◄ Strona główna

PL | EN
Kategorie
Aktualności

Rozwiązywanie problemów w delegowaniu przy pomocy europejskiego ładu prawnego – podsumowanie II dnia EKMP 2023

“Zasada autonomicznego rozumienia pojęć użytych w przepisach prawa Unii zabrania nadawania tym samym pojęciom prawa unijnego znaczenia, jakie mają w prawie krajowym. Pozwala to na uzyskanie odpowiedzi na wiele Państwa codziennych pytań. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania europejskiego ładu prawnego umożliwia zatem rozwiązywanie praktycznych problemów. Daje Państwu również możliwość używania skutecznej argumentacji przed sądami i urzędami w każdym państwie członkowskim” – wskazał Prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (ELMI) Stefan Schwarz, otwierając VII Europejski Kongres Mobilności Pracy (EKMP) 2023.

Powyższa myśl była twórczo rozwijana podczas II dnia Kongresu. Tradycyjnie poświęcony był on szeregowi praktycznych warsztatów, które poprowadzili uznani praktycy z Polski i zagranicy.

O przyszłości delegowania obywateli państw trzecich, opieki domowej i cyfryzacji – praktycznie!

Poranny blok warsztatów drugiego dnia rozpoczął się od jednoczesnych wystąpień przedstawicieli ZUS (dr Andrzej Szybkie i Krzysztof Delert-Urban) oraz Głównego Inspektoratu Pracy (Dyr. Dariusz Górski), dotyczących zagadnień, które najbardziej nurtują każdego przedsiębiorcę – metod wykrywania nieprawidłowości oraz czynności kontrolnych w sytuacjach transgranicznych.

Jako, że tematami przewodnimi EKMP 2023 były mobilność pracowników – obywateli państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, przyszłość usług opieki domowej nad osobami starszymi w UE oraz cyfryzacja w delegowaniu pracowników, to w drugim dniu Kongresu nie zabrakło praktycznych wystąpień dotyczących tych właśnie zagadnień.

Dedykowany warsztat, poświęcony delegowaniu obywateli Ukrainy do innych państw UE przeprowadził r. pr. Tomasz Rogala z Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler (Partner Kongresu). Z kolei Prezes ELMI Stefan Schwarz i r. pr. dr Marcin Kiełbasa w swoim wystąpieniu „Wiza Vander Elst – fundamentalne prawo czy pospolite przestępstwo” wskazali, że prawo niemieckie w zakresie, w którym wprowadza w stosunku do pracowników delegowanych będących obywatelami państw trzecich, których sytuacja w państwie wysyłającym jest uregulowana, wymóg uzyskania przed wjazdem na terytorium Niemiec wizy oraz przewidują automatyczną deportację w przypadku wjazdu bez wizy, narusza zobowiązania z tytułu art. 56 TFUE. Niezależnie od tego, orzecznictwo niemieckich sądów narusza zasadę autonomii pojęć w prawie unijnym, która wymaga, aby pojęcia używane w prawie unijnym i w prawie krajowym były interpretowane niezależnie od siebie.

Adw. dr Karolina Ziemianin w warsztacie „Wyrok w sprawie bułgarskiej opiekunki – 7 rzeczy, o których trzeba wiedzieć” stwierdziła, że w świetle wyroków niemieckich sądów pracy, jeżeli opiekunka pracująca w Niemczech jest pracownikiem, to należy jej się wynagrodzenie za rzeczywisty czas pracy, (a nie tylko ten określony w umowie). Obowiązek wypłaty wynagrodzenia obejmuje też czas dyżuru, nie dotyczy zaś czasu faktycznie wolnego. Prelegentka podkreśliła przy tym, że tytułowy wyrok ma charakter indywidualny, nie ma więc automatyczne zastosowania do wszystkich opiekunek delegowanych do Niemiec.

Zagadnieniom cyfryzacji i compliance w delegowaniu pracowników poświęcone były natomiast warsztaty Wima Cocquyta i Jeza Ethertona (FRAGOMEN – Partner Kongresu) oraz Mec. Tanela Feldmana i Mec. Ewalda Oberhammera (COMIC) – dostarczyły one sporo praktycznych przykładów i rozwiązań w tym zakresie.

