logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Prelegenci

Najważniejsi decydenci oraz wybitni eksperci z zakresu europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wszyscy prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Prelegenci Dzień 1: Sesja plenarna Dzień 2: Dla biznesu

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

Od 2014 roku Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W latach 2007–2013 minister rozwoju regionalnego, w latach 2011–2014 senator VIII kadencji, w latach 2013–2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

W 2018 roku została powołana na stanowisko ministra przedsiębiorczości i technologii. Od 2015 do 2018 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zna język angielski, niemiecki i francuski.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (uniwersytety w Antwerpii i Gandawie, Instytut Maksa Plancka i in.) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Danuta Jazłowiecka

Parlament Europejski

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Anna Siwiecka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrala)

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybitny praktyk i opiniodawca. Ekspert m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytet w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W drugim dniu Kongresu corocznie prowadzi cieszące się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty z procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic De Wispelaere

Uniwersytet Katolicki w Leuven

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere pełni funkcję Senior Researcher'a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Leszek Mitrus

Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Stamatia Devetzi

Uniwersytet w Fuldzie

Profesor prawa ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w niemieckiej Fuldze. Studiowała prawo w Atenach, Rzymie i Osnabrück, uzyskała dyplom z prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Atenach (1994) i doktorat z Uniwersytetu w Osnabrück (1998). Po pracy jako ekspert prawny w Niemieckiej Izbie Ubezpieczeń Emerytalnych (1998-2003), w 2003 roku została profesorem w Fuldzie. W latach 2011-2016 była profesorem prawa publicznego i europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie w Osnabrück. Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w nauczaniu i badaniach w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, prawa europejskiego i prawa. Ekspert w zakresie europejskich zagadnień koordynacji zabezpieczenia społecznego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marco Rocca

CNRS - University of Strasbourg

Dr Marco Rocca jest naukowcem CNRS na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji oraz wykładowcą europejskiego i międzynarodowego prawa pracy (Université de Liège, Belgia). Jego badania doktoranckie, które dotyczyły relacji między delegowaniem pracowników a zbiorowym prawem pracy i zostały opublikowane w książce "Delegowanie pracowników i zbiorowe prawo pracy: tam i z powrotem. Między rynkiem wewnętrznym a prawami podstawowymi "(Intersentia, 2015). Jest członkiem projektu MEAT.UP.FFIRE, finansowanego przez Komisję Europejską DG EMPL, badającego warunki pracy i relacje przemysłowe w sektorze mięsa wieprzowego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Barbara Surdykowska

NSZZ Solidarność

Pracuje w Biurze Eksperckim przy KK NSZZ Solidarność, gdzie zajmuje się wsparciem prawnym struktur związku zawodowego podczas różnorodnych negocjacji oraz ekspertem NSZZ Solidarność w Zespole Problemowym Ubezpieczeń Społecznych RDS. Współpracownik katedry prawa pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz korespondent Fundacji Dublińskiej Eurofound. Autorka artykułów dotyczących między innymi europejskiego dialogu społecznego, rokowań w korporacjach ponadnarodowych oraz roli związków zawodowych w semestrze europejskim. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest europeizacja stosunków przemysłowych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Hilde Thys

Agoria

Hilde Thys pracuje jako szef zatrudnienia międzynarodowego w „Agoria”, belgijskiej federacji pracodawców dla przemysłu technologicznego, gdzie zajmuje się międzynarodowym zatrudnieniem. Jest także przewodniczącą Komitetu UE w Ceemet, Europejskiego Technika i Pracodawców Przemysłu, które reprezentuje 200 000 firm zapewniających 35 milionów miejsc pracy. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie dla firm zajmujących się aspektami społecznymi, imigracyjnymi i podatkowymi. Jej praktyczne i prawne doświadczenie jest przydatne w jej kontaktach z Brukselą. Dokładnie wie, jakie pytania mają firmy i gdzie są bariery w odniesieniu do delegowania pracowników. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Leuven oraz LL.M. Prawo europejskie Uniwersytetu Sztokholmskiego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Anita Debaere

Pearle

Anita Debaere jest dyrektorem Pearle * -Live Performance Europe. Ta europejska federacja branżowa liczy, poprzez swoje stowarzyszenia członkowskie, ponad 10 000 organizacji działających w sektorze performance na terenie całej Europy. Pearle * jest również uznawana za europejskie stowarzyszenie pracodawców, biorąc udział w europejskim sektorowym dialogu społecznym. Anita Debaere jest magistrem nauk politycznych i społecznych oraz nauki o komunikacji na Uniwersytecie w Ghent. Ma również stopień naukowy w dziedzinie zarządzania sztuką na City University of London. Anita Debaere pracowała w sektorze muzyki klasycznej i sektorze energetycznym, zanim dołączyła do Pearle *. Kwestie mobilności była obecna przez całą jej karierę.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Robert Lisicki

Konfederacja Lewiatan

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Zbigniew Bartuś

Dziennik Polski, Polska Press

Prowadzący Sesji Plenarnej VI EKMP. Publicysta, reportażysta, felietonista oraz dziennikarz śledczy i gospodarczy Dziennika Polskiego i mediów Grupy Polska Press - czołowych krajowych gazet regionalnych oraz Polski The Times. Wieloletni szef oddziału Dziennika Polskiego w Małopolsce Zachodniej, laureat kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień dziennikarskich - ogólnopolskich (w tym Wolności Słowa, Grand Press, Dziennikarz Ekonomiczny Roku) i regionalnych (Grand Prix Dziennikarzy Małopolski). Członek Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz. Współzałożyciel Klubu Rotary w Oświęcimiu. Członek Stowarzyszenia Alumni (uczestników programów Departamentu Stanu USA).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Maciej Zakrocki

Dziennikarz

Moderator sesji plenarnej VI EKMP. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował dla TVP przez prawie 30 lat, gdzie zaczął od bardzo popularnego programu „Sensacje XX wieku”. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką europejską, śledził z bliska proces akcesji Polski do UE, przygotowując dla TVP INFO z każdej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego program z cyklu "Debata po europejsku" . Drugą pasją Macieja Zakrockiego jest dialog społeczny, czego zawodowym wyrazem jest autorski był "Debata Trójstronna" w TVP. .W 2014 r. dołączył do TOK FM, gdzie oprócz swoich wystąpień jako publicysta w różnych audycjach prowadzi kilka programów, takich jak „Co się stało” i „Europejski magazyn”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Maria Sobieska

Wolters Kluwer // Wioska Ekspertów

Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu - w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR – w tym płac ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych (SAP, TETA) i tworzenia koncepcji tych systemów pod kątem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta. Autorka opinii, komentarzy i praktycznych poradników, która od kilku lat pracuje w Wolters Kluwer Polska, a także konsultingu. Trener i szkoleniowiec w zakresie tematyki prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Hanna Stypułkowska-Goutierre

HSG Avocats // Wioska Ekspertów

Adwokat, Prezes Polchambers, Zrzeszenia Polskich Izb Handlowych za granicą, członek Zarządu MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców. Od 35 lat prowadzi kancelarię prawną HSG Avocats w Paryżu. Specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy, w tym we wszystkich aspektach praktycznych i prawnych delegowania pracowników do Francji. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym oraz w sporach z zakresu prawa pracy i prawa handlowego. Od lat pomaga i wspiera polskie firmy na rynku francuskim oraz innych rynkach dzięki sieci kancelarii adwokackich do której należy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Alina Winiarski

tradeoffice24.com GmbH, Poland Business Center World // Wioska Ekspertów

Współwlaścicielka spółki tradeoffice24.com GmbH z siedzibą w Berlinie oraz członek zarządu Światowego Stowarzyszenia Poland Business Center World z siedzibą główną w Wiedniu. Od roku 1998 wspiera aktywnie firmy polskie w ich ekspansji na rynki europejskie, szczególnie na rynek niemiecki. Oferuje wraz z partnerami kompleksowe doradztwo, zakładanie i prowadzenie spółek w Niemczech wraz z pełną obsługą prawną, podatkową, adresem i serwisem biurowym. Dysponuje dużym praktycznym doświadczeniem w obsłudze firm delegujących pracowników do Niemiec.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

inż. Piotr Winiarski

tradeoffice24.com GmbH, Poland Business Center World // Wioska Ekspertów

Prezes i współwłaściciel spółki tradeoffice24.com GmbH z siedzibą w Berlinie oraz prezydent Światowego Stowarzyszenia Poland Business Center World z siedzibą główną w Wiedniu. Od roku 1998 wspiera aktywnie firmy polskie w ich ekspansji na rynki europejskie, szczególnie na rynek niemiecki. Oferuje wraz z partnerami kompleksowe doradztwo, zakładanie i prowadzenie spółek w Niemczech wraz z pełną obsługą prawną, podatkową, adresem i serwisem biurowym. Ekspert w zakresie marketingu międzynarodowego, technologii, budowania strategii wejścia na rynki zagraniczne.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marta Zięba-Szklarska

Świat Kadr // Wioska Ekspertów

Ekspert w zakresie HR, kadr, płac i transgranicznego zatrudnienia. Interim Manager w obszarze doradztwa, rozwoju biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych, również w obszarze finansów osobistych. Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Współpracuje z firmami doradczymi, kancelariami, izbami, instytucjami rynku pracy, oraz organizacjami na terenie Polski i całego świata. Zaangażowana w projekty społeczne, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarządzanie kosztami PFRON z Fundacja REAXUM. Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet i Mentor w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL Voices Chapter Poland. Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku na rynku finansowym i do dziś łączy finanse z HR wierząc, że to dwie nierozerwalne kwestie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Marek Gadacz

CRIDO // Wioska Ekspertów

Partner w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO. Specjalizuje się w różnych aspektach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych, w szczególności doradztwie w zakresie planowania podatkowego, bieżących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, opodatkowania transferu majątku czy przeprowadzania audytów podatkowych, a także zwiększania efektywności podatkowej prowadzonej działalności. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał zarówno firmom, jak i bezpośrednio osobom fizycznym w zakresie struktur wynagradzania pracowników oraz uzyskiwania przez nich innych dochodów. Marek posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w Arthur Andersen, kontynuował w Ernst&Young, a przez ostatnie lata był starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego PwC.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Dominika Nowak

DLA Piper // Wioska Ekspertów

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw w obszarze prawa pracy, w szczególności w zakresie: wsparcia prawnego przy rozpoczęciu i rozwijaniu działalności na rynku polskim, przygotowania, wdrożenia oraz zmian dokumentacji prawno-pracowniczej. Zapewnia bieżące wsparcie w zakresie indywidualnego prawa pracy, w kwestiach związanych z czasem pracy, dyskryminacją oraz mobbingiem, rozwiązaniem stosunku pracy, odpowiedzialnością materialną i porządkową pracowników, outsourcingiem. Ponadto, doradza klientom różnych branży odnośnie prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych, zwolnień grupowych oraz specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów - polubownie i na drodze sądowej. Prowadzi praktykę DLA Mobility w Polsce, oferującą wsparcie w sprawach imigracyjnych, w szczególności w zakresie delegowania polskich i zagranicznych pracowników oraz legalizacji pobytu i pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Bernd Borgmann

Partner w DLA Piper

Dr Bernd Borgmann doradza firmom od 20 lat i ma doświadczenie we wszystkich aspektach niemieckiego i europejskiego prawa pracy, w szczególności w sytuacjach krytycznych, takich jak rokowania i procedury zbiorowe. Oprócz prawem pracy zajmuje się również compliance oraz kwestiami zabezpieczenia społecznego. Jego praca obejmuje również kwestie związane z przepisami dotyczącymi ochrony danych związanych z zatrudnieniem; brał udział w wielu (transgranicznych) projektach ochrony danych w branży HR.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Bruno De Pauw

Belgian National Social Security Office (RSZ/ONSS)

Aktywny w dziedzinie koordynacji międzynarodowego zabezpieczenia społecznego od 1995 roku, jego podstawowym obszarem specjalizacji jest określenie ustawodawstwa obowiązującego mobilnych pracowników. Obecnie pracuje w belgijskim krajowym biurze zabezpieczenia społecznego jako doradca generalny odpowiedzialny za zespół oddanych ekspertów w Departamencie Stosunków Międzynarodowych. Adwokat z wykształcenia i urzędnik państwowy, porusza temat zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jako jeden z architektów mechanizmu deklaracji LIMOSA jest odpowiedzialny za zarządzanie i różne jej aktualizacje online.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Steffen Pasler

ETL Rechtsanwälte

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę niemieckiej płacy minimalnej oraz jej praktycznego stosowania.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Christophe Wilner

Wilner Avocats

Absolwent Université Paris-V, na którym ukończył prawo bankowe i finansowe oraz prawo biznesowe i podaatkowe, członek paryskiej palestry. Mówi płynnie po polsku, angielsku i francusku. W praktyce zajmuje się głównie ogólnym systemem opodatkowania, prawem biznesowym oraz prawem pracy, w tym m. in. prawem karnym pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Margareta Przybyła

Parlament Europejski

Doradczyni Europoseł Danuty Jazłowieckiej. Od 2009 roku pracuje w Parlamencie Europejskim, przy Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współpracowała z Europosłanką Danutą Jazłowiecką między innymi nad Dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników oraz obecnie nad rewizją dyrektywy o delegowaniu z 1996 roku. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Europeistyka. Od 2006 r. mieszka w Brukseli, gdzie zdobywała doświadczenie m.in. w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE oraz w sektorze doradztwa europejskiego. W obecnej kadencji PE zajmowała się Pakietem Mobilności, rewizją rozporządzeń dot. koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego, powołaniem Europejskiego Urzędu ds. Pracy czy dyrektywą ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Iwona Kasprzyk-Sowa

Parlament Europejski

Absolwentka Universita’ degli Studi di Perugia i Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, na wydziałach nauk politycznych. Doradca parlamentarny w Parlamencie Europejskim od 2010 roku, w biurze Europoseł Danuty Jazłowieckiej, w zakresie obejmującym prace komisji ds.zatrudnienia i spraw socjalnych PE oraz w zakresie Public Relations obejmującym działalność polityczną Europosłanki. Specjalizacja w dziedzinie mobilności pracy i usług na rynku wewnętrznym UE, szczególnie w zakresie delegowania pracowników. Doradca aktywny w procesie legislacyjnym obejmującym negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące Dyrektywy wdrożeniowej dot.Delegowania pracowników 2014/67/UE w latach 2012-2014. Obecnie pracuje nad Pakietem Mobilności, w szczególności delegowaniem kierowców, rewizją Rozporządzeń dot. Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzeniem ustanawiającym Europejski Urząd ds.Pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Marta Bledniak L.L.M.

Marta Bledniak Cabinet d'Avocats & DBA

Adwokat Marta Błędniak jest założycielem polsko – francuskiej kancelarii prawnej w Tuluzie, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej firm i osób fizycznych a w szczególności przedsiębiorców polskich działających już na francuskim rynku lub zamierzających rozpocząć działalność we Francji. Adwokat Marta Błędniak interweniuje w zakresie prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa transportowego, prawa pracy a w szczególności świadczy kompleksowe porady prawne w zakresie oddelegowania pracowników (zaliczki, odcinki, wynagrodzenie minimalne etc).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Agnieszka Paszkowski

