Ważne informacje

Akredytacje:

Akredytacji udzielamy aktywnym zawodowo dziennikarzom i przedstawicielom mediów. Warunkiem jest dokonanie rejestracji na Kongres poprzez system rejestracyjny. Prosimy o wybranie kategorii ‚Media’ w formularzu rejestracyjnym. O przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń w systemie rejestracji.

Odbiór akredytacji możliwy jest w punkcie rejestracji V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach wydarzenia, tj. 20-21 listopada br. Akredytacja upoważnia do udziału we wszystkich punktach programu Kongresu.

Wywiady:

Przedstawiciele mediów są upoważnieni do przeprowadzania wywiadów z Prelegentami i Gośćmi V EKMP w trakcie wydarzenia.

Prawidłowe nazewnictwo:

Pełna nazwa PL:
V Europejski Kongres Mobilności Pracy

Pełna nazwa EN:
V European Labour Mobility Congress

Dopuszczalne nazwy:
V EKMP (V ELMC)
EKMP (ELMC)
Kongres (Congress)

Pliki do pobrania

LOGO PL LOGO CMYK PL EN LOGO RGB PL EN LOGO RGB PL EN skrócone