowej i egzekwowania prawa pracy. W ostatnich latach pełniła funkcję głównego badacza i koordynatora trzech kluczowych projektów badawczych Komisji Europejskiej na temat aspektów prawnych delegowania pracowników.

PRELEGENT-Wojcik

Robert Wójcik

Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Urzędnik Służby Cywilnej zaangażowany w prace nad reformą emerytalną i realizację zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wspólnotowej i dwustronnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

PRELEGENT-Jazlowiecka

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, główny organizator kampanii prounijnej związanej z wejściem Polski do UE. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz integracji. Szefowa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2005-2009. Trzykrotna zwyciężczyni „MEP AWARDS” za działania na rzecz reformy jednolitego rynku, wsparcia dla e-handlu i zmniejszania roamingu. Ambasadorka kampanii Climate4Growth zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

PRELEGENT-Jazlowiecka

Anna Siwiecka

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Danuta Jazłowiecka

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Ekspert z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współtworzyła cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu. Autorka licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

PRELEGENT-Stefan

Stefan Schwarz

Ekonomista. Absolwent UEK. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom wdrożeniowej, w tym przeciw jednorazowemu delegowaniu. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. W 2010 roku podjął działania, które doprowadziły do zwolnienia z VAT usług opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu.

PRELEGENT-Jazlowiecka

dr Marek Benio

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji z dziedziny ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz gospodarki i administracji publicznej. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.

PRELEGENT-Filipek-Kazmierczak

Sebastian Filipek-Kaźmierczak

Przedsiębiorca, ekonomista, ekspert Polskiej Izby Handlu i Inicjatywy Mobilności Pracy. Były Podsekretarz Stanu. Absolwent Wydziału Marketingu oraz Wydziału Handlu Międzynarodowego Wyższej Szkoły Handlowej ESA 3 w Paryżu. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Jeden z liderów skutecznych działań w obronie polskich firm usługowych w trakcie prac nad dyrektywą wdrożeniową. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Inicjator akcji przeciwko dyskryminacji polskich firm usługowych we Francji.

PRELEGENT-Jazlowiecka

dr Dorota Dzienisiuk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca, ekspert i autor publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Specjalizuje się w relacjach między prawem pracy a prawem zabezpieczenia społecznego, jak również w międzynarodowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

PRELEGENT-Kożuch

dr Małgorzata Kożuch

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, specjalista z zakresu europejskiego prawa gospodarczego.

PRELEGENT-Jazlowiecka

dr Marcin Wujczyk

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościnnie wykłada na Uniwersytecie Tres de Febrero w Buenos Aires. Członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy. Specjalista w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników do ochrony prywatności i międzynarodowych standardów w zakresie praw pracowniczych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, obejmujących m. in. monografię i liczne artykuły w czasopismach prawniczych.

PRELEGENT-Sliwa

dr Robert Śliwa

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca, praktyk, ekspert, autor publikacji z zakresu m.in.: prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa międzynarodowego publicznego, prawa porównawczego (prawa cywilnego i handlowego państw UE). Ekspert, doradca i pełnomocnik Małopolskiego Instytutu Gospodarczego w Rzeszowie, doradca i pełnomocnik licznych podmiotów leczniczych z terenu Podkarpacia, były ekspert i doradca „Porozumienia Podkarpackiego” Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia w Rzeszowie.

PRELEGENT-Jazlowiecka

Magdalena Chochowska, LL.M.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Florida Levin College of Law. Specjalistka prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia transgranicznego. Z branżą delegowania związana od 2010 roku.

PRELEGENT-Jazlowiecka

Maciej Gnela

Absolwent kierunków prawo oraz gospodarowanie nieruchomościami. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Propagator uczciwych i dynamicznych zamówień publicznych. Od 2008 r. prowadzi działalność naukową, edukacyjną i doradczą związaną z zamówieniami publicznymi. Autor licznych publikacji i referatów. Opiekun Studiów Podyplomowych „Prawo zamówień publicznych” dla Lasów Państwowych.

PRELEGENT-Jazlowiecka

Dominik Matczak

Doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów prawa polskiego i niemieckiego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i studiów podyplomowych w zakresie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Szkole Biznesu Hiszpańskiej Organizacji Przemysłu. Autor publikacji dotyczących m.in. prawnych aspektów delegowania pracowników na obszarze UE oraz transgranicznego pośrednictwa pracy.

PRELEGENT-Farion

Marzena Farion-Rzeźniczak

Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizująca się w zarządzaniu biznesem międzynarodowym. Od 10 lat związana zawodowo z branżą finansową, gdzie pracuje jako trener kadry menedżerskiej oraz coach. Prowadzi badania naukowe w obszarze zarządzania ludźmi, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz transgranicznego świadczenia usług. Propagatorka myśli jednoczenia środowisk branżowych na rzecz budowania wspólnego wizerunku polskich przedsiębiorstw za granicą.

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE