◄ Strona główna

PL | EN
Kategorie
Aktualności

Podziękowanie dla uczestników za 7. edycję EKMP

Drodzy Przyjaciele,

Zespół ELMI dziękuje za to, że uczyniliście 7. Europejski Kongres Mobilności Pracy tak wspaniałym i znaczącym wydarzeniem.
To Wy, Drodzy Uczestnicy, stworzyliście atmosferę do wymiany poglądów, definiowania i rozwiązywania najbardziej złożonych problemów delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług.
Miło było spotkać Państwa po czterech latach na żywo.

Jesteśmy wdzięczni naszym głównym prelegentom, Herwigowi Verschuerenowi i Henrikowi Saugmandsgaardowi Øe za ich prowokacyjne i inspirujące przemówienia, a także gościom specjalnym, Cosminowi Boiangiu, Gertrudze Uścińskiej i Józefowi Gawronowi za zwrócenie uwagi na pomocną rolę administracji na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym.

Dziękujemy Karolinie Schiffter z PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz| Littler – Partnerowi Kongresu za „uratowanie misji Apollo 13 (z pracownikami delegowanymi na pokładzie)”.

Państwa znakomitym moderatorom trzech paneli dyskusyjnych za pomysł, wybór prelegentów i znakomite wykonanie: Fredericowi De Wispelaere, Kamilowi Matuszczykowi i Robertowi Lisickiemu.

Specjalne podziękowania należą się Partnerowi EKMP Fragomen za zapewnienie aż czworga znakomitych ekspertów: Jo Antoons, Hans Benson, Wim Cocquyt i Jez Etherton.

Dziękujemy Komisji Europejskiej za przysłanie nam swoich najlepszych ludzi: Carity Rammus i Helge Kleinwege, a także za wsparcie finansowe.

Kudos dla Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii za współpracę przy organizacji pierwszego dnia EKMP. Praca z Państwem to wielka przyjemność.

Dziękujemy ekspertom ZUS za konsultacje i wsparcie merytoryczne. Kraków – Miasto Gospodarz oraz Małopolska – Partner Regionalny EKMP cieszą się, że mogli Państwa gościć i zapraszają częściej.  

15 warsztatów coronaverant opus: Wszystkie bez wyjątku ciekawe i inspirujące – prawdziwa uczta intelektualna.

Do zobaczenia za rok na EKMP 2024 i nieco wcześniej – na Rozgrzewkach – ELMC Warm-Ups.

Wasz Zespół ELMI

Katarzyna, Iza, Katarzyna, Karolina, Marcin, Marek, Stefan

Kategorie
Tematy wiodące kf

Transgraniczne usługi opieki domowej w UE

Starzenie się społeczeństwa stwarza ogromne zapotrzebowanie na usługi opieki domowej, z których zdecydowana większość jest świadczona transgranicznie w formie pracy nierejestrowanej.

Legalny rynek usług opiekuńczych w UE jest zdominowany przez polskie firmy. W porównaniu z innymi państwami członkowskimi Polska ma stosunkowo młodą populację, jednak tempo starzenia się społeczeństwa jest jednym z najwyższych w UE.

Czy obecność obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej w Polsce, pozwoli wypełnić lukę w tej ważnej społecznie sferze usług świadczonych na rzecz podopiecznych? Czy przyszłość usług opieki zależy od polityki migracyjnej państw członkowskich i czy konieczne są w związku z tym rozwiązania unijne?

Według opublikowanej we wrześniu 2022 Unijnej Strategii na rzecz Opieki, poza niedoborem kadr, za największe wyzwanie uznano poprawę dostępności do usług opieki długoterminowej i ograniczenie szarej strefy w usługach opieki domowej.

Organizatorzy Kongresu zamierzają wypracować na nim konkretne umożliwiające sprostanie tym wyzwaniom. Przedmiotem dyskusji i warsztatów będzie także usuwanie barier prawnych i administracyjnych w świadczeniu tych usług oraz wypracowanie standardów jakości samej usługi opieki domowej jaki i warunków zatrudnienia i zamieszkania opiekunów.    

 

Kategorie
Aktualności

Warm Up czyli Rozgrzewka

Spotkania kongresowe, na które uczestnicy czekają latami, zaczynają się i kończą nagle i trwają za krótko, zawsze pozostawiając uczucie niedosytu. Im dłuższy czas pomiędzy wydarzeniami, tym więcej zmienia się w obszarach tematycznych, którym są poświęcone.

