PL EN
PL EN

Propozycja Komisji usuwa rozróżnienie między swobodnym przepływem pracowników (art. 45 Traktatu) a swobodą świadczenia usług (artykuł 56) – to jest problem prawny, gdyż podstawą Dyrektywy są przepisy o świadczeniu usług

prof. Catherine Barnard,
Uniwersytet w Cambridge

Zwiększanie eksportu usług, zwiększanie zatrudnienia, zmniejszanie bezrobocia, zwiększania dochodów gospodarstw domowych, jak również przychodów z pracy w państwach wysyłających są istotnymi cechami mechanizmu delegowania

Frederic De Wispelaere,
Instytut HIVA, Uniwersytet w Leuven

Dowody wskazują, że źródłem dumpingu socjalnego nie jest mechanizm delegowania pracowników, ale praca nierejestrowana, fałszywe samozatrudnienie i inne formy łamania obecnie obowiązujących zasad.

dr Marek Benio,
Inicjatywa Mobilności Pracy

Debacie na temat delegowania pracowników w dużym stopniu nadają kształt media, które nie dostrzegają różnic pomiędzy swobodnym przepływem pracowników, delegowaniem, a nierejestrowanym zatrudnieniem. Media nadal mieszają wszystko i nadal obwiniają migrację zarobkową i delegowanie, a w rzeczywistości mają na myśli nielegalne zatrudnienie.

prof. Mijke Houwerzijl,
Uniwersytet w Tilburgu

Panuje bardzo błędne przekonanie i to przekonanie powinno ulec zmianie. Główni wykonawcy z państw przyjmujących zyskują na delegowaniu. Myślę, że o tym całkowicie się zapomina w trwającej debacie.

Frederic de Wispelaere,
Instytut HIVA, Uniwersytet w Leuven
IV Europejski Kongres Mobilności Pracy, 7-8 listopada 2016 Kraków

Dziękujemy za przesłanie adresu e-mail

Aktualności

Zobacz starsze wpisy

O kongresie

Czwarta edycja największego cyklicznego wydarzenia w Europie
poświęconego delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług na rynku europejskim odbędzie się 7 i 8 listopada
w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

czytaj więcej >>

Prelegenci

 • Marianne Thyssen

  Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Umiejętności
 • Stanisław Szwed

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Danuta Jazłowiecka

  Wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (EMPL)
 • Ryszard Czarnecki

  Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Martina Dlabajová

  Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca-cień projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników
 • Gilles Savary

  Autor francuskiej ustawy z 2014 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji społecznej (tzw. Ustawy SAVARY), której celem było zapobiegnięcie dumpingowi socjalnemu poprzez zwalczanie nielegalnego delegowania pracowników.
 • Małgorzata Handzlik

  Posłanka do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, Członkini Honorowa Inicjatywy Mobilności Pracy
 • Catherine Barnard

  Profesor prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge, UK

Rada Programowa

Wysoki Patronat

Organizatorzy

 • Inicjatywa Mobilności Pracy
 • Cracow University of Economics

Patroni Honorowi

Patroni Merytoryczni

Patroni Wspierający

Patroni mediowi

 • Polska Agencja Prasowa
 • Radio Kraków
 • Dzennik polski

Partnerzy

 • PWC
 • Euro Papers
 • Link Leaders
 • Downson Holding
 • Miasto Krakow