PL EN

Program

translation

7 LISTOPADA – PRZYSZŁOŚĆ DELEGOWANIA

Sala Teatralna (parter)

  • 9:00 – 10:00Rejestracja i rozmowy przy kawie
  • 10:00 – 10:15Powitanie i uroczyste otwarcie Kongresu
  • 10:15 – 10:45Wystąpienie otwierające

   dr Marek Benio
   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV EKMP

  • 10:45 – 12:15Dyskusja z udziałem ekspertów, pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych

   dr Ewa Podgórska-Rakiel
   Ekspert Zespołu Prawnego KK NSZZ Solidarność

   dr Magdalena Bernaciak
   Senior Researcher w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (ETUI)

   Stefan Schwarz
   Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

   r.pr. Robert Lisicki
   Ekspert Konfederacji Lewiatan

  • 12:15 – 12:45Przerwa kawowa
  • 12:45 – 14:00Dyskusja z udziałem ekspertów akademickich

   prof. Catherine Barnard
   Uniwersytet w Cambridge

   Frederic de Wispelaere
   Katolicki Uniwersytet w Leuven

   prof. Mijke Houwerzijl
   Uniwersytet w Tilburgu

   prof. Leszek Mitrus
   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • 14:00 – 15:00Lunch
  • 15:00 – 15:20Wystąpienie przedstawiciela rządu RP

   Stanisław Szwed
   Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • 15:20-15:40Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej

   Marianne Thyssen
   Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracy

  • 15:40 – 17:15Dyskusja z udziałem europarlamentarzystów

   Martina Dlabajová
   Członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (ALDE)
   Danuta Jazłowiecka
   Wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (EPP)
   Gilles Savary
   francuski poseł odpowiedzialny za kwestie związane z pracownikami oddelegowanymi do Francji
   Ryszard Czarnecki
   Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (ECR)

  • 17:15 – 17:45Pytania z sali

Sale Historyczne Urzędu Miasta Krakowa

  • 20:00 – 22:30Bankiet na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego (RSVP – liczba miejsc ograniczona. Konieczne mailowe potwierdzenie uczestnictwa). 

8 LISTOPADA – DZIEŃ EKSPERCKI

Sala Kameralna (III piętro)

 • 9:00 – 10:00Rejestracja i rozmowy przy kawie
 • 10:00 – 10:30Małgorzata Handzlik, Stefan Schwarz

  „Dumping, wyzysk i nieuczciwa konkurencja. Dlaczego w polityce percepcja jest ważniejsza od faktów? Czy silniejszy zawsze wygrywa ze słabszym? Jak Inicjatywa zmienia rzeczywistość?”

 • 10:30 – 12:15Anna Siwiecka (Centrala ZUS)

  „Praktyczne warsztaty dla pracodawców w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz procedur wnioskowania o druki A1”

 • 12:15 – 13:00Beata Krajewska (GIP), Piotr Wąż (PIP)

  „Zasada korzystności na tle regulacji zawartych w rozporządzeniu Rzym I i dyrektywie o delegowaniu pracowników. Usuwanie kolizji prawa do dni wolnych w święta. Ustalanie wysokości i rodzajów dodatków za godziny nadliczbowe.
  Umowny wybór prawa pracy i ochrona praw pracowników delegowanych.
  Transgraniczna egzekucja kar i grzywien po transpozycji dyrektywy wdrożeniowej”

 • 13:00 – 14:00Lunch
 • 14:00 – 14:45Barbara Kolimeczkow (PwC), Tomasz Kret (PwC)

  „Opodatkowanie świadczeń przyznawanych pracownikom delegowanym w świetle praktyki organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych”

 • 15:00 – 15:45advocaat Brecht Cops

  „Praca tymczasowa w Belgii w perspektywie polskich pracodawców i kontroli instytucji ubezpieczeniowych”

 • 16:00 – 16:45Rechtsanwalt Steffen Pasler

  „Aktualne trendy prawne w obszarze delegowania pracowników w Niemczech. Nowa ustawa o pracownikach tymczasowych oraz nieskuteczność deklaracji o powszechnym obowiązywaniu układu zbiorowego dotyczącego zabezpieczenia społecznego i funduszu socjalnego”

 • 17:00 – 17:45r.pr. Daniel Górecki

  „Pojęcie znaczącej działalności na terenie państwa delegującego dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych. Podstawy prawne, praktyka sądów polskich”

Sala Seminaryjna 1 (III piętro)
warsztaty w języku polskim, brak tłumaczenia

 • 15:00 – 15:45Rechtsanwalt Piotr Kozłowski

  „Niemieckie prawne i niemieckie podatkowe aspekty delegowania pracowników z Polski do Niemiec. Obowiązki zgłoszeniowe delegującego, obowiązki podatkowe delegującego, niemieckie prawo pracy”

 • 16:00 – 16:45avocat Hania Stypułkowska-Goutierre

  „Delegowanie do Francji m.in. w sektorze budowlanym: jakie są wymogi prawno-formalne w świetle nowych przepisów? Praktyczne porady”

 • 17:00 – 17:45avocat Lidia Mailliet-Wozniak

  „Zaostrzenie przepisów dla firm delegujących pracowników do Francji: nasilenie działań kontrolnych i próba odpowiedzi.”

Sala Seminaryjna 2 (III piętro)
warsztaty w języku polskim, brak tłumaczenia

 • 15:00 – 15:45adw. Joanna Jasiewicz

  „Delegowanie pracowników w UE a status pracowników wysoko mobilnych w transporcie międzynarodowym”

 • 16:00 – 16:45r.pr. Paulina Pakuła-Gawarecka

  „Delegowanie pracowników w ramach podmiotów z należących do grupy kapitałowej zarejestrowanych w dwóch lub więcej państwach członkowskich”

 • 17:00 – 17:45r.pr. Przemysław Stobiński

  „Dokumentacja związana z transgranicznym świadczeniem usług w świetle nowych przepisów krajowych transponujących postanowienia Dyrektywy Wykonawczej 2014/67/UE”