Nie inaczej jest w przypadku Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Niespodziewany wybuch pandemii Covid-19 spowodował wielokrotne przesuwanie terminu kolejnego Kongresu by w końcu uświadomić uczestnikom i organizatorom jak nieprzewidywalna może być przerwa pomiędzy kolejnymi edycjami cyklicznych wydarzeń.

Co prawda, trwają już przygotowania do kolejnej edycji EKMP, jednak organizatorzy Kongresu postanowili zainicjować nowe, cykliczne wydarzenie oraz wypełnić czas oczekiwania na siódmą edycję spotkań kongresowych, organizując „Warm Up”.

Warm Up” czyli Rozgrzewka, to wydarzenie, które łączy spotkania (Pracownie Legalnego Delegowania – Posting Lab) odbywające się w ciągu całego roku kalendarzowego, z tematyką Kongresu. Jednodniowy Warm-up poświęcony jednemu tematowi szczegółowemu Kongresu zapewnia dość czasu na jego dogłębne zbadanie i przedyskutowanie. Mniejsza liczba uczestników oraz mniej formalny charakter warsztatowy pozwalają na aktywne zaangażowanie uczestników. Z drugiej strony, wysoki poziom merytoryczny gwarantują specjaliści prowadzący Warm-up.  

Szczegóły najbliższego  Warm Up, znajdziesz tu – najbliższa Rozgrzewka.

Zapraszamy!

Kategorie
Tematy wiodące kf

Delegowanie obywateli państw trzecich (TCN)

Ramy prawne dotyczące zatrudnienia i delegowania obywateli państw trzecich od dawna są przedmiotem dyskusji akademickich i eksperckich, a także interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te interpretacje okazały się bardzo pomocne wobec braku odrębnych przepisów unijnych pozostawiających dostęp cudzoziemców do krajowych rynków pracy autonomii państw członkowskich. Skala zjawiska była niewielka. Do czasu…

Rosyjska agresja na Ukrainie wywołała masowy napływ przesiedleńców wojennych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Ochrona tymczasowa rozwiązuje problem ich legalnego pobytu i zatrudnienia w poszczególnych państwach członkowskich ale nie rozstrzyga kwestii przemieszczania się wewnątrz UE, często uniemożliwiając korzystanie ze swobody świadczenia usług przez pracodawców zatrudniających przesiedleńców wojennych. To rodzi pilną potrzebę uproszczenia procedur delegowania obywateli państw trzecich w ramach swobody świadczenia usług i egzekwowania wypracowanych przez lata i potwierdzonych wyrokami TSUE dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Cechą wyróżniającą tę falę migracji jest jej niezarobkowy charakter.  Mamy do czynienia z uciekinierami wojennymi, głównie kobietami i ich dziećmi. Ich integracja z rynkiem pracy UE jest najlepszą formą pomocy, tym ważniejszą, że są to osoby bardziej narażone na zagrożenia niż obywatele UE.Zapobieganie nadużyciom i wykorzystywaniu ich przymusowego położenia wymaga bardziej rygorystycznych procedur.

Mamy zatem wykluczające się działania: skala zjawiska wymaga uproszczenia procedur, a charakter migracji – ich zaostrzenia.

Czy Unia jest gotowa na kompromis między tymi dwoma potrzebami?  

Kategorie
Tematy wiodące aktualnej edycji

Transgraniczne usługi opieki domowej

Starzenie się społeczeństwa stwarza ogromne zapotrzebowanie na usługi opieki domowej, z których zdecydowana większość jest świadczona transgranicznie w formie pracy nierejestrowanej.

Legalny rynek usług opiekuńczych w UE jest zdominowany przez polskie firmy. W porównaniu z innymi państwami członkowskimi Polska ma stosunkowo młodą populację, jednak tempo starzenia się społeczeństwa jest jednym z najwyższych w UE. Czy obecność obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej w Polsce, pozwoli wypełnić lukę w tej ważnej społecznie sferze usług świadczonych na rzecz podopiecznych?

Czy przyszłość usług opieki zależy od polityki migracyjnej państw członkowskich i czy konieczne są w związku z tym rozwiązania unijne?

Według opublikowanej we wrześniu 2022 Unijnej Strategii na rzecz Opieki, poza niedoborem kadr, za największe wyzwanie uznano poprawę dostępności do usług opieki długoterminowej i ograniczenie szarej strefy w usługach opieki domowej.

Organizatorzy Kongresu zamierzają wypracować na nim konkretne umożliwiające sprostanie tym wyzwaniom. Przedmiotem dyskusji i warsztatów będzie także usuwanie barier prawnych i administracyjnych w świadczeniu tych usług oraz wypracowanie standardów jakości samej usługi opieki domowej jaki i warunków zatrudnienia i zamieszkania opiekunów.    

Kategorie
Wydarzenia towarzyszące

Rozgrzewka? A co to takiego?

Idea wydarzeń rozgrzewkowych poprzedzających konferencję finałową jest naszą odpowiedzią na oczekiwania naszych Uczestników, którzy oczekują dostępu do wiedzy częściej niż raz w roku, jak również tego, że nie tylko będziemy wskazywać problemy, ale również będziemy dążyć do wypracowania ich rozwiązań i promowania prawidłowej interpretacji prawa.

Rozgrzewki (WarmUps!) to kameralne warsztaty i seminaria, na których rozmawiamy o zagadnieniach, które będą tematem konferencji finałowej. Do ich prowadzenia angażujemy naszych przyszłych prelegentów i ekspertów. Dzięki temu nasi Członkowie i Goście mają dostęp do świeżej rzetelnej wiedzy jako pierwsi.

Nie chcemy, żeby EKMP był kolejnym nudnym wydarzeniem, na którym przekazywana jest teoretyczna wiedza lub subiektywny punkt widzenia. Zmienna i wielowymiarowa rzeczywistość prawna wymaga konfrontacji wielu punktów widzenia przedstawicieli różnych środowisk. Rozgrzewki są idealną ku temu okazją.

EKMP nie jest jednorazowym wydarzeniem – przez cały rok organizujemy warsztaty i seminaria w różnych miejscach Polski. Inicjatywy te przyczyniają się do rozpowszechniania rzetelnej wiedzy na tematy związane z delegowaniem pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.

Budujemy mosty między środowiskami, wytwarzamy dogodną przestrzeń do networkingu oraz okazje do wymiany doświadczeń. Program Rozgrzewek kształtowany jest na bieżąco w zależności od potrzeb.

W tym roku tematem przewodnim jest delegowanie obywateli państw trzecich oraz transgraniczne usługi opieki domowej. Szczególną uwagę w tym kontekście przykładamy do problemu tzw. wizy Vander Elst oraz przypadków deportacji z Niemiec prawidłowo delegowanych pracowników będących obywatelami państw trzecich.

Kategorie
Tematy wiodące aktualnej edycji

Delegowanie obywateli państw trzecich

Ramy prawne dotyczące zatrudnienia i delegowania obywateli państw trzecich od dawna są przedmiotem dyskusji akademickich i eksperckich, a także interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te interpretacje okazały się bardzo pomocne wobec braku odrębnych przepisów unijnych pozostawiających dostęp cudzoziemców do krajowych rynków pracy autonomii państw członkowskich. Skala zjawiska była niewielka. Do czasu…

Rosyjska agresja na Ukrainie wywołała masowy napływ przesiedleńców wojennych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Ochrona tymczasowa rozwiązuje problem ich legalnego pobytu i zatrudnienia w poszczególnych państwach członkowskich ale nie rozstrzyga kwestii przemieszczania się wewnątrz UE, często uniemożliwiając korzystanie ze swobody świadczenia usług przez pracodawców zatrudniających przesiedleńców wojennych. To rodzi pilną potrzebę uproszczenia procedur delegowania obywateli państw trzecich w ramach swobody świadczenia usług i egzekwowania wypracowanych przez lata i potwierdzonych wyrokami TSUE dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Cechą wyróżniającą tę falę migracji jest jej niezarobkowy charakter.  Mamy do czynienia z uciekinierami wojennymi, głównie kobietami i ich dziećmi. Ich integracja z rynkiem pracy UE jest najlepszą formą pomocy, tym ważniejszą, że są to osoby bardziej narażone na zagrożenia niż obywatele UE. Zapobieganie nadużyciom i wykorzystywaniu ich przymusowego położenia wymaga bardziej rygorystycznych procedur.

Mamy zatem wykluczające się działania: skala zjawiska wymaga uproszczenia procedur, a charakter migracji – ich zaostrzenia.

Czy Unia jest gotowa na kompromis między tymi dwoma potrzebami?