PL EN

Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany w procedurze poświadczania druków A1 – więcej na EKMP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany w procedurze poświadczania druków A1 – więcej na EKMP

Według szacunków ZUS, w tym roku liczba wydanych zaświadczeń A1 przekroczy pół miliona. Dokument ten potwierdza obowiązywanie polskiego ustawodawstwa w zakresie dotyczącym zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osoby delegowanej do pracy za granicą, wykonującej pracę w więcej niż jednym państwie lub przenoszącej za granicę pracę w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez ZUS  jest uruchomiony w tym miesiącu centralny elektroniczny rejestr wydanych zaświadczeń A1. Dzięki niemu oddziały ZUS będą widzieć całą historię wydanych druków A1 dla płatnika i ubezpieczonego. Z założenia ma on dla przedsiębiorców usprawnić i przyspieszyć wydawanie druków A1, a samemu Zakładowi ułatwić wyłapywanie nieprawidłowości.

Drugą zmianą jest generowane formularzy A1 bezpośrednio przez system ZUS. Przedsiębiorcy obawiają się w tym zakresie komplikacji. Dotyczyć one mogą wielu obszarów, np. niezgodności pomiędzy danymi ubezpieczonych i płatników między systemem a stanem faktycznym, które mogą uniemożliwiać lub opóźniać wydawanie druków.

Na etapie konsultacji z partnerami społecznymi są również specjalne nowe poradniki, które mają wyjaśnić nową procedurę wnioskowania. Pojawią się również nowe i dużo bardziej szczegółowe wzory tzw. dodatkowych informacji. Ponadto, w Oddziałach ZUS mają pojawić się specjalni doradcy obsługujący klientów ubiegających się o zaświadczenia A1.

Zmiany mają na celu maksymalne przyśpieszenie wydawania zaświadczeń, wyeliminowanie procederu składania wniosków w kilku oddziałach po odmowie w jednym z nich, odciążenie przedsiębiorców od nadmiernych formalności oraz usprawnienie wymiany informacji z zagranicznymi instytucjami kontrolującymi polskie firmy. Działania ZUS mają w zamyśle zminimalizować liczbę anulacji formularzy A1 – dla dobra pracowników, którzy w ten sposób tracili prawo do ubezpieczenia w Polsce, a często w ogóle.

Zmiany te będą wymagać od przedsiębiorców dostosowania się do nich. Dlatego te zagadnienia te podczas IV EKMP szczegółowo omówi Anna Siwiecka – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Osób Migrujących z centrali ZUS.

Ten temat oraz wiele innych będą szeroko omawiane na tegorocznym IV Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, 7-8 listopada w Krakowie.

Zapraszamy do rejestracji.

Dziękujemy za przesłanie adresu e-mail