Strona główna

Znamy już datę IV edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy!

Znamy już datę IV edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy!

Kolejna edycja największego cyklicznego wydarzenia w Europie poświęconego delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług na rynku europejskim odbędzie się 24 i 25 października w Krakowie. Zapraszamy na IV Europejski Kongres Mobilności Pracy.

Tym razem najważniejszym tematem Kongresu będzie Pakiet Mobilności, zawierający nowelizację dyrektywy podstawowej o delegowaniu pracowników, a w dalszej perspektywie zmianę zasad ustalania prawa właściwego dla pracowników delegowanych. Chcielibyśmy, żeby nasi znakomici goście, wśród których będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców przedstawili Państwu swoje stanowiska oraz odnieśli się do kluczowych zagadnień związanych z tą priorytetową dla naszego kraju sprawą. Dla Polski bowiem, jako największego eksportera usług w Europie jest bowiem niezwykle istotne, w jakim kierunku proponowane zmiany będą zmierzać.

Część uwagi skierowana zostanie także na zagadnienia, związane z funkcjonowaniem dyrektywy wdrożeniowej, której transpozycja do porządków prawnych państw członkowskich nastąpi 18 czerwca br. Będzie można przyjrzeć się zapisom dokonanym w polskim prawodawstwie, porównać je z innymi państwami członkowskimi, a także przedyskutować wszelkie niejasności związane z ich wprowadzeniem, szczególnie podczas drugiego dnia naszego spotkania, które ma charakter bardziej warsztatowy.

Jak co roku postaramy się dostarczyć Państwu najbardziej aktualnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy na temat prawidłowego rozumienia obowiązującego w zakresie delegowania pracowników prawa oraz informacji o zmianach (zarówno tych już wprowadzonych, ja i tych będących w trakcie procesu legislacyjnego), które wpłyną na swobodę świadczenia usług na rynku europejskim w najbliższym czasie.

Obecność komisarz Thyssen podczas ubiegłorocznej edycji udowodniła, że organizowany nasze Stowarzyszenie Europejski Kongres Mobilności Pracy odgrywa istotną rolę w europejskiej debacie na temat delegowania pracowników. Nasze opinie i ekspertyzy są wysoko oceniano przez członków polskiego rządu, europosłów, organizacje pracodawców, a także samych przedsiębiorców. – mówi Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem bieżących informacji na temat IV EKMP zachęcamy do przesłania swoich danych kontaktowych na adres: [email protected].