II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków

7 i 8 kwietnia 2014 roku przedsiębiorcy, przedstawiciele polityki, administracji i nauki spotkali się
w Krakowie, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania, dotyczące eksportu polskich usług na europejski rynek wewnętrzny.

Program

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10.00 – 11.00

Rejestracja uczestników | Rozmowy przy kawie

11.00 – 11.15

Uroczyste otwarcie Kongresu

  • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11.15 – 11.45

Wystąpienia otwierające

  • prof. dr hab. Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej, były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  • Radosław Mleczko, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

11.45 – 13.30

Sesja plenarna

Temat

Wdrażanie polityki UE w zakresie mobilności pracy i usług

Konkluzje

Prowadzący

  • dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

13.30 – 14.45

Lunch

14.45 – 15.15

Dwugłos w sprawie zastępowania

  • Robert Wójcik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

Wybrane tezy: przenikanie pojęcia zastępowania ze sfery koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego Art. 12 in fine R. 883/2004 do prawa pracy (art. 3(2)(e)); zastępowanie z perspektywy pracownika delegowanego i usługodawcy; przykłady zastępowania w nowym Praktycznym poradniku w kontekście zał. 2 do dyrektywy wdrożeniowej; czy relacje usługodawcy z kontrahentem zagranicznym mogą być trwalsze, niż 24 miesiące bez łamania zakazu zastępowania?

15.15 – 16.45

Ekspercki panel dyskusyjny

Temat

Prawa pracowników delegowanych i swoboda świadczenia usług – spór o fundamentalne wartości czy bezwzględna bitwa o rynek?

Prowadzący

  • dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

 

Wybrane tezy: polscy pracownicy i firmy ich delegujące z punktu widzenia Brukseli; troska o prawa pracowników delegowanych, czy ukryty protekcjonizm gospodarczy; krzywizna banana, czyli jak w Europie walczy się o narodowe i gospodarcze interesy; rola polskich organizacji pozarządowych w reprezentowaniu interesów pracowników i pracodawców; nieuczciwy dumping socjalny czy polska przewaga konkurencyjna; czy można zatrzymać negatywne tendencje w delegowaniu

16.45 – 17.15

Podsumowanie dnia – dyskusja

Uroczysta gala wręczenia statuetki Labor Mobilis 2014

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

19.00

Aperitif

20.00 – 1.00

Gala i bankiet

 

Powitanie gości i uroczyste otwarcie gali
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej, były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 

Uroczyste wręczenie statuetki Labor Mobilis 2014

Danuta Jazłowiecka, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Koncert pod patronatem Danuty Grechuty. Recital piosenek Marka Grechuty w wykonaniu laureatki Grechuta Festival – Karoliny Leszko i Pawła Piątek – kompozytora, pianisty Marka Grechuty oraz Kasi Sochackiej, finalistki programu Mam Talent.

Wtorek, 8 kwietnia 2014

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

09.00 – 10.00

Poranne rozmowy przy kawie

10.00 – 11.30

Warsztaty I

Sesja referatowa I

Temat

Problemy z interpretacją przepisów w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego. Zasady poświadczania druków A1.

Prowadzący

Anna Siwiecka,
Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych, Centrala ZUS

Tematy referatów

Proceduralne aspekty ustalania ustawodawstwa właściwego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
mgr Dominik Matczak, UAM

 

Kwalifikacja osoby migrującej jako wykonującej pracę najemną lub na własny rachunek w celu ustalenia ustawodawstwa właściwego
dr Dorota Dzienisiuk, UW

 

Usługi transgraniczne w zamówieniach publicznych
mgr Maciej Gnela, UEK

 

Świadczenie usług przez pracowników delegowanych – problemy uznawania kwalifikacji zawodowych w orzecznictwie TSUE
dr Małgorzata Kożuch, UJ

Prowadzący

prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11.30 – 12.00

Przerwa owocowa

12.00 – 14.00

Warsztaty II

Sesja referatowa II

Temat

Odpowiedzi na pytania przesłane przez przedsiębiorców.

Prowadzący

  • Anna Siwiecka,
    Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych, Centrala ZUS

Tematy referatów

Zakres gwarancji w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pracowników delegowanych – wybrane zagadnienia
dr Marcin Wujczyk, UJ

 

Dobre praktyki zarządzania w polskich przedsiębiorstwach świadczących transgraniczne usługi opieki nad osobami starszymi w Niemczech
mgr Marzena Farion-Rzeźniczak, SGH

 

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób delegowanych – aspekty praktyczne
Magdalena Chochowska, LL.M., radca prawny

 

Prawo pracownika migrującego do opieki zdrowotnej
dr Robert Śliwa, UEK

Prowadzący

dr Robert Śliwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14.00 – 15.30

Lunch

Data aktualizacji: 25 marca 2014

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE