PL EN

Aktualności

Eksperci PwC o opodatkowaniu świadczeń przyznawanych pracownikom oddelegowanym

Eksperci PwC o opodatkowaniu świadczeń przyznawanych pracownikom oddelegowanym

Katarzyna Serwińska, Dyrektor w zespole podatków pracowniczych i doradztwa imigracyjnego w PwC:

Międzynarodowa mobilność kadr stanowi ogromne wyzwanie z punktu widzenia zarządzania procesem. Im więcej delegowanych pracowników oraz lokalizacji goszczących, tym bardziej skomplikowany jest to proces i tym ważniejsze staje się sprawne nim zarządzanie. Jednocześnie, konkurowanie na globalnym rynku może wymagać przemieszczania pracowników do innego kraju niemal z dnia na dzień. Dlatego też ważne jest, aby organizacja była przygotowana na takie sytuacje i posiadała służby sprawnie zarządzające delegowaniami.

Jednym z obszarów, który wymaga szczególnego zainteresowania takich służb są konsekwencje podatkowe wynikające dla delegowanego pracownika (a niekiedy również delegującego pracodawcy) z faktu wykonywania pracy w innym kraju. Ponieważ w niektórych przypadkach konsekwencje te zależą od długości pobytu pracownika w innym państwie, odpowiednie zarządzanie pracą osób oddelegowanych może pozwolić je zminimalizować bądź nawet całkowicie ich uniknąć. Jednocześnie, pracownicy delegowani do innego państwa wymagają zwykle pomocy w zakresie ustalenia i uregulowania ich zagranicznych zobowiązań podatkowych a także informacji o ich wpływie na rozliczenia podatkowe w Polsce. Brak takiej pomocy, gdy zobowiązania powstały, skutkuje zwykle naruszeniem przez pracownika (a czasem też przez pracodawcę) przepisów podatkowych obowiązujących w państwie oddelegowania i powstaniem zaległości podatkowych. W końcu wreszcie, zobowiązania podatkowe powstające w innym państwie mogą mieć znaczący wpływ na całkowite koszty projektu wymagającego oddelegowania pracowników i ich nieuwzględnienie na możliwie wczesnym etapie może spowodować straty w miejsce spodziewanych zysków.

Zapraszamy na prezentację przygotowaną przez dwoje ekspertów z Zespołu podatków pracowniczych i doradztwa imigracyjnego w PwC, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie opodatkowania świadczeń przyznawanych pracownikom oddelegowanym. 

W pierwszej części prezentacji przedstawione zostaną polskie przepisy dotyczące opodatkowania świadczeń dodatkowych przyznawanych delegowanym pracownikom z uwzględnieniem dostępnych zwolnień oraz aktualne podejście władz podatkowych i sądów administracyjnych do opodatkowania najbardziej typowych świadczeń. W drugiej części eksperci dokonają krótkiego przeglądu rozwiązań podatkowych wspierających międzynarodową mobilność pracowników w czterech wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Belgia, Holandia i Francja).

Dziękujemy za przesłanie adresu e-mail