PL EN

Aktualności

Warsztaty, analizy przepisów i konkretnych przypadków. Zakończył się drugi dzień kongresu.

Warsztaty, analizy przepisów i konkretnych przypadków. Zakończył się drugi dzień kongresu.

Dzień ekspercki IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy za nami. Uczestnicy IV EKMP wysłuchali w jego trakcie trzynastu warsztatów poprowadzonych przez ekspertów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kontekście delegowania pracowników. Obecność zarówno przedstawicieli administracji publicznej, jak i przedsiębiorców, naukowców i prawników pozwoliła na zrealizowanie nadrzędnego celu Kongresu – stworzenia forum wymiany myśli do wszystkich stron zainteresowanych tematyką delegowania.

Tematyka poruszana podczas drugiego dnia Kongresu była niezwykle zróżnicowana. Zaczynając od analizy generalnych europejskich aktów prawnych (w sprawach prawa właściwego dla zobowiązań umownych – Rzym I), przez kwestie związane z opodatkowaniem (przedstawione przez przedstawicieli PwC), różnice w systemach prawa pracy obowiązujących w różnych krajach, po omówienie wewnętrznych procedur obowiązujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, techniczne przygotowywanie dokumentacji związanej z delegowaniem oraz uwarunkowaniami wewnątrz grup kapitałowych.

Praktyczne warsztaty opierały się w dużej mierze na konkretnych przykładach, analizie przepisów i orzeczeń sądowych. W przypadku transgranicznego świadczenia usług znajomość tych przypadków, interpretacji dokonywanej przez urzędników i sądy jest kluczowa. Niedookreśloność przepisów stwarza problemy nawet z najbardziej podstawowymi pojęciami – co podkreślał mec. Daniel Górecki. Naczelnik Anna Siwiecka, zwracała z kolei uwagę na konieczność przekazywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pełnego obrazu sytuacji delegowanego pracownika. Ich brak może skutkować decyzją odmowną wydania zaświadczenia A1.

Omówiono również nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w Niemczech, Belgii oraz Francji. W przerwie uczestnicy mogli śledzić transmisję obrad Parlamentu Europejskiego, podczas których wyniki swoich badań przedstawił dr Marek Benio. Po raz pierwszy badania te zostały zaprezentowane w poniedziałek, podczas prelekcji otwierającej IV EKMP.

W Kongresie wzięło udział około 350 uczestników. Tegoroczna edycja była największą ze wszystkich, które odbyły się dotychczas. Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za współtworzenie z nami tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszymy się, że część z Państwa udziela nam swojego wsparcia od pierwszej edycji Kongresu, a wszystkich, którzy z Inicjatywą Mobilności Pracy mają styczność po raz pierwszy – zapraszamy do dalszej współpracy.

***
O Kongresie i Inicjatywie Mobilności Pracy
Europejski Kongres Mobilności Pracy jest największym cyklicznym wydarzeniem w Europie, poświęconym tematyce delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Jest miejscem wymiany wiedzy i poglądów wszystkich środowisk zainteresowanych tą tematyką od biznesu przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną i rząd, aż po środowisko akademickie i prawnicze. W roli ekspertów na Kongresie występują przedstawiciele najważniejszych instytucji: Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Inspektoratu Pracy.
Organizatorem Kongresu jest Inicjatywa Mobilności Pracy, stowarzyszenie skupiające przedstawicieli nauki, biznesu i administracji zajmujące się problematyką delegowania pracowników, a więc mechanizmu prawnego, który umożliwia polskim firmom świadczenie usług na terenie innych państw unijnych. W tym roku Inicjatywa przeprowadziła wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym pilotażowe badania, których wyniki obaliły powszechny stereotyp, że pracownicy delegowani z Polski są tanią siłą roboczą. Faktycznie, zarabiają oni przeciętnie o 2,33 EUR „na rękę” więcej, niż wynoszą minimalne stawki brutto w państwach przyjmujących. Ponadto ich pracodawcy ponoszą w związku z delegowaniem pokaźne dodatkowe koszty administracyjne, które nie obciążają firm lokalnych, a które wynoszą 29% całkowitych kosztów.

Dziękujemy za przesłanie adresu e-mail