PL EN

Aktualności

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warsztaty dla pracodawców poprowadzi Anna Siwiecka

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warsztaty dla pracodawców poprowadzi Anna Siwiecka

Miło nam poinformować, że drugiego dnia Kongresu ponownie będziemy gościć Panią Annę Siwiecką – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Osób Migrujących z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Naczelnik poprowadzi cieszące się corocznie ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty dotyczące procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1.

Anna Siwiecka jest wybitnym praktykiem i opiniodawcą. Ekspertem m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytetem w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tradycyjnie został Partnerem Merytorycznym tegorocznego Kongresu. Zaangażowanie ZUS jest bardzo ważne dla idei naszego wydarzenia, które stanowi forum merytorycznego dialogu pomiędzy środowiskami administracji, nauki i biznesu.

 

Zadaj pytanie. Przekażemy je wskazanemu przez Ciebie ekspertowi. Odpowiedź padnie podczas wystąpień i warsztatów na IV Europejskim Kongresie Mobilności Pracy: www.ekmp.pl/pytania

Dziękujemy za przesłanie adresu e-mail