logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Tematyka

Europejski Kongres Mobilności Pracy jest największym cyklicznym wydarzeniem w Europie poświęconym tematyce delegowania pracowników i swobody świadczenia usług.

Czytaj więcej

PROWADZĄCY

red. Zbigniew Bartuś

Zbigniew Bartuś jest publicystą, reportażystą, felietonistą oraz dziennikarzem śledczym i gospodarczym Dziennika Polskiego, Polska The Times oraz czołowych gazet regionalnych z Grupy Polska Press. Jest również laureatem kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień dziennikarskich - ogólnopolskich (w tym Wolności Słowa, Grand Press, Dziennikarz Ekonomiczny Roku) i regionalnych (Grand Prix Dziennikarzy Małopolski), członkiem Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz, współzałożycielem Klubu Rotary w Oświęcimiu oraz członkiem Stowarzyszenia Alumni (uczestników programów Departamentu Stanu USA) oraz wieloletnim szefem oddziału Dziennika Polskiego w Małopolsce Zachodniej.

Europejski Kongres Mobilności Pracy to największe w Europie wydarzenie poświęcone tematyce delegowania pracowników i swobody świadczenia usług.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, organizacja zrzeszająca przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, zajmująca się problematyką mobilności pracy, a w szczególności delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE.

Europejski Kongres Mobilności Pracy to forum wymiany wiedzy na temat zasad delegowania pracowników dla wszystkich zainteresowanych środowisk: administracji publicznej, biznesu, nauki, polityki, partnerów społecznych, prawników.

Aktualna lista prelegentów EKMP jest dostępna tutaj.  

Uczestnicy EKMP otrzymują konkretną i aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów, ich prawidłowej interpretacji oraz aktualnych wytycznych, którymi kierują się instytucje egzekwujące prawo regulujące zasady delegowania pracowników. W drugim dniu Kongresu, dedykowanym pracodawcom, uczestnicy otrzymują odpowiedzi na pytania i rozwiązania konkretnych problemów, których nie mają szans uzyskać nigdzie indziej.

 

Dzień pierwszy – sesja plenarna

Pierwszy dzień jest okazją do pozyskania wiedzy „z pierwszej ręki” na temat nowych zasad delegowania pracowników.  Panele dyskusyjne dotyczą prowadzanych w poszczególnych krajach dyskusji o ochronie lokalnych rynków pracy przed „dumpingiem socjalnym” i przewagach komparatywnych usługodawców oraz ich pracowników. W panelach występują czołowi europejscy prawnicy, politycy i urzędnicy oraz przedstawiciele środowisk pracodawców i pracowników. Współorganizatorami pierwszego dnia są: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE jest rzadkim przykładem rozwiązania, na którym wszyscy korzystają. Poprawia konkurencyjność, kreuje miejsca pracy, prowadzi do stopniowego zbliżania poziomów zarobków i poziomów rozwoju gospodarczego między państwami o wysokich i niskich dochodach. Państwa wysyłające chroni przed drenażem wykwalifikowanych pracowników, a państwa przyjmujące przed obciążaniem ich systemów zabezpieczenia społecznego, infrastruktury socjalnej i usług publicznych. Wbrew obawom, nie powoduje dumpingu socjalnego ani „równania w dół”. Pozwala na lepszą alokację kwalifikacji w Europie i umożliwia konsumentom dostęp do usług, których nie świadczą lokalne firmy.

Mimo tych wszystkich oczywistych zalet, opinia publiczna w państwach starej Europy postrzega delegowanie pracowników jako źródło wielu problemów gospodarczych i społecznych: dumpingu socjalnego, lokalnego bezrobocia czy obniżania standardów socjalnych lub wręcz zamach na budowany przez lata model socjalny.

Zbadajmy wspólnie czy delegowanie pracowników i leżąca u jego podłoża swoboda świadczenia usług jest źródłem problemów, czy środkiem ich łagodzenia. Zadajmy pytanie o to skąd bierze się tak głęboka przepaść między korzyściami delegowania a jego postrzeganiem. Zapytajmy także o pierwsze efekty dyrektywy wdrożeniowej z 2014 roku, oraz o wpływ proponowanych przez Komisję zmian na swobodę świadczenia usług w UE.


Dzień drugi – dla biznesu

Drugi dzień dedykowany jest pracodawcom, którzy w ramach swojej działalności delegują pracowników za granicę. W przypadku transgranicznego świadczenia usług znajomość aktualnej interpretacji przepisów dokonywanej przez urzędników i sądy jest kluczowa. Tymczasem niedookreśloność prawa stwarza problemy nawet z najbardziej podstawowymi pojęciami. Dlatego praktyczne warsztaty oparte są w dużej mierze na konkretnych przykładach, analizie przepisów i orzeczeń sądowych.

Program drugiego dnia obejmuje cykl praktycznych warsztatów, które tradycyjnie prowadzą wybitni eksperci i prawnicy z praktyką w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak co roku odbędzie się cieszący się ogromnym zainteresowaniem pracodawców warsztat prowadzony przez Naczelnik Annę Siwiecką z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wybrane zagadnienia

1
Zmiany przepisów europejskich o delegowaniu pracowników w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2
Czy równa płaca za tę samą pracę jest fair jeśli zależy od miejsca jej wykonywania?
3
Wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności czy ochrona praw pracowników transgranicznych?
4
Dyskryminacyjne praktyki kontrolne, klauzula Moliera, opłaty za notyfikację, transgraniczne koszty pracy, pojęcie tej samej pracy w tym samym miejscu w kontekście zastępowania oraz w kontekście równej płacy. Jednolita strona internetowa.
5
Bezpieczeństwo socjalne pracowników delegowanych.
6
Studia przypadków – nadużycia i dobre praktyki w delegowaniu pracowników.
7
Przyszłość delegowania pracowników. Wzmocnienie egzekucji czy nowe prawo?
8
Specyfika delegowania pracowników w branży budowlanej i remontowej.
9
Specyfika delegowania pracowników tymczasowych.
10
Zmiany przepisów w ostatnim roku: kto jest zagrożony i w jakim zakresie?
11
Kontrole w polskich firmach delegujących do Francji.
12
Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 12 – najnowsza praktyka, orzecznictwo i planowane zmiany.
13
Zasady poświadczania formularzy A1 z art. 13 – najnowsza praktyka i orzecznictwo i planowane zmiany.
14
Krytyczne pojęcia z zakresu poświadczania formularzy A1: marginalność, zastępowanie, pozorność, działalność krajowa w praktyce ZUS i orzecznictwie.
15
Odmowa wydania A1 przez ZUS.