◄ Strona główna

PL | EN

Transgraniczne usługi opieki domowej w UE

Starzenie się społeczeństwa stwarza ogromne zapotrzebowanie na usługi opieki domowej, z których zdecydowana większość jest świadczona transgranicznie w formie pracy nierejestrowanej.

Legalny rynek usług opiekuńczych w UE jest zdominowany przez polskie firmy. W porównaniu z innymi państwami członkowskimi Polska ma stosunkowo młodą populację, jednak tempo starzenia się społeczeństwa jest jednym z najwyższych w UE.

Czy obecność obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej w Polsce, pozwoli wypełnić lukę w tej ważnej społecznie sferze usług świadczonych na rzecz podopiecznych? Czy przyszłość usług opieki zależy od polityki migracyjnej państw członkowskich i czy konieczne są w związku z tym rozwiązania unijne?

Według opublikowanej we wrześniu 2022 Unijnej Strategii na rzecz Opieki, poza niedoborem kadr, za największe wyzwanie uznano poprawę dostępności do usług opieki długoterminowej i ograniczenie szarej strefy w usługach opieki domowej.

Organizatorzy Kongresu zamierzają wypracować na nim konkretne umożliwiające sprostanie tym wyzwaniom. Przedmiotem dyskusji i warsztatów będzie także usuwanie barier prawnych i administracyjnych w świadczeniu tych usług oraz wypracowanie standardów jakości samej usługi opieki domowej jaki i warunków zatrudnienia i zamieszkania opiekunów.    

 

©2022 | All right reserved

designed by mocio.co