Zaufanie i współpraca … oraz pewna wiedza w niepewnych czasach

Carita Rammus z Komisji Europejskiej w pierwszym dniu Kongresu oceniła, że w transgranicznej mobilności pracy potrzebne jest więcej wzajemnego zaufania i współpracy. Warsztat Iwony Kasprzyk Sowy i Magdaleny Klimczak-Nowackiej (Europejski Urząd ds. Pracy, ELA) poświęcony był m.in. temu ważnemu aspektowi ponadgranicznej mobilności. Stare rzymskie porzekadło mówi przy tym – „ufaj, ale sprawdzaj” – zatem nie mogło zabraknąć praktycznej wiedzy dot. delegowania do poszczególnych państw członkowskich UE.

Jak przy każdej edycji – zamierzeniem Organizatorów było, aby warsztaty dotyczyły „najpopularniejszych” kierunków delegowania – tzw. państw członkowskich przyjmujących największą liczbę pracowników delegowanych. Wg najnowszych badań laureatów nagrody Labor Mobilis 2017 – Frederica De Wispelaere i Prof. J. Pacoleta (oraz Lynn De Smedt) – są to Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy, Austria, Włochy oraz Szwecja – warsztaty dotyczyły tych właśnie kierunków i były prowadzone przez prawników danego prawa, praktykujących na co dzień w poszczególnych państwach (w kolejności – przez Mec. Beatę Donay, Dyr. Agnieszkę Paszkowski, Dyr. Bruno De Pauwa, Mec. Marcina Lewandowskiego, Mec. Rudiego Vouka, Mec. Davide Vieni oraz Mec. Fabrizio Vittorię i Mec. Martina Enquista Källgrena). Co istotne, warsztaty nie tylko dotyczyły najpopularniejszych kierunków oddelegowania, ale również najaktualniejszej tematyki – np. powierzania pracowników tymczasowych w Niemczech (Mec. Donay), trudności administracji austriackiej w zaakceptowaniu legalności oddelegowania do Austrii (Mec. Vouk), czy prowadzenia działalności we Francji przez francuską (a nie polską – delegującą) spółkę.

Last but not least, drugi dzień Kongresu i jego odbiór przez Uczestników, jak i Prelegentów wskazuje, że wokół Kongresu powstała i nadal trwa swoista wspólnota pasjonatów legalnego delegowania, którym zależy na praktycznych i pewnych rozwiązaniach. To znakomity prognostyk na przyszłość w obecnych, niepewnych czasach.

r. pr. dr Marcin Kiełbasa

Kategorie
Aktualności

Podsumowanie I dnia Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

“Pewna wiedza w niepewnych czasach” – sesja plenarna

 

VII Europejski Kongres Mobilności Pracy odbył się pod inspirującym hasłem “Pewna wiedza w niepewnych czasach”. W trakcie sesji plenarnej I dnia Kongresu, goście z różnych dziedzin oraz eksperci skupili się na dyskusji na temat istotnych zagadnień związanych z delegowaniem obywateli państw trzecich, przyszłością transgranicznych usług opieki domowej oraz procesem cyfryzacji w kontekście delegowania pracowników.

Przedstawiciele biznesu, prawa i nauki, włączając w to moderatorów dyskusji, takich jak Frederic De Wispelaere z HIVA, dr Kamil Matuszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i mec. Robert Lisicki z Konferencji Lewiatan, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej.

 
Odpowiedzi na pytania przedsiębiorców

 

Głównym celem Kongresu było znalezienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości przedsiębiorców związane z tematyką delegowania pracowników na jednolitym rynku UE. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność i rodzaj tych pytań i wątpliwości, które zostały poddane analizie przez adw. Karolinę Schiffter z Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, która odniosła się do wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracodawców korzystających z możliwości delegowania pracowników.

Podstawą poszukiwanych przez prelegentów i gości Kongresu rozwiązań w zakresie delegowania pracowników było prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE i praktyki działania instytucji – europejskich i krajowych.

W swoich wykładach prelegenci szeroko odwoływali się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Wśród nich byli m.in. prof. dr Herwig Verschueren z Uniwersytetu w Antwerpii oraz mec. Henrik Saugmandsgaards Oe, były Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE i Partner w Gorrissen Federspiel. Wskazywali oni zarówno na zasady interpretacji przepisów prawa UE oraz podejmowania decyzji przez Trybunał w sprawach dotyczących swobody świadczenia usług na jednolitym rynku UE, jak i na rozbieżności w interpretacji tego orzecznictwa w poszczególnych krajach UE.

Cenne spostrzeżenia na temat praktyki instytucji europejskich i krajowych w obszarze delegowania pracowników, w szczególności pracowników państw trzecich, zostały dostarczone przez wyjątkowych gości Kongresu. W swoich inspirujących przemówieniach, Cosmin Boiangiu, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu Pracy (ELA), oraz prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 
Barometr red. Bartusia

 

Wzbogaceniem pierwszego dnia plenarnego Kongresu była rozmowa przeprowadzona przez red. Zbigniewa Bartusia z Dziennika Gazety Prawnej z Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem Małopolski, oraz dr Markiem Benio z ELMI, która stanowiła doskonałe podsumowanie całodniowych dyskusji. Ta końcowa wymiana poglądów przyczyniła się do jeszcze głębszego zrozumienia istoty delegowania pracowników i przyszłości mobilności pracy w kontekście współczesnych wyzwań.

 

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Miasto Kraków miejscem obrad o delegowaniu pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia usług

Miasto Kraków dziękuje uczestnikom, prelegentom i organizatorom 7. Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy za ponowne wybranie grodu Kraka na miejsce obrad o delegowaniu pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia usług.

Kraków to miasto o wyjątkowej historii i kulturze, gdzie piękno i dziedzictwo przeszłości łączą się z nowoczesnością i dynamiką współczesnego życia. Obecność kultury i tradycji można odczuć w każdym zakątku miasta, co czyni go jednym z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących miast w Europie. Krakowski genius loci sprzyja swobodnej wymianie poglądów oraz twórczej dyskusji, która również w przypadku różnic zdań, pomaga znajdywać rozwiązania trudnych problemów.

Jesteśmy niezwykle dumni, że Kraków po raz kolejny miał okazję gościć Europejski Kongres Mobilności Pracy, a mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać jego wyjątkowy urok i czarującą atmosferę. Podczas gali Labor Mobilis, recital Karoliny Leszko i Pawła Piątka umożliwił Państwu poczucie piękna muzycznego Krakowa, prezentując wyjątkowy repertuar Marka Grechuty, który jest nieodłącznym elementem krakowskiej kultury.

Mamy nadzieję, że EKMP spełnił Państwa oczekiwania i dostarczył wartościowej wiedzy, która pomoże Wam w rozwoju i realizacji celów. Po cichu liczymy na to, że zarówno miasto, jak i kongres pozostawiły wystarczająco duży niedosyt, by jak najszybciej wrócili tu Państwo, aby spotkać się ponownie.

Pragniemy serdecznie podziękować Ministerstwu Rozwoju i Technologii, jako współorganizatorowi pierwszego dnia Kongresu, Partnerowi Regionalnemu – Małopolsce, a także Partnerom Kongresu – firmom Fragomen oraz PCS | Littler, które okazały nieocenione wsparcie w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w Krakowie.

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

VII Europejski Kongres Mobilności Pracy – o zaufaniu i europejskiej współpracy w delegowaniu pracowników w gościnnej Małopolsce

Mobilność pracowników – obywateli tzw. państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz przyszłość usług opieki nad osobami starszymi w UE były tematami przewodnimi VII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy (EKMP), który w dniach 24-25 kwietnia 2023 r. odbył się w ICE Congress Centre w Krakowie. Województwo Małopolskie przyjęło rolę Partnera Regionalnego tego unikalnego wydarzenia, które jest największą cykliczną międzynarodową konferencją poświęconą swobodzie świadczenia usług, delegowaniu pracowników oraz mobilności pracy w Unii Europejskiej. Gromadzi ono urzędujących komisarzy i urzędników UE, ministrów polskiego rządu, europosłów sprawozdawców kluczowych aktów legislacyjnych, naukowców i urzędników oraz przedsiębiorców i tych wszystkich, którym zagadnienia transgranicznej mobilności pracy w UE leżą na sercu.

VII EKMP tradycyjnie dzielił się na dwie odrębne tematycznie części, tj. dzień pierwszy – dzień sesji plenarnej oraz drugi – obejmujący warsztaty tematyczne. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron uświetnił swoją obecnością Barometr Red. Zbigniewa Bartusia – zamykający klamrą obrady w ciągu pierwszego dnia Kongresu.

