II Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 kwietnia 2014 Kraków

Warunki którego kraju są korzystniejsze dla pracownika delegowanego?

O przepisach delegowania pracowników i zapewnianiu delegowanym korzystnych warunków pracy mówił podczas II Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy Dominik Matczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy do obejrzenia wideo.

Dominik Matczak z Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w rozmowie w trakcie II EKMP opowiada o niejasnościach związanych z zasadą korzystności przy zapewnianiu pracownikom delegowanym warunków pracy zgodnych z państwem wysyłającym lub przyjmującym.

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca delegujący pracownika, który powinien zapewnić mu korzystniejsze warunki pracy stoi przed dylematem, które warunki są bardziej korzystne dla pracownika – zgodnie z prawem polskim, czy z prawem miejsca wykonania pracy? – komentuje kwestię poruszoną w nagraniu dr Marek Benio, Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy – Najczęściej problem ten pojawia się przy ocenie przepisów o czasie pracy lub dodatkach za godziny nadliczbowe, udzielaniu urlopów lub wyboru dni świątecznych. Pan Dominik Matczak z UAM w Poznaniu wyjaśnia „zasadę korzystności”, podkreślając niepewność prawa płynącą z oceny, które przepisy są korzystniejsze. Do tej interesującej wypowiedzi warto dodać, że pozwolenie na to by pracownik zdecydował, które przepisy są dla niego korzystniejsze nie uwalnia pracodawcy od zarzutu instytucji kontrolnych zastosowania mniej korzystnego rozwiązania.

Opublikowano we wtorek,
25 listopada przez Annę Zdrojewską

organizatorami kongresu są

 

patronat honorowy objęli

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Inicjatywa Moblilności Pracy   Małopolska krakow.pl Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Parlament Europejski

partnerzy merytoryczni

 

partnerzy wspierający

Katedra GAP Polskie Forum HR Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Konferencja Lewiatan Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-BUD Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Polska Izba Handlu

patroni medialni

inwestycje.pl Gazeta Bankowa Money.pl Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna
II Europejski Kongres Mobilności Pracy, Kraków 7-8.04.2014: konferencja, delegowanie pracowników za granicę, nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE