◄ Strona główna

PL | EN
Kategorie
Tematy wiodące kf

Transgraniczne usługi opieki domowej w UE

Starzenie się społeczeństwa stwarza ogromne zapotrzebowanie na usługi opieki domowej, z których zdecydowana większość jest świadczona transgranicznie w formie pracy nierejestrowanej.

Legalny rynek usług opiekuńczych w UE jest zdominowany przez polskie firmy. W porównaniu z innymi państwami członkowskimi Polska ma stosunkowo młodą populację, jednak tempo starzenia się społeczeństwa jest jednym z najwyższych w UE.

Czy obecność obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej w Polsce, pozwoli wypełnić lukę w tej ważnej społecznie sferze usług świadczonych na rzecz podopiecznych? Czy przyszłość usług opieki zależy od polityki migracyjnej państw członkowskich i czy konieczne są w związku z tym rozwiązania unijne?

Według opublikowanej we wrześniu 2022 Unijnej Strategii na rzecz Opieki, poza niedoborem kadr, za największe wyzwanie uznano poprawę dostępności do usług opieki długoterminowej i ograniczenie szarej strefy w usługach opieki domowej.

Organizatorzy Kongresu zamierzają wypracować na nim konkretne umożliwiające sprostanie tym wyzwaniom. Przedmiotem dyskusji i warsztatów będzie także usuwanie barier prawnych i administracyjnych w świadczeniu tych usług oraz wypracowanie standardów jakości samej usługi opieki domowej jaki i warunków zatrudnienia i zamieszkania opiekunów.    

 

Kategorie
Aktualności

Warm Up czyli Rozgrzewka

Spotkania kongresowe, na które uczestnicy czekają latami, zaczynają się i kończą nagle i trwają za krótko, zawsze pozostawiając uczucie niedosytu. Im dłuższy czas pomiędzy wydarzeniami, tym więcej zmienia się w obszarach tematycznych, którym są poświęcone.

Nie inaczej jest w przypadku Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Niespodziewany wybuch pandemii Covid-19 spowodował wielokrotne przesuwanie terminu kolejnego Kongresu by w końcu uświadomić uczestnikom i organizatorom jak nieprzewidywalna może być przerwa pomiędzy kolejnymi edycjami cyklicznych wydarzeń.

Co prawda, trwają już przygotowania do kolejnej edycji EKMP, jednak organizatorzy Kongresu postanowili zainicjować nowe, cykliczne wydarzenie oraz wypełnić czas oczekiwania na siódmą edycję spotkań kongresowych, organizując „Warm Up”.

Warm Up” czyli Rozgrzewka, to wydarzenie, które łączy spotkania (Pracownie Legalnego Delegowania – Posting Lab) odbywające się w ciągu całego roku kalendarzowego, z tematyką Kongresu. Jednodniowy Warm-up poświęcony jednemu tematowi szczegółowemu Kongresu zapewnia dość czasu na jego dogłębne zbadanie i przedyskutowanie. Mniejsza liczba uczestników oraz mniej formalny charakter warsztatowy pozwalają na aktywne zaangażowanie uczestników. Z drugiej strony, wysoki poziom merytoryczny gwarantują specjaliści prowadzący Warm-up.  

Szczegóły najbliższego  Warm Up, znajdziesz tu – najbliższa Rozgrzewka.

Zapraszamy!

©2022 | All right reserved

designed by mocio.co