II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków

7 i 8 kwietnia 2014 roku przedsiębiorcy, przedstawiciele polityki, administracji i nauki spotkali się
w Krakowie, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania, dotyczące eksportu polskich usług na europejski rynek wewnętrzny.

Tematyka

Czy odradzający się w Europie nacjonalizm może zagrozić swobodzie świadczenia usług?

Eksport usług jako kluczowa przewaga konkurencyjna Polski na europejskim rynku wewnętrznym.

Czy aktywny lobbing w Brukseli jest jedyną szansą na przetrwanie polskich firm delegujących?

Polskie usługi to dumping socjalny – dlaczego wizerunek polskich firm w Europie jest tak zły?

Czy w kontekście wprowadzania kolejnych barier i ograniczeń legalne delegowanie będzie możliwe?

Dlaczego Komisja Europejska, ZUS i MPiPS różnie interpretują przepisy dotyczące delegowania?

Czy polskim eksporterom usług i pracownikom grozi dyskryminacja na europejskim rynku wewnętrznym?

Gwarantowanie praw pracowników kontra swoboda świadczenia usług – w poszukiwaniu kompromisu.

Czy w opinii ekspertów zakaz zastępowania może oznaczać jednorazowe delegowanie?

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE