II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków

Na EKMP budujemy dobrą retorykę wokół delegowania

Podczas Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy budujemy dobrą retorykę wokół delegowania pracowników. Kształtujemy świadomość społeczną na temat swobody świadczenia usług i jej znaczenia dla polskiej gospodarki.

Europejski Kongres Mobilności Pracy w całości dotyczy delegowania pracowników i swobody świadczenia usług. Jest równocześnie największym cyklicznym i niekomercyjnym wydarzeniem w Europie w całości poświęconym tej tematyce!

Ostatnia edycja Kongresu przyciągnęła niemal 250 uczestników, którzy wspólnie rozmawiali na najbardziej istotne tematy z zakresu uczestnictwa polskich firm usługowych na rynku wewnętrznym UE. Wspomina ją dr Marek Benio – Wiceprezes Inicjatywy w krótkiej rozmowie między innymi na temat tego wydarzenia.

 – Udało nam się na Kongresie zgromadzić na jednej sali przedstawicieli organu rentowego i przedsiębiorców w sytuacji innej niż kontrola – mówi Wiceprezes IMP. – Byli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, politycy, przedstawiciele świata nauki. I okazuje się, że w tej konwencji opartej na dialogu, jaką przyjęliśmy dla całego Kongresu, da się rozmawiać. Nie ma antagonizmów, jest ogromny głód rozwiązywania problemów, które są wspólne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przedsiębiorców.

Opublikowano w środę,
27 sierpnia przez Annę Zdrojewską

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE