Strona główna

Czy fundamentalne wartości UE są ze sobą sprzeczne?

Anna Zdrojewska Informację opublikowała Anna Zdrojewska

Między innymi o godzeniu fundamentalnych wartości, do których należą swoboda świadczenia usług i ochrona praw pracowniczych mówił podczas III EKMP dr hab. Leszek Mitrus z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy do obejrzenia wideo.

Sądzę, że te wartości są komplementarne – przyznaje w rozmowie z Inicjatywą Mobilności Pracy – To, co robią polskie przedsiębiorstwa, to jest wykorzystywanie przewagi konkurencyjnej. Mam na myśli dobrą, wykfalifikowaną, nieco tańszą siłę roboczą. To są te nasze przewagi, z których możemy i powinniśmy korzystać.

Dr hab. Leszek Mitrus jest profesorem UJ oraz autorem ok. 90 opracowań z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym dwóch książek o swobodzie przemieszczania się pracowników. Jest także członkiem European Labour Law Network – sieci europejskich ekspertów, którzy wskazują kierunki i wspomagają Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej w sprawach związanych z prawem pracy.

W trakcie III EKMP moderował panel ekspercki poświęcony między innymi tematyce godzenia ze sobą swobody świadczenia usług, uczciwej konkurencji i praw pracowników delegowanych. Zagadnienie to było wiodącym tematem tegorocznego i największego z dotychczas zorganizowanych Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.