DBA

Absolwentka kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarzadzania i Ekonomii na Uniwersytecie Paris-Est Marne-la-Vallée we Francji, Agnieszka Paszkowski posiada 12-to letnie doświadczenie we współpracy francusko-polskiej. Od 2007 roku jest odpowiedzialna za dział francusko-polski biura rachunkowego DBA, którego zadaniem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie oddelegowania, rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych dla polskich firm działających na rynku francuskim. W ramach zaangażowania we francusko-polski ekosystem i we współpracę z lokalnymi administracjami, takimi jak Ambasada RP w Paryżu, Polska Izba Handlowo-Przemysłowa, Ministerstwo Pracy i Ministerstwo Finansów, pomaga polskim inwestorom i przedsiębiorcom "zrozumieć" złożoność rynku francuskiego.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Beata Donay

WENDLER TREMML Rechtsanwälte

Beata Donay ukończyła prawo na Uniwersytecie w Kolonii. Od 2004 roku jest adwokatem (Rechtsanwältin) w kancelarii WENDER TREMML w Düsseldorfie i zajmuje się głównie doradztwem na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych wykonujących usługi w Niemczech i delegujących pracowników w tym celu do Niemiec. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii delegowania pracowników oraz zagadnień transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka poradnika z serii „ABC polskiego przedsiębiorcy w Niemczech” na temat wybranych zagadnień związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez niemieckie urzędy i instytucje.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Magdalena Grygorowicz

Crede Experto, Inicjtywa Mobilności Pracy // Wioska Ekspertów

Gorąca zwolenniczka prowadzenia globalnej działalności gospodarczej, wspierająca polskie firmy w ekspansji na rynki europejskie. Od 2005r jako certyfikowana księgowa i właścicielka kancelarii podatkowej, specjalizuje się w usługowym doradztwie w zakresie zatrudniania transgranicznego, zasad świadczenia usług za granicą, rachunkowości finansowej i zarządczej, a także zarządzania finansowego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego krajowego i zagranicznego. Ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach Organizacja i Zarządzanie, Europeistyka oraz Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe. Wykształcenie z ww. zakresów i pasja inżynierska pozwala jej łączyć w praktyce zawodowej zagadnienia techniczne, prawne, księgowość i rachunkowość z problematyką menedżerską i zarządzaniem strategicznym w polskich przedsiębiorstwach świadczących usługi za granicą. Aktywnie współpracuje z firmami z branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz pracy tymczasowej, projektując i realizując legalne i nowoczesne modele funkcjonowania podmiotów delegujących pracowników za granicę.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Paweł Kułaga

Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza

Przewodniczący Komitetu ds. Migracji Zarobkowej Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Ekspert kampanii społecznej ,,Partnerstwo i Zatrudnienie’’. Prezes zarządu Foreign Personnel Service sp. z o.o. oraz Greygoose Outsourcing sp. z o.o., wiodących spółek na polskim rynku zatrudnienia cudzoziemców. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendysta Uniwersytetu w Cambridge, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Carlos Trindade

Członek Grupy Pracowników EKES-u

Carlos Trindade jest przewodniczącym Grupy EKES-u ds. Imigracji i integracji od 2018 r, pełni także funkcję i przewodniczącego grupy ds. Imigracji i integracji EKES-u oraz sprawozdawcy opinii EKES-u w sprawie europejskiego urzędu pracy, 2018 (SOC / 580) . Wcześniej był przewodniczącym EKES-u Obserwatorium Rynku Pracy (2015-2018). Jest członkiem Komitetu Wykonawczego i Rady Narodowej portugalskiej Generalnej Konfederacji Robotników (CGTP-IN). Jest także Przewodniczącym Rady Zgromadzenia Ogólnego STAD (Związku Pracowników Concierge, Nadzoru, Sprzątania, Gospodarstwa Domowego i Różnych Działalności). Carlos Trindade jest absolwentem socjologii i magistrem historii nowoczesnej i współczesnej, specjalizującego się w stosunkach międzynarodowych, z University Institute of Lisbon (Instituto Universitario de Lisboa).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Krzysztof Balon

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Różnorodności w Europie EKES-u

Został mianowany członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w 2010 r, pełni funkcję przewodniczącego grupy analitycznej ds. Opinii EKES-u w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, 2016 r. (SOC / 541). W 2015 r. Został wybrany na współprzewodniczącego kategorii Gospodarka społeczna, a w 2018 r. na stanowisko wiceprzewodniczącego Grupy EKZZ III Różnorodność w Europie. Urodzony w Krakowie (Polska), jest przewodniczącym Komitetu Programowego Społeczności Roboczej Stowarzyszeń Organizacji Społecznych (parasol dla ponad 800 organizacji non-profit) oraz wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu ds. Europejskiej walki z Ubóstwem Sieć. Od 2003 roku jest również członkiem i współprzewodniczącym 2012-2018 - reprezentuje organizacje pozarządowe - Rady ds. Świadczeń Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej (konsultacyjny międzysektorowy organ prawny na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego).
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Jacek Krawczyk

Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES

Przewodniczący grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EKES), wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, największej polskiej organizacji przedsiębiorców sektora prywatnego. W latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego EKES, odpowiedzialnego za finanse. Był również szefem Komitetu ds. kontynuacji więzi transatlantyckich EKES (2015-18) oraz CEO banków oraz spółek listowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto, przewodniczył i zasiadał w licznych radach nadzorczych i organach spółek różnych branż, w tym: IT, transportu, ubezpieczeń i lotnictwa. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz HEC Paris programów INSEAD w Fontainebleu i Eisenhower.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Wojewódka

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel Wojewódka i Wspólnicy Sp.k., kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W 2011 r. obronił pracę doktorską pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Wiceprezes ZUS w latach 2016-2017.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

mec. Piotr Kozłowski

KOZLOWSKI Rechtsanwälte und Steuerberater

Niemiecki Adwokat i założyciel kancelarii adwokackiej i podatkowej KOZLOWSKI, specjalizującej się w obsłudze polskich spółek w Niemczech. Obsługuje od strony prawnej i podatkowej wiele polskich przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niemiec. Jego doświadczenie obejmuje problematykę niemieckiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności kwestie działalności transgranicznej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada tytuł Fachanwalt für Steuerrecht-adwokat specjalista prawa podatkowego. Z uczestnikami EKMP podzieli się praktycznymi doświadczeniami związanymi z oddelegowaniem pracowników z Polski do Niemiec i bieżącą obsługą księgową oddelegowania. Przedstawi obowiązki podatkowe pracodawców, najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązywania. Posługuje się biegle i doradza Klientom w językach: polskim, niemieckim i angielskim.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marcin Kiełbasa

Inicjatywa Mobilności Pracy // Wioska Ekspertów

Doktor nauk prawnych (specjalizacja: prawo europejskie) Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz języka angielskiego (m.in. polskiego Kodeksu cywilnego na j. angielski) i włoskiego. Wykładowca na studiach z zakresu angielskich tłumaczeń prawniczych Katedry UNESCO UJ. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP Kraków oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego UE, delegowania pracowników oraz w zagadnieniach transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marek Benio

Inicjatywa Mobilności Pracy // Wioska Ekspertów

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Twórca Pracowni Legalnego Delegowania – mechanizmu transferu wiedzy między środowiskiem nauki, biznesu i administracji. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Nauczyciel akademicki. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Propagator debat oksfordzkich. Tutor. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Dwukrotny laureat studenckiej nagrody „Mentora” w kategorii Innowator.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Stefan Schwarz

Inicjatywa Mobilności Pracy // Wioska Ekspertów

Organizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Współzałożyciel i prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Ekspert rynku pracy. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń