Strona główna

Kontakt

 

Dział organizacyjny

Rzecznik prasowy

Anna Zdrojewska
+48 668 681 954
[email protected]

Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy

Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000480239
NIP 676-24-70-670, REGON 122976235

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
03 2030 0045 1110 0000 0304 0710
IBAN: PL 03 2030 0045 1110 0000 0304 0710
SWIFT: GOPZ PL PW

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marek Benio
[email protected]