logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Ważne informacje

Akredytacje:

Akredytacji udzielamy aktywnym zawodowo dziennikarzom i przedstawicielom mediów. Warunkiem jest dokonanie rejestracji na Kongres poprzez system rejestracyjny. Prosimy o wybranie kategorii ‚Media’ w formularzu rejestracyjnym. O przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń w systemie rejestracji.

Odbiór akredytacji możliwy jest w punkcie rejestracji VI Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach wydarzenia, tj. 14-15 marca 2019 r. Akredytacja upoważnia do udziału we wszystkich punktach programu Kongresu.

Wywiady:

Akredytowani przedstawiciele mediów są upoważnieni do przeprowadzania wywiadów z Prelegentami i Gośćmi EKMP w trakcie wydarzenia.

Prawidłowe nazewnictwo:

Pełna nazwa PL: VI Europejski Kongres Mobilności Pracy

Pełna nazwa EN: VI European Labour Mobility Congress

Dopuszczalne nazwy:

VI EKMP (VI ELMC)

EKMP (ELMC)

Kongres (Congress)

Pliki do pobrania

Logo VI EKMP PL Logo VI ELMC EN Logo Inicjatywa Mobilności Pracy Plakat VI EKMP