PL EN

Rada Programowa

Prof. Catherine Barnard

Profesor prawa europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge

czytaj więcej >>

Dr Magdalena Bernaciak

Doktor nauk politycznych, senior researcher w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (ETUI)

 

Magdalena Bernaciak pracuje jako Senior Researcher w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (European Trade Union Institute; ETUI) w Brukseli. W swoich badaniach zajmuje się socjoekonomicznymi aspektami rozszerzenia UE na Wschód i stosunkami pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2015 nakladem wydawnictwa Routledge ukazala się ksiazka pod jej redakcja „Market Expansion and Social Dumping in Europe” („Ekspansja rynku i dumping spoleczny w Europie”).

Magdalena uzyskała tytuł doktora politologii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (Central European University , CEU) w Budapeszcie. Odbyła też pobyty badawcze w Instytucie Badań Społecznych i Ekonomicznych (WSI) w Düsseldorfie i w Grupie Badań nad Stosunkami Pracy (IRRU) na Uniwersytecie Warwick.

czytaj więcej >>

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Profesor nauk prawnych

 

Profesor nauk prawnych.

Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej; uczestnik szeregu bardzo rozległych i doniosłych projektów związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, przejmowaniem zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego itp. dotyczących kilkutysięcznych grup pracowniczych.

czytaj więcej >>

Prof. dr hab. Leszek Mitrus

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”.

czytaj więcej >>

Prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Ekspert z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Ekspert z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współtworzyła cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu. Autorka licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

czytaj więcej >>

Frederic de Wispelaere

Senior researcher w Instytucie HIVA KU Leuven, współautor największych badań w historii na temat delegowania pracowników

Senior researcher w Instytucie HIVA KU Leuven, współautor największych badań w historii na temat delegowania pracowników

czytaj więcej >>

Dr Marek Benio

Prawnik. Doktor nauk ekonomicznych. Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.

czytaj więcej >>