logo-ekmp-pl logo-ekmp-pl--small

Rada programowa

Członkami Rady Programowej Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy są wybitni eksperci ze świata nauki
w dziedzinie europejskiego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej

Rada programowa

prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Krakowa

Prezydent Krakowa od 2002 r., 4 listopada 2018 r. wybrany na piątą kadencję. Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 r. – sędzia Trybunału Stanu.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Catherine Barnard

Uniwersytet w Cambridge (UK)

Profesor prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge.
Jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych autorytetów w dziedzinie europejskiego rynku wewnętrznego i prawa pracy.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Magdalena Bernaciak

Europejski Instytut Związków Zawodowych ETUI (BE)

Pracuje jako Senior Researcher w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (European Trade Union Institute, ETUI) w Brukseli. W swoich badaniach zajmuje się socjoekonomicznymi aspektami rozszerzenia UE na Wschód i stosunkami pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2015 nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka pod jej redakcją „Market Expansion and Social Dumping in Europe” („Ekspansja rynku i dumping społeczny w Europie”).
Magdalena Bernaciak uzyskała tytuł doktora politologii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (Central European University, CEU) w Budapeszcie. Odbyła też pobyty badawcze w Instytucie Badań Społecznych i Ekonomicznych (WSI) w Düsseldorfie i w Grupie Badań nad Stosunkami Pracy (IRRU) na Uniwersytecie Warwick.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Leszek Mitrus

Uniwersytet Jagielloński (PL)

Profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek European Labour Law Network, grupy ekspertów z państw członkowskich, która na rzecz Komisji Europejskiej przeprowadza analizę prawidłowości wdrażania dyrektyw unijnych, a także kierunków rozwoju indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Korespondent krajowy kwartalnika „European Labour Law Journal”.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. dr Arne Petermann

Berufsakademie für Gesundheits- und Sozialwesen Saarland (BAGSS)

Prof. Dr. Arne Petermann jest profesorem zarządzania w Berufsakademie für Gesundheits- und Sozialwesen Saarland (BAGSS). Jest także dyrektorem naukowym Instytutu Jakości i Innowacji w Domu Opieki (IQH), instytucji badawczo-edukacyjnej o charakterze non-profit w BAGSS. Uczył organizacji naukowej i metod symulacji naukowych w programie doktoranckim w Szkole Biznesu i Ekonomii na Freie Universität w Berlinie w latach 2007-2014. Był szefem międzynarodowych programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, tj. Dla Mercedes_Benz (USA + Chiny) i Deutsches Rotes Kreuz (DRK). Jest założycielem i dyrektorem generalnym Linara GmbH i Linara FairCare GmbH, międzynarodowych agencji HR specjalizujących się w ponadnarodowym europejskim sektorze opieki domowej. Jest także założycielem i dyrektorem generalnym 3P Projects GmbH, firmy doradczej i edukacyjnej z siedzibą w Berlinie. Od 2017 roku jest prezesem zarządu Verband für häuslicher Betreuung und Pflege (VHBP) e.V.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Zsolt Darvas

Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (HU)

Członek brukselskiego think tanku Bruegel, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Corvinusa w Budapeszcie, gdzie od 1994 r. prowadzi kursy ekonometrii. Przed przystąpieniem do Bruegel był doradcą ds. badań w Argenta Financial Research Group w Budapeszcie. Wcześniej pracował w jednostce badawczej Banku Centralnego Węgier, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora. Pracował gościnnie w placówkach badawczych w Banku Finlandii, Deutsche Bundesbank, Stockholm School of Economics i Bruegel, a także nad projektami badawczymi KE, PE, OECD, Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Rozwoju. Jego zainteresowania obejmują makroekonomię, finanse i analizy szeregów czasowych. Jego obecne prace koncentrują się na kwestiach takich jak europejskie zarządzanie gospodarcze, integracja i rozwój finansów, nierówność dochodów i wzrost indemnifikacyjny, szacowanie rzeczywistych luk produkcyjnych oraz ilościowa teoria pieniądza.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Arkadiusz Sobczyk

Uniwersytet Jagielloński (PL)

Profesor nauk prawnych. Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej; uczestnik szeregu doniosłych projektów związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, przejmowaniem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, outsourcingiem, zatrudnieniem tymczasowym itp., dotyczących kilkutysięcznych grup pracowniczych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Wanda Sułkowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (PL)

Ekspert z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współtworzyła cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu. Autorka licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PL)

Polska prawniczka i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Frederic de Wispelaere

Instytut HIVA KU Leuven (BE)

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Frederic De Wispelaere jest obecnie starszym badaczem w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

dr Marek Benio

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (PL)

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Wiceprezes stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.
czytaj więcej >>> <<< zwiń

Stefan Schwarz

Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy (PL)

Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Brał udział m.in. w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne odnoszące się do poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Ekspert rynku pracy. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
czytaj więcej >>> <<< zwiń