„Gospodarka Małopolski odczuwa brak tych obywateli Ukrainy, którzy w związku z wojną powrócili na Ukrainę, widzimy to m.in. w rejestrach Wojewódzkiego Urzędu Pracy” – wskazał wicemarszałek Gawron. – „O ile rok temu, przed rosyjską agresją na Ukrainę, przebywali w Małopolsce migranci ekonomiczni, to nie z własnego wyboru przybyli do nas uchodźcy wojenni i to jest zupełnie inna kategoria, ponieważ decyzja o przyjeździe była wywołana sytuacją wojenną. Myśmy (jako Wojewodztwo Małopolskie – MK) stworzyli wszystko co było możliwe, aby aktywizować zawodowo uchodźców wojennych, szczególnie kobiety, gdyż ich przybyła tu zdecydowana większość (co jednak niekoniecznie wiąże się z decyzją o podjęciu pracy). Pomocne były nam w tym rozwiązania ustawowe, w tym przyznanie numeru PESEL, z dostępem do edukacji, do systemu zdrowia, ale również z dostępem do rynku pracy. Z naszej strony, w ramach projektów, które realizowaliśmy dla Małopolan, takie programy, jak program „Kariera”, „Kariera zawodowa” – otworzyły się również na te osoby. Odczuwamy przy tym jednak stan zawieszenia, spowodowany wojną, w kontekście rynku pracy”.

Odpowiadając na pytanie Red. Z. Bartusia, na ile Pan wierzy w Małopolskę otwartą, która wysyła w świat ludzi i na tym korzysta oraz przyjmuje ich u siebie i też na tym korzysta oraz, czy możemy być takim poligonem, który udowodni Europie, że budowanie barier nie ma sensu – wicemarszałek Gawron wskazał, że „Małopolska jest i była otwarta od początku rosyjskiej agresji i wybuchu wojny w Ukrainie – to wiemy i to też potwierdza sama społeczność ukraińska. W Małopolsce już bardzo dużo zrobiliśmy i wiele czynimy, aby aktywizację społeczności ukraińskiej wywołać, gdyż wojna może trwać dłużej. Potrzebujemy tu też świadomości samych uchodźców wojennych, ich aktywizacji oraz pewnej całościowej stabilizacji – to jest pewien proces. Ze strony Zarządu i w ogóle Województwa Małopolskiego, jako samorządu, traktujemy wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy jako swoich, jako Małopolan, którzy są u nas gościnnie przyjęci. Szukamy dla nich rozwiązań, żeby mogli uczestniczyć w rozwoju Małopolski, również gospodarczym – powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Dyskutanci w panelu, w którym wziął udział wicemarszałek Gawron zgodzili się, że duża ilość osób z Ukrainy w Polsce (i w Małopolsce) to dar, a nie skomplikowany problem. Warto, aby obywatele oraz decydenci w innych państwach członkowskich traktowali przyjaciół z innych państw członkowskich jako swoich własnych obywateli oraz, aby nauczyli się od Małopolan, jak traktować przybyszy z państw trzecich jak swoich. Zatem, podobnie jak stwierdzili uczestnicy wcześniejszych paneli w ciągu VII EKMP – potrzebne jest „zaufanie i współpraca” oraz europejskie myślenie co do praktyki stosowanych rozwiązań.

Druga część VII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, obejmująca warsztaty tematyczne – potwierdziła w praktyce istotność tych konkluzji, zwłaszcza w obszarze delegowania obywateli państw trzecich.

Uczestnicy Kongresu już wyznaczyli sobie kolejne spotkanie podczas VIII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy – w progach gościnnej Małopolski.

Dr Marcin Kiełbasa

Kategorie
Aktualności

Małopolska – region przyjazny inwestorom

Małopolska to region, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce województw najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wysokie tempo rozwoju gospodarczego, liczne instytucje wsparcia biznesu, dobra infrastruktura transportowa, to tylko niektóre z powodów, dla których światowe koncerny zdecydowały się tutaj zainwestować. Potencjał inwestycyjny regionu jest także doceniany w prestiżowych, europejskich konkursach i zestawieniach.

Niekwestionowanym liderem Małopolski jest historyczne miasto Kraków, w którym prężnie rozwija się rynek nowoczesnych usług biznesowych. Ekosystem uczelni, instytutów badawczych i globalnych korporacji tworzy też znakomite warunki dla rozwoju startupów i technologii, wyróżniających Kraków w Europie i na świecie. Kraków jest także jednym z najważniejszych polskich ośrodków akademickich oferując bogate zasoby wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wysoka jakość kształcenia oferowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą doceniana jest przez najważniejsze polskie i międzynarodowe rankingi szkół wyższych.

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać Małopolskę:

 • ponad 460 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z czego ponad 4 tys. prowadzi działalność eksportową.
 • eksport towarów i usług z Małopolski wynosi ponad 10 mld EUR – to 6. pozycja w Polsce. 
 • PKB regionu w roku 2021 wyniósł ponad 215 mld zł – to 8,2% PKB całego kraju
 • najwyższa w kraju wartość GERD (całkowite nakłady na prace badawczo-rozwojowe) w relacji do PKB (2,41%) i druga w kolejności wartość BERD (nakłady przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe) w relacji do PKB.
 • ponad 700 podmiotów prowadzących działalność B+R (2. miejsce w kraju)
 • 2. miejsce w kraju pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie firm. Jest ich aż 35%.
 • 2. miejsce pod względem udziału pracujących w B+R w pracujących ogółem
 • 3. miejsce w kraju pod względem zgłoszonych wynalazków oraz udzielonych patentów
 • Małopolska została zakwalifikowana przez Komisję Europejską do grupy umiarkowanych innowatorów. Pozostałe polskie jednostki zaszeregowane są o klasę niżej, jako wschodzący innowatorzy.
 • 1. miejsce w  kraju pod względem osób pracujących w centrach BPO (ok. 92 tys.) oraz 2. miejsce pod względem liczby centrów biznesowych (261)
 • zapewnia wysoką dostępność absolwentów studiów wyższych, w tym kierunków inżynieryjno-technicznych oraz biologicznych.
 • nowoczesna infrastruktura, służąca kształceniu kadr i funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży ICT oraz wysoki potencjał do badań nad technologiami energetycznymi.
 • Małopolska, to także jeden z najważniejszych BIO-regionów Polski, o dużym potencjale rozwoju nauk o życiu i dobrze rozwiniętym zapleczem medycznym.
 • 2. miejsce wśród województw pod względem nakładów na działalność B+R (niemal 5 mld zł rocznie).
 • Małopolska to „Europejski Regionu Przedsiębiorczości 2016”

Nie można zapominać, że olbrzymi wpływ na gospodarkę ma to, że Małopolska to jeden z najciekawszych regionów w Polsce, oferujący szeroką gamę atrakcji kulturalnych i turystycznych. Małopolska to region o największej liczbie zabytków w Polsce, kolebka polskiej kultury i cenionych tradycji. Mamy najwięcej zabytków UNESCO (14) i najwięcej parków narodowych w Polsce (6). Ponadto 11 parków krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu i 86 rezerwatów przyrody. Ponad połowa obszaru Małopolski została uznana za obszar ochrony przyrody. Dwa obszary – Babia Góra i Tatrzański Park Narodowy – to rezerwaty biosfery UNESCO. To wyjątkowe miejsca na świecie, o niepowtarzalnym pięknie przyrodniczym. Unikatowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, bogata, różnorodna i często niekonwencjonalna oferta turystyczna, mnogość wydarzeń kulturalnych, wciąż żywa tradycja, a także wyśmienita kuchnia – to wszystko powoduje, ze Małopolska to najchętniej odwiedzany region w Polsce.

Mając świadomość swoich mocnych stron Małopolska wyznaczyła 7 inteligentnych specjalizacji tj. nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego. To tym dziedzinom naukowo-gospodarczym nadaliśmy priorytet rozwojowy. Wspierają one kooperację nauki i biznesu, co znacznie ułatwia rozkwit innowacji. W obrębie specjalizacji kumulowane są środki finansowe pochodzące z RPO przeznaczone na badania i innowacje.

Aby ujednolicić działania w zakresie promocji gospodarczej i standaryzacji obsługi inwestorów oraz aby wesprzeć małopolskich przedsiębiorców w eksporcie, w 2009 roku powołano Centrum Business in Małopolska. Do najważniejszych zadań Centrum należą:

 • prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych w Małopolsce
 • rozwój ofert inwestycyjnych
 • umożliwienie kontaktu Małopolski z firmami zagranicznymi
 • rozwój i dystrybucja informacji o gospodarce regionu
 • międzynarodowa promocja potencjału gospodarczego Małopolski
 • marketing terytorialny i promocja innowacyjnych inwestycji
 • współpraca z JST, instytucjami otoczenia biznesu oraz sektorem naukowym na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski

O sile Małopolski stanowi ogromny potencjał gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii, a także zaplecze infrastrukturalne. Te wszystkie czynniki sprawiają, że Małopolska jest miejscem atrakcyjnym do inwestowania i rozwoju biznesu i coraz częściej właśnie tutaj powstaje główna siedziba polskich i międzynarodowych firm.

Więcej na businessinmalopolska.pl

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy SYKOM w Wiosce Ekspertów podczas 1-dnia Kongresu

Firma SYKOM jest producentem oprogramowania kadrowo-płacowego z kompleksową obsługą pracowników oddelegowanych.

Dlaczego oddelegowanie pracowników z Sykof HR jest proste?

 • Bez trudu naliczysz listy płac za czas oddelegowania w walutach obcych,
 • Zgromadzisz potrzebną dokumentację [karty pracy EKUZ, zaświadczenia A1, wizy, pozwolenia na pracę]
 • Wygenerujesz potrzebne wnioski z możliwością ich elektronicznego złożenia np. US-3, US-4,
 • Dopilnujesz terminów ważności zaświadczeń A1, badań lekarskich, uprawnień, szkoleń itp.
 • Wytworzysz i przechowasz pełną dokumentację kadrową w formie elektronicznej
 • Prawidłowo rozliczysz pracowników oddelegowanych z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • Udostępnisz dokumenty do zdalnego podpisu pracownikom przebywającym w dowolnej lokalizacji
 • Błyskawicznie dotrzesz do wszystkich potrzebnych w danym momencie informacji
 • Z łatwością poprowadzisz ewidencję czasu pracy według zasad obowiązujących w danym kraju [m.in. banki godzin, urlopy, dni świąteczne w poszczególnych krajach]

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.sykofhr.pl.

Kategorie
Aktualności

Kraków Miastem Gospodarzem siódmej edycji EKMP 2023

Miasto Kraków po raz kolejny objął tytuł Miasta Gospodarza siódmego Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Jest nam niezmiernie miło, że wszystkie dotychczasowe Kongresy odbywały się w Krakowie. Oprawa artystyczna Gali Labor Mobilis jest utrzymana w klimacie Starego Krakowa, a wspaniała lokalizacja Centrum Kongresowego ICE pozwala uczestnikom z całej Europy napawać się widokiem na Wawel.

Kraków – dawna stolica Polski, historyczna siedziba królów, a współcześnie dynamicznie rozwijająca się metropolia, miasto kultury i sztuki. Burzliwa historia regionu oraz przenikanie się mieszkających tu przez wieki różnych narodowości zaowocowały niezwykłym dziedzictwem kulturowym. Historia miasta, muzea i zabytki, gościnność mieszkańców, a także atrakcyjna oferta turystyczna i nowoczesna infrastruktura noclegowa i kongresowa zachęcają do przyjazdu do Krakowa. W 2019 roku Europejska Akademia Gastronomiczna przyznała naszemu miastu zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej roku 2019. Zapraszamy do odwiedzenia Krakowa nieodkrytego i wędrówek poza utartym szlakiem – więcej szczegółów na www.krakow.travel.

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Wywiad „hot chair” z Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego na EKMP 2023

Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy zamknie wywiad „hot chair” z przedstawicielem naszego Partnera Regionalnego, Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego. Głównym tematem rozmowy będzie obecność obywateli Ukrainy na małopolskim rynku pracy. Wywiad przeprowadzi red. Zbigniew Bartuś (DGP).

Setki tysięcy ukraińskich kobiet znalazło w Małopolsce nie tylko pomoc i schronienie ale także zatrudnienie. A nie są to przecież osoby, które przybyły do Polski w poszukiwaniu pracy, lecz uciekinierzy wojenni. Praca jest najlepszą formą pomocy jakiej można udzielić osobom cieszącym się ochroną tymczasową, bo przywraca im godność, nadzieję i poczucie bezpieczeństwa. Na Kongresie pytamy m.in. o to czy pracownice objęte ochroną tymczasową mogą być delegowane do innych państw członkowskich przez swoich małopolskich pracodawców?

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron

Polityk, samorządowiec. Obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, w latach 2006-2015 radny powiatu proszowickiego. Od trzech kadencji członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Krakowie.

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności “Technologia maszyn”. Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności “Przedsiębiorczość” oraz studia podyplomowe “Menadżer Ochrony Zdrowia”.

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia “Czatkowice”.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Więcej informacji -> Malopolska.pl

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Województwo Małopolskie Partnerem Regionalnym siódmego Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Województwo Małopolskie jest Partnerem Regionalnym siódmego Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Jako samorząd regionalny wraz z instytucjami otoczenia biznesu podejmuje działania mające na celu aktywizację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości w Województwie, m.in. prowadzi działania na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów, koordynuje działania w zakresie umiędzynaradawiania regionalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji małopolskiej oferty eksportowej, prowadzi działania promocyjne w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego oraz współtworzy Centrum Business in Małopolska, które jest partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu. To partnerstwo działające w formule one-stop-shop na rzecz rozwoju gospodarczego Województwa Małopolskiego.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Więcej informacji www.businessinmalopolska.pl

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

ELMC Warm Up! Szkolenie i wsparcie opiekunek i opiekunów oraz standaryzacja jakości usług opieki domowej

Zapraszamy na ostatnią (bezpłatną) rozgrzewkę przed siódmym Europejskim Kongresem Mobilności Pracy (Warm up!). Jednym z tematów wiodących EKMP jest przyszłość transgranicznych usług opieki domowej.

Tematyka
 
Szkolenie i wsparcie opiekunek i opiekunów oraz standaryzacja jakości usług opieki domowej
 • Czego potrzebują opiekunki?
 • O co pytają opiekunki?
 • Jak dopasować kwalifikacje opiekunek do potrzeb podopiecznych? – demencja, paraliż, afazja, cukrzyca…: wszystko jedno.
 • Czy zwiększenie nakładów na szkolenia pozwala obniżyć koszty rekrutacji? – Inwestycja w stały personel
 • Przypadkowość – najgorsza cecha usług opieki
 • Jak chronić opiekunów i opiekunki przed pracami domowymi?
 • Zróżnicowanie jakości usług opieki
 • Ekonomia w służbie usług opieki domowej
 • Europejski Filar Praw Socjalnych – #18 Każdy ma prawo do przystępnej cenowo opieki długoterminowej, w szczególności – opieki domowej oraz opartej na usługach lokalnych
Informacja o Prowadzących

 

Dr Marek Benio – prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, współzałożyciel i wiceprezes zarządu IMP, fundator i członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.

 

Tomasz Piłat – założyciel i działacz Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej, przez wiele lat związany z branżą opieki domowej. W latach 2017-2021 pełnił funkcję Dyrektora Akademii Opiekunów (organizacji zajmująca się edukacją opiekunów domowych i zawodowych, promującą profesjonalizację branży opieki domowej). W latach 2018-2020 współpracował z Institut für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung nad rozwojem programów edukacyjnych online dla opiekunów zawodowych. Pełnił także funkcję Członka Zarządu VHBP (Verband für häusliche Betreuung und Pflege) – niemieckiego stowarzyszenia firm niemieckich działających w obszarze opieki domowej (2016-2021).

 

Iwona Przybyło – dyrektor Biura Medycznego Zarządzania Jakością i Wiedzą w Aterima Med. Czynna zawodowo, dyplomowana pielęgniarka. Ponad 19-letnie doświadczenie w zawodzie. Ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz specjalizację Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. Od lat angażuje się w edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych Opiekunów osób starszych, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych. Wierzy, że wiedza w połączeniu z doświadczeniem to niezbędne elementy tego, aby lepiej opiekować się Podopiecznymi.

 

Informacje praktyczne
 

Spotkanie odbędzie się online w piątek 31 marca w godzinach 12:30-14:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział prosimy przesyłać informację na adres mailowy [email protected].

Na zgłoszenia czekamy do 27 marca. Dyskusja będzie tłumaczona m.in. na j. angielski, hiszpański. Udział bezpłatny.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

 

 

 

 

Europejskim Instytucie Mobilności Pracy
 

Europejski Instytut Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>