◄ Strona główna

PL | EN

Warm Up czyli Rozgrzewka

Spotkania kongresowe, na które uczestnicy czekają latami, zaczynają się i kończą nagle i trwają za krótko, zawsze pozostawiając uczucie niedosytu. Im dłuższy czas pomiędzy wydarzeniami, tym więcej zmienia się w obszarach tematycznych, którym są poświęcone.

Nie inaczej jest w przypadku Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Niespodziewany wybuch pandemii Covid-19 spowodował wielokrotne przesuwanie terminu kolejnego Kongresu by w końcu uświadomić uczestnikom i organizatorom jak nieprzewidywalna może być przerwa pomiędzy kolejnymi edycjami cyklicznych wydarzeń.

Co prawda, trwają już przygotowania do kolejnej edycji EKMP, jednak organizatorzy Kongresu postanowili zainicjować nowe, cykliczne wydarzenie oraz wypełnić czas oczekiwania na siódmą edycję spotkań kongresowych, organizując „Warm Up”.

Warm Up” czyli Rozgrzewka, to wydarzenie, które łączy spotkania (Pracownie Legalnego Delegowania – Posting Lab) odbywające się w ciągu całego roku kalendarzowego, z tematyką Kongresu. Jednodniowy Warm-up poświęcony jednemu tematowi szczegółowemu Kongresu zapewnia dość czasu na jego dogłębne zbadanie i przedyskutowanie. Mniejsza liczba uczestników oraz mniej formalny charakter warsztatowy pozwalają na aktywne zaangażowanie uczestników. Z drugiej strony, wysoki poziom merytoryczny gwarantują specjaliści prowadzący Warm-up.  

Szczegóły najbliższego  Warm Up, znajdziesz tu – najbliższa Rozgrzewka.

Zapraszamy!

©2022 | All right reserved

designed by mocio.co