◄ Strona główna

PL | EN
Kategorie
Aktualności Bez kategorii

ELMC Warm Up! Szkolenie i wsparcie opiekunek i opiekunów oraz standaryzacja jakości usług opieki domowej

Zapraszamy na ostatnią (bezpłatną) rozgrzewkę przed siódmym Europejskim Kongresem Mobilności Pracy (Warm up!). Jednym z tematów wiodących EKMP jest przyszłość transgranicznych usług opieki domowej.

Tematyka
 
Szkolenie i wsparcie opiekunek i opiekunów oraz standaryzacja jakości usług opieki domowej
 • Czego potrzebują opiekunki?
 • O co pytają opiekunki?
 • Jak dopasować kwalifikacje opiekunek do potrzeb podopiecznych? – demencja, paraliż, afazja, cukrzyca…: wszystko jedno.
 • Czy zwiększenie nakładów na szkolenia pozwala obniżyć koszty rekrutacji? – Inwestycja w stały personel
 • Przypadkowość – najgorsza cecha usług opieki
 • Jak chronić opiekunów i opiekunki przed pracami domowymi?
 • Zróżnicowanie jakości usług opieki
 • Ekonomia w służbie usług opieki domowej
 • Europejski Filar Praw Socjalnych – #18 Każdy ma prawo do przystępnej cenowo opieki długoterminowej, w szczególności – opieki domowej oraz opartej na usługach lokalnych
Informacja o Prowadzących

 

Dr Marek Benio – prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, współzałożyciel i wiceprezes zarządu IMP, fundator i członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.

 

Tomasz Piłat – założyciel i działacz Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej, przez wiele lat związany z branżą opieki domowej. W latach 2017-2021 pełnił funkcję Dyrektora Akademii Opiekunów (organizacji zajmująca się edukacją opiekunów domowych i zawodowych, promującą profesjonalizację branży opieki domowej). W latach 2018-2020 współpracował z Institut für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung nad rozwojem programów edukacyjnych online dla opiekunów zawodowych. Pełnił także funkcję Członka Zarządu VHBP (Verband für häusliche Betreuung und Pflege) – niemieckiego stowarzyszenia firm niemieckich działających w obszarze opieki domowej (2016-2021).

 

Iwona Przybyło – dyrektor Biura Medycznego Zarządzania Jakością i Wiedzą w Aterima Med. Czynna zawodowo, dyplomowana pielęgniarka. Ponad 19-letnie doświadczenie w zawodzie. Ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz specjalizację Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. Od lat angażuje się w edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych Opiekunów osób starszych, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych. Wierzy, że wiedza w połączeniu z doświadczeniem to niezbędne elementy tego, aby lepiej opiekować się Podopiecznymi.

 

Informacje praktyczne
 

Spotkanie odbędzie się online w piątek 31 marca w godzinach 12:30-14:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział prosimy przesyłać informację na adres mailowy [email protected].

Na zgłoszenia czekamy do 27 marca. Dyskusja będzie tłumaczona m.in. na j. angielski, hiszpański. Udział bezpłatny.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

 

 

 

 

Europejskim Instytucie Mobilności Pracy
 

Europejski Instytut Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Tanel Feldman i Ewald Oberhammer poprowadzą warsztaty w 2 dniu EKMP

Delegowanie pracowników – zgodność z prawem od dnia przyjazdu – proste jak COMIC

Program drugiego dnia obejmie kilkanaście praktycznych warsztatów, prowadzonych przez wybitnych ekspertów i prawników, specjalizujących się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych wybranych państw członkowskich UE oraz podatków i prawa europejskiego.

Poniżej przedstawiamy tematykę warsztatów prowadzonych przez COMIC. Będzie on reprezentowany przez Tanela Feldmana i Ewalda Oberhammera (partnerów w COMIC). Oberhammer Rechtsanwälte GmbH specjalizuje się w dziedzinie prawa imigracyjnego i prawa pracy, w szczególności związanego z zatrudnianiem obcokrajowców w Austrii i międzynarodowym oddelegowaniem do austriackich przedsiębiorstw, jak również z prywatnymi klientami międzynarodowymi, którzy chcą założyć firmę w Austrii.

 

Koncepcja pełnej zgodności z prawem po przybyciu
 
 Każde transgraniczne świadczenie usług należy przygotować przed przekroczeniem granicy przyjmującego Państwa członkowskiego przez danego pracownika delegowanego. Określenie scenariusza delegowania i ustalenie ewentualnych koniecznych zwolnień, określenie odpowiedniego mającego zastosowanie układu zbiorowego (w przyjmującym państwie członkowskim), określenie warunków zatrudnienia, które obowiązkowo stosować będziemy w okresie delegowania, sporządzenie pisma o przydzieleniu uprawnień i zakresu zadań, powiadomienie właściwego organu w przyjmującym państwie członkowskim o oddelegowaniu (i wyznaczenie osoby łącznikowej), w końcu, złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia A1.

Ten etap przygotowawczy prowadzi do powstania pewnych dokumentów: aneksu o oddelegowaniu lub polecenia wyjazdu, które powinno zawierać w szczególności zestawienie elementów wynagrodzenia, zawiadomienia o delegowaniu i zaświadczenia A1.

Takie dokumenty oraz dodatkowe powtarzające się dokumenty dotyczące wynagrodzenia pracownika delegowanego lub ich kopie muszą być przechowywane lub możliwe do udostępnienia w przypadku kontroli – w formie papierowej lub elektronicznej w okresie oddelegowania i po jego zakończeniu (zob. “Prawo krajowe przyjmującego państwa członkowskiego transponujące art. 9 dyrektywy 2014/67”).

W art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/67/UE określono następujące powtarzające się dokumenty:

 1. karty ewidencji czasu pracy wskazujące początek, koniec i długość dziennego wymiaru czasu pracy,
 2. odcinki wypłat,
 3. dowód wypłaty wynagrodzenia,

Inspekcje pracy sprawdzą, czy:

 1. wszystkie obowiązkowe dokumenty są przechowywane,
 2. czy ich treść jest zgodna z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego / i mającymi zastosowanie układami zbiorowymi (itp.)

Zgodność z prawem od dnia przyjazdu (ang. Post-arrival compliance) oznacza potwierdzenie, że faktyczna realizacja scenariusza delegowania jest zgodna z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego transponującym zmienioną dyrektywę 96/71/WE oraz z dyrektywą 2014/67/UE w sprawie egzekwowania tej dyrektywy.

 

Zarządzanie zgodnością z prawem od dnia przyjazdu
 

Jak zarządzać zgodnością z prawem od dnia przyjazdu do kraju w rzeczywistym “świecie delegowania”: duża liczba pracowników delegowanych? Wiele krótkoterminowych zleceń w różnych państwach członkowskich? Dokumenty płacowe z jednego miesiąca obejmujące pracę w państwie wysyłającym i w kilku państwach przyjmujących?

Centrum Migracji Korporacyjnej (COMIC) opracowało ogólnounijne rozwiązanie: Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania zgodnością z prawem – cyfryzacja i wiedza ramię w ramię:

 1.  Pomoc prawna w zakresie delegowania pracowników z UE/EOG/Szwajcarii do 26 firm partnerskich w 26 państwach członkowskich
 2. Ewidencja czasu pracy za pomocą aplikacji mobilnej Comic Go
 3. Kontrola wynagrodzeń
 4. Monitorowanie okresu delegowania z uwzględnieniem warunku zastąpienia
 5. Zorganizowane gromadzenie i prowadzenie dokumentacji płacowej
 6. Automatyczne przypomnienia
 7. Automatyczne monitorowanie
 8. Raporty dokumentacyjne dla dużej liczby pracowników na żądanie
 9. Elastyczny dostęp dla HR i pracowników delegowanych

Tanel Feldman i Ewald Oberhammer zaprezentują to rozwiązanie na praktycznych warsztatach we wtorek, 25 kwietnia 2023 r na Europejskim Kongresie Mobilności Pracy.

 

O Europejskim Kongresie Mobilności Pracy
 

Europejski Kongres Mobilności Pracy w Krakowie to największa konferencja o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług poświęcona tematyce delegowania obywateli państw trzecich, w tym delegowania obywateli Ukrainy oraz transgranicznym usługom opieki domowej. Począwszy od bieżącego roku konferencja finałowa w Krakowie poprzedzana jest serią mniejszych wydarzeń zwanych Rozgrzewkami (WarmUps!) więcej >>>

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Zapraszamy na ELMC Warm Up! Delegowanie obywateli państw trzecich z i do Polski

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką delegowania pracowników na warsztaty praktyczne w ramach cyklu rozgrzewek przed Europejskim Kongresem Mobilności Pracy (ELMC Warm up!) organizowane przez Europejski Instytut Mobilności Pracy. Spotkanie odbędzie się w piątek 3 marca w godzinach 11.00-14:30 w formacie hybrydowym. Tematem będzie delegowanie obywateli państw trzecich z i do Polski.

Tematyka

Cz. I – Ogólne zasady delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

 • Umowny wybór prawa mającego zastosowanie do umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
 • Przepisy wymuszające swoje zastosowanie: czas pracy, wynagrodzenie, urlopy, bhp, uprawnienia rodzicielskie, użyczanie pracowników, niedyskryminacja, podróże służbowe, warunki zakwaterowania
 • Zasada korzystności
 • Notyfikacja (proste zgłoszenie), przedłużenie okresu delegowanie powyżej 12 miesięcy. Delegowanie długoterminowe
 • Ustalanie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • A1 dla pracowników delegowanych i dla pracowników wykonujących stale pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

Cz. II – Specyfika delegowania cudzoziemców

 • Legalny pobyt i legalne zatrudnienie w państwie wysyłającym
 • Znaczenie miejsca zamieszkania
 • Czasowe wykonywanie pracy, trwanie stosunku pracy w okresie delegowania warunek powrotu do państwa wysyłającego po wykonaniu zadania

Cz. III – Pytania i odpowiedzi

 • Czy można delegować cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia?
 • Czy można delegować cudzoziemca w formie pracy tymczasowej?
 • Jak udowodnić miejsce zamieszkania?
 • Uzupełniam zespół do wykonania usługi w innym p. cz. – Czy mogę zatrudnić cudzoziemca w celu oddelegowania (tylko do tego projektu)?
 • Wiem, że nie trzeba występować o zezwolenie na pracę w państwie przyjmującym, ale czy cudzoziemiec musi posiadać wizę pobytową zezwalającą na pracę w tym państwie? Czy może wykonywać pracę bez takiej wizy np. w ramach ruchu bezwizowego w okresie do 90 dni?
 • Fikcyjne zatrudnienie w państwie wysyłającym
 • Badanie legalności zatrudnienia i pobytu w sytuacji transgranicznej
  – kompetencje inspekcji pracy i innych organów kontroli (ZUS, Straż Graniczna)
  – współpraca instytucji kontrolnych (rola Europejskiego Urzędu Pracy – ELA, narzędzia unijne: d. platforma do pracy nierejestrowanej, IMI, EESSI, cyfrowa weryfikacja A1)

Informacja o Prowadzących

Dr Marek Benio – prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, współzałożyciel i wiceprezes zarządu IMP, fundator i członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.

Agata Kostyk-Lewandowska – ekspert w dziedzinie prawa pracy, w szczególności zatrudnienia transgranicznego. Ceniony wykładowca i szkoleniowiec, a przede wszystkim jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych ekspertów w Polsce w dziedzinie legalności zatrudnienia cudzoziemców, działalności agencji zatrudnienia (w szczególności pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej) oraz delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w UE.
Nieobca jest Jej również działalność publicystyczna z zakresu prawa pracy – w tym delegowania pracowników, pracy zdalnej oraz z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, jak również działalność komentatorska.

Informacje praktyczne

Spotkanie odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 3 marca w godzinach 11:00-14:30. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Warszawy – dokładne miejsce podamy w późniejszym czasie (liczba miejsc ograniczona).

Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego. Prosimy je przesyłać na adres mailowy [email protected] z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wyślemy mailem. Prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji z uczestnictwa aby umożliwić udział osób z listy rezerwowej.

Kategorie
Aktualności

Ruszyła rejestracja na siódmą edycję EKMP!

EKMP to największe wydarzenie na temat delegowania pracowników i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej. Kongres to unikalne forum dialogu i wymiany doświadczeń, łączące kilkuset uczestników i prelegentów: biznes, partnerów społecznych, administrację publiczną, przedstawicieli nauki, polityków, organizacje pozarządowe i instytucje zaangażowane w tematykę mobilności pracy i transgranicznego świadczenia usług.

Rejestracja dostępna tutaj.

Prelegenci siódmej edycji EKMP

Wśród kilkudziesięciu mówców, których będzie można wysłuchać podczas tegorocznej edycji, są m.in. Henrik Saugmandsgaard Øe, Tanel Feldman, Davide Vieni, Frederic De Wispelaere, dr Kamil Matuszczyk i wielu innych. Przewodnimi tematami są delegowanie obywateli państw trzecich (TCN) oraz transgraniczne usługi opieki domowej.

Pierwszy dzień – sesja plenarna, Wioska Ekspertów i wieczorne spotkanie

Pierwszy dzień Kongresu to sesja plenarna, poświęcona nowym zasadom świadczenia usług transgranicznych na rynku wewnętrznym. To m.in. wystąpienia gości specjalnych, dyskusje panelowe. Moderatorami dwóch tematycznych paneli w ramach sesji plenarnej są dr Kamil Matuszczyk (Uniwersytet Warszawski) oraz Frederic De Wispelaere (Instytut HIVA).

Sesji towarzyszy Wioska Ekspertów – specjalnie wydzielona strefa, gdzie przedstawiciele biznesu mogą w kameralnej atmosferze spotkać się i porozmawiać ze specjalistami o bieżących problemach i zagadnieniach prawnych i praktycznych. Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu odbędzie się wieczorne spotkanie.

Drugi dzień – praktyczne warsztaty

Drugi dzień to cykl praktycznych warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli firm i administracji publicznej, prowadzonych przez ekspertów z całej Europy. Warsztaty skupiają się wokół bieżących problemów praktycznych i interpretacyjnych w dziedzinie delegowania pracowników.

Organizatorzy

Organizatorem EKMP jest Stowarzyszenie Europejski Instytut Mobilności Pracy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Do zobaczenia w Krakowie!

Kategorie
Aktualności

Warm Up czyli Rozgrzewka

Spotkania kongresowe, na które uczestnicy czekają latami, zaczynają się i kończą nagle i trwają za krótko, zawsze pozostawiając uczucie niedosytu. Im dłuższy czas pomiędzy wydarzeniami, tym więcej zmienia się w obszarach tematycznych, którym są poświęcone.

Nie inaczej jest w przypadku Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Niespodziewany wybuch pandemii Covid-19 spowodował wielokrotne przesuwanie terminu kolejnego Kongresu by w końcu uświadomić uczestnikom i organizatorom jak nieprzewidywalna może być przerwa pomiędzy kolejnymi edycjami cyklicznych wydarzeń.

Co prawda, trwają już przygotowania do kolejnej edycji EKMP, jednak organizatorzy Kongresu postanowili zainicjować nowe, cykliczne wydarzenie oraz wypełnić czas oczekiwania na siódmą edycję spotkań kongresowych, organizując „Warm Up”.

Warm Up” czyli Rozgrzewka, to wydarzenie, które łączy spotkania (Pracownie Legalnego Delegowania – Posting Lab) odbywające się w ciągu całego roku kalendarzowego, z tematyką Kongresu. Jednodniowy Warm-up poświęcony jednemu tematowi szczegółowemu Kongresu zapewnia dość czasu na jego dogłębne zbadanie i przedyskutowanie. Mniejsza liczba uczestników oraz mniej formalny charakter warsztatowy pozwalają na aktywne zaangażowanie uczestników. Z drugiej strony, wysoki poziom merytoryczny gwarantują specjaliści prowadzący Warm-up.  

Szczegóły najbliższego  Warm Up, znajdziesz tu – najbliższa Rozgrzewka.

Zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Wioska ekspertów

Debiut tej inicjatywy przypadł na VI edycję  Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. W 2019 r. po raz pierwszy uczestnicy Kongresu mieli możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertami, prawnikami i przedstawicielami Partnerów EKMP w dedykowanej do tego celu przestrzeni co-workingowej.

W sercu Centrum Kongresowego ICE Kraków. podczas 1. Dnia Kongresu powstała Wioska Ekspertów – specjalnie wydzielona strefa, w której Uczestnicy Kongresu mieli możliwość indywidualnego spotkania się, na  krótkie konsultacje, z ekspertami w dziedzinie delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług na jednolitym rynku UE.

Ta wyjątkowo atrakcyjna forma budowania sieci kontaktów oraz nawiązywania relacji ze specjalistami w tej wąskiej dziedzinie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Kongresu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli biznesu, urzędników administracji, prawników polityków  i naukowców – przygotowujemy drugą odsłonę wioski Ekspertów podczas tegorocznej, VII edycji EKMP.

Szczegóły oferty – niebawem na naszych stronach!

 

Zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Pierwsze Patronaty nad EKMP

Trwają intensywne prace nad organizacją siódmej edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 24-25.04.2023 r, w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Do grona  partnerów dołączyło już 9 instytucji, takich jak:

 • Polskie Forum HR – Związek Pracodawców
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Kategorie
Aktualności

VII Europejski Kongres Mobilności Pracy już w kwietniu 2023 w Krakowie!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że ruszyły przygotowania do siódmej edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Po bezprecedensowo trudnym czasie pandemicznej niepewności, udało nam się w końcu ustalić ostateczną datę. Impreza odbędzie się jak zwykle w przestrzeniach Centrum Kongresowego ICE Kraków w dniach 24-25 kwietnia 2023 r. Bardzo prosimy o rezerwację tej daty w Państwa kalendarzach.

Obecnie powstaje nowa strona www.ekmp.pl, na której będziemy zamieszczać informacje na temat EKMP i poprzedzających go wydarzeń (tzw. Warm Up’ów). Uruchomienie nowej strony kongresowej planowane jest na jesień tego roku.

Do zobaczenia w Krakowie!