II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków
Ambasador

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Eksport usług na rynki unijne jest niezbędny dla wzrostu  i konkurencyjności polskiej gospodarki.

A bez poprawnego uregulowania tej kwestii jednolitego rynku unijnego faktycznie nie będzie.

Danuta Jazłowiecka

W dzisiejszych czasach mobilność jest nieodłącznym elementem aktywności zawodowej i biznesowej.

Dlatego tak ważne jest dobre i przejrzyste prawo
w tym zakresie, które da pracownikom poczucie bezpieczeństwa i pozwoli na zdrową konkurencję pomiędzy firmami